TEK DERS SINAVI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİNE
Öğrencinin
Adı Soyadı
Öğrenci Numarası/T.C.
Bölümü
Aşağıda belirttiğim dersin tek ders sınavına girmek istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.
Telefon:
Adres:
Tarih
İmza
TEK DERS
Dersin Adı
Dönem
Güz/Bahar
Dersin Öğretim Elamanı
*Tek ders sınavına sadece başarısızlıktan kalan öğrenciler girebilmektedir. Devamsızlıktan kalan öğrenciler dersi yeniden
alacaklardır.
Download

Tek Ders Sınavı Dilekçe Örneği