TELAFİ SINAVI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
Öğrencinin
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİNE
Adı Soyadı
Öğrenci Numarası
Bölümü
Sınavlarında raporlu olmam nedeniyle aşağıda belirttiğim derslerin sınavlarına giremedim. Telafi sınavlarına girmek
istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.
Adres :
Tarih
İmza
Telefon :
TELAFİ SINAVLARINA GİRMEK İSTEĞİDİM DERSLER
Dersin Öğretim Görevlisi
Ekler:
1- Sağlık Raporu
Dersin Adı
Download

Telafi Sınavı Dilekçe Örneği