T.e
A~KALE KA YMAKAMLIGI
il<;e Milli Egitim Mudurlugu
ONEMLi
SaYI
Konu
: 79458815-903.OZI
: Aynh~/ba~laYI~L
...
3P
....................................
M(Jl)(JFtL(JG~E
ASKALE
2015 yilt yanyil tatili oztir durumundan il ici ve iller arasi yer degistirme suretiyle atamasi
gerceklestirilen Ogretmenlerden, cesitli nedenlerle ayhksiz izinde olan ogretmenlerin oncelikle
dilekceleri ahnarak goreve baslamalan yapilarak, goreve baslama yazilan Mudurlugumuze
bildirilecek ve yine aym gtlnden itibaren aynhs islemleri gerceklestirilecektir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
~
Kezziban arrusu
Mudur a.
Sube Muduru
22.01.2015 V.H.K.i.
: M.O~
Dagitim: ilgili Okullkurum Mudurluklerine
Yeni Mahalle istanbul Caddesi Yeni Hukumet Binasi Kat: 3
ASKALE / ERZURUM
e- posta: [email protected]
Aynntih bilgi icin: Mahmut OK - V.H.K.i.
Tel: 0442415 1038 - Dahili : 16
Fax: 0442415 1269
Download

.................................... M(Jl)(JFtL(JG~E ASKALE