T.e
ASKALE KA YMAKAMLIGI
llce Milli Egitim Mudurlugt;
ONEMLi
Sayi
Konu
5 4
: 79458815-903.02/
1
: ilk Atama Goreve Baslayan
Ogretmenlerin Hitap Girisleri .
.......................................................................
..MOOORLOGDNE
ASKALE
Ilcemiz Okullanna 29 Ocak - 04 Subat 2015 tarihleri arasmda ilk atama atanan
ogretmenlerin ozluk bilgileri MEBBis modulune islenmis olup, MEBBis kayitlanndan ilgili
ogretmenlerin bilgilerine bakilarak HiT AP girislerinin bekletilmeden yapilmasi hususunda;
Geregini onemle rica ederim.
M. Emin \=OMAKt
MUdUra.
Sube MUdUrUV.
Dagitim: ilgili Okul Mudurluklerine
.
19.02.2015 V.H.K.I.
uzJ;4-
: M.OK:
Yeni Mahalle istanbul Caddesi Yeni Hukumet Binasi Kat: 3
ASKALE I ERZURUM
e- posta: [email protected]
Ayrmtih bilgi icin: Mahmut OK - V.H.K.i.
Tel: 0442415 1038 - Dahili : 16
Fax: 0442415 1269
Download

ilk atama göreve başlayan öğretmenlerin HİTAP girişleri