ÇALIŞTAY
PEYZAJ PLANLAMADA YENİ BİR YAKLAŞIM: GEODESIGN
Yürütücü:
Prof. Dr. Nilgül KARADENİZ
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Mentorlar: Prof. Dr. Carl STEINITZ
Alexander and Victoria Wiley Professor of Landscape Architecture and
Planning, Emeritus
Graduate Scgool of Design
Harvard University
Teresa Louise CANFIELD
Harvard University &Edinburgh University
ÇALIŞTAY PROGRAMI
03 Mayıs 2014 Cumartesi
Prof. Dr. Carl Steinitz ve Teresa Louise Canfield’in Ankara’ya gelişi
Katılımcılarla buluşma
Çalıştay Programı hakkında ön görüşme
04 Mayıs 2014 Pazar
09:00
PMB Bölüm Binası önünden hareket
09:30 - 13:00 Çalıştay katılımcıları ile birlikte Mogan ve Eymir göllerinde alan incelemesi
13:00 - 14:00 Öğle yemeği
14:30 - 17:30
Çalıştay katılımcıları ile birlikte İmrahor Vadisi’nde alan incelemesi
05 Mayıs 2014 Pazartesi
09:00 - 09:30 Tanışma
09:30 - 10:30 Açılış Dersi: Peyzaj Planlama – Geodesign (Prof. Dr. Carl Steinitz)
10:30 - 11:30
Çalışma alanının tanıtılması ve Çalıştay organizasyonu (Prof. Dr. Carl
Steinitz, Teresa Louise Canfield, Nilgül Karadeniz)
Form – Süreç- Değerlendirme Alt Gruplarının oluşturulması
12:30 - 13:30
Öğle yemeği
13:30 - 14:30
Süreç Modellerinin ve Değerlendirme Haritalarının Oluşturulması
14:30 - 15:00 “Escape of Tigers” alıştırması
15:00 - 16:30 “Ten Recommendations” diagramlarının yapılması ve bu diyagramların sıraya
konulması
16:30 - 17:00
Şekil – Değişim Alt Gruplarının oluşturulması
17:00 - 18:00 Değişim Gruplarının Karar Modelleri
18:00 - 19:30
Valencia görsel değerlendirme çalışması sunumu (Prof. Dr. Carl Steinitz)
06 Mayıs 2014 Salı
09:00 - 10:00 Süreç ve Değerlendirme Modelleri ve “Ten Recommendations” sunumu
(Prof. Dr. Carl Steinitz ,Teresa Louise Canfield)
10:00 - 12:00
Değişim Versiyonu 1
12:00 - 13:00
Öğle Yemeği
13:00 - 14:00
Değişim Versiyonu 1’in Etki Değerlendirmesi
14:00 - 15:30
Değişim Versiyonu 2’nin Revizyonu
15:30 - 16:00
Değişim Versiyonu 2’nin Etki Değerlendirmesi
16:00 - 18:00
4 Karar Modeli için Karşılaştırmalı Karar Değerlendirmesi
07 Mayıs 2014 Çarşamba
09:00 - 11:00
Alt grupların sunum hazırlığı
11:00 - 12:00
Alt grupların sunumu
12:00 - 13:30
Öğle yemeği
13:30 – 16:00 Tüm çalışmaların GEODESIGN kapsamında değerlendirilmesi (Prof. Dr.
Carl Steinitz ,Teresa Louise Canfield)
16:00 – 16:30
Ara
16:30-17:30
Tartışma
8 Mayıs 2014 Perşembe
08:30
Hareket
13:00
Göreme’ye varış
13:00 - 14:00
Öğle yemeği
14:00 - 18:00
Göreme Milli Parkı hakkında Milli Park yetkililerinden bilgi alınması
19:30 - 20:30
Akşam yemeği
9 Mayıs 2014 Cuma
09:00 - 10:00 Korunan Alanlarda Geodesign Yaklaşımı (Prof. Dr. Carl Steinitz, Teresa
Louise Canfield)
10:00-11:00
11:00 - 12:00
Tartışma
Çalıştay katılım belgelerinin verilmesi
12:30 – 14:00 Öğle yemeği
14:00
Ankara’ya yola çıkış
19:00
Ankara
Download

çalıştay - Ankara Üniversitesi