KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
BİRİNCİ DÖNEMDE BAŞARISIZ OLUNAN DERSLERE
TEKRAR KAYIT YAPILMASI
BİRİNCİ DÖNEM DERSLERİNİN BİRİ VEYA DAHA
FAZLASINDAN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN,
İKİNCİ DÖNEMDE DE BAŞARISIZ OLDUKLARI BU
DERSLERE İSTEDİKLERİ TAKDİRDE TEKRAR KAYIT
OLABİLMEK VE SINAVLARINA GİREBİLMEK İÇİN
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YAZI İŞLERİ
BÜROSUNA DİLEKÇE VERMELERİ GEREKMEKTEDİR.
FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Download

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı