Download

Teklif MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Bütçe