FİZİKSEL METALURJİ SORULARI (BÖLÜM 8)
1) % 0.77 C içeren bir çelikte perlitik yapı çeliklerin ötektoid sıcaklığın üzerindeki sıcaklıklara
ısıtıldıktan sonra su verme işlemi kullanılarak lamelli perlitik yapılara dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm
esnasında perlit çekirdekleşme ve büyüme prosesleriyle oluşmaktadır. 650°C de her bir tane sadece
taneler arasında arayüzeyde çekirdekleşir. ASTM tane boyutu 6 olan bir çelikte perlit büyüme hızı
6.3x10-4 cm/sn dir. Tablo 1 ve 2 yi kullanarak,
a) Tane sayısını bulunuz.
b) Dönüşüm olması için gerekli süreyi hesaplayınız.
c) Dönüşen hacim miktarını hesaplayınız.
d) Dönüşüme etki eden parametreler nelerdir? Açıklayınız.
e) Dönüşümün tamamlanıp veya tamamlanmadığını Şekil 1’i kullanarak ifade ediniz.
f) Perlitik yapı yerine beynitik ve martenzitik yapıyı oluşturmak için nasıl bir ısıl işlem programı
önerirsiniz?
Tablo 1. ASTM tane boyutu numaraları
Tablo 2. Değişik çekirdek yerleri
Şekil 1. TTT diagramında verilen bir sıcaklıkta izotermal hacim dönüşümü ile TTT diagramlarının karşılaştırılması
2) Şekil 1’de gösterildiği gibi, ötektoid bileşimin Fe-C alaşımı için izotermal dönüşüm diagramını
kullanarak, nihai mikroyapıları belirleyerek mikroyapısal, kristalografik ve mekanik özellikler
açısından detaylı olarak açıklayınız. Isıl işlem prosesine maruz bırakılan 2 cmx 2 cm x 2 cm
boyutlarındaki numuneler yapıda homojen östenit yapılar oluşuncaya kadar 760oC de belirli bir zamanda
fırında bekletilmektedir. Aşağıdaki zaman-sıcaklık işlemlerine göre,
a) 3500C ye kadar hızlı bir şekilde soğutulup, bu sıcaklıkta 1000 sn bekletildikten sonra oda
sıcaklığına soğutma,
b) 6500C ye kadar hızlı bir şekilde soğutulup, bu sıcaklıkta 10 sn bekletildikten sonra oda
sıcaklığına soğutma,
c) 5500C ye kadar hızlı bir şekilde soğutulup, bu sıcaklıkta 100 sn bekletildikten sonra oda
sıcaklığına soğutma,
d) 1000C ye kadar hızlı bir şekilde soğutulup, bu sıcaklıkta 0.00002 sn bekletildikten sonra oda
sıcaklığına soğutma
Download

ENSARULLAH HAREKETİ