T.C.
AŞKALE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 82499420/40/3504378
Konu: Faaliyetler Modülü
01/04/2015
...................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
AŞKALE
Okullarımızda gerçekleştirilen faaliyetlerden İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün haberdar
olabilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından faaliyetler modülü
oluşturulmuştur. Bu kapsamda okullarda yapılan her türlü faaliyetin bu modüle işlenmesi
gerekmektedir. Modüle erişimin "askale.meb.gov.tr" adresinden "Bağlantılar" başlığı altında
"Okul Faaliyet Modülü Giriş" sekmesinden yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Kezziban BİTLİSLİ
Müdür a.
Şube Müdürü
Dağıtım:
1- Tüm Okul Müdürlükleri
Yeni Mah. İstanbul Cad. Yeni Hükümet Binası Kat:3
Elektronik Ağ: www.askale.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Harun GÜNTEKİN - FP Eğitmeni
Tel: (0 442) 415 10 96
Faks: (0 442) 415 12 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3c28-713e-3804-94b6-c1c1 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Faaliyetler Modülü - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü