Evrak Tarih ve Sayısı: 31/03/2015-15711
*BELCF59C*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı :46148110/100/
Konu :Satranç Turnuvası
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi:
Zonguldak Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 27.03.0215 tarih ve
3188463.4.67.00-2152 sayılı yazısı.
Zonguldak Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınan "Satranç
Turnuvası"na ilişkin ilgi yazı ve ekleri ilişiktedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr. Ahmet ALTIN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EK :
1- Yazı örneği (1 takım)
DAĞITIM
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Denizcilik Fakültesi Dekanlığına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 67100 Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Demircan
Tel: : (0372) 257 29 78
Faks: (0372) 257 31 76
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BELCF59C*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 67100 Zonguldak
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Demircan
Tel: : (0372) 257 29 78
Faks: (0372) 257 31 76
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://w3.beun.edu.tr/
Download

Zonguldak Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç