Saatle
r
09:0009:45
Sonlu
Elemanl
ar
Metodu
(MMA
5241)
(Doç.
Dr.
Mehmet
ÇEVİK)
346
Çarşamba
Salı
Pazartesi
Elastisite
Teorisi
(MMA
5251)
(Doç. Dr.
Buket
OKUTAN
BABA)
346
TermoAkustik
Sistemler
(MMA
5250)
(Yrd. Doç.
Dr. Fatih
SELİMEF
ENDİGİL
)
Isıl
Sistemlerin
Ekserji
Analizi
(MMA
5246)
( Doç. Dr.
Leyla
ÖZGENER
)
Non Lineer
Titreşimler
(MMA
6205)
(Yrd. Doç.
Dr. S. Murat
BAĞDATLI
)
346
Hesaplamal
ı
Akışkanlar
Dinamiği
(MMA
5252)
(Yrd. Doç.
Dr. Fatih
SELİMEFE
NDİGİL)
Perşembe
Sinterlem
e
(MMA
5259)
(Yrd.
Doç. Dr.
Uğur
ÇAVDA
R
B 108
Lie Grubu
Uygulamal
arı I
(MMA
5227)
(Yrd. Doç.
Dr. İhsan
Timuçin
DOLAPCİ)
Toz
Metalu
rjisi
(MMA
5204)
(Doç.
Dr.
Salim
ŞAHİN
)
201
Kompozit
Mlz.
Mekaniği
(MMA
5256)
(Yrd.
Doç. Dr.
İ. Fadıl
SOYKÖK
)
B 201
Cuma
Titreşim
Analizi
ile
Kestirim
ci Bakım
(MMA
5222)
(Yrd.
Doç. Dr.
M. M.
Fatih
KARAH
AN)
“
09:5510:40
10:5011:35
11:4512:30
13:1514:00
14:1014:55
15:0515:50
16:0016.45
“
“
“
“
Disloka
syon
Teorisi
(MMA
5205)
(Doç.
Dr.
Bekir
Sadık
ÜNLÜ)
"
"
"
"
"
"
"
“
"
“
"
Termal
Sprey
Kaplama
Teknoloji
si
(MMA
5261)
(Yrd.
Doç. Dr.
Selda
KAYRA
L)
203
"
“
"
“
Hasar
Analizi
(MMA
5209)
(Doç. Dr.
N. Sinan
KÖKSAL
)
346
“
“
“
“
“
"
İleri Isı
Taşınımı
(MMA
5243)
(Yrd.
Doç. Dr.
Yiğit
AKSOY)
201
Sürekli
Ortam
Mekaniği
(MMA
5257)
(Yrd.
Doç. Dr.
B. Burak
ÖZHAN)
Robot
Tekniği
(MMA
5233)
(Yrd.
Doç.
Dr.
Saim
KURA
L)
202
Endüstriy
el
Çelikler
(MMA
6203)
(Prof. Dr.
Enver
ATİK)
İmalatta
Modern
Metotla
r
(MMA
5208)
(Yrd.
Doç.
Dr.
Selim
Sarper
YILMA
Z)
Konstrüksi
yonda
Güvenirlik
(MMA
5219)
(Prof. Dr.
Necati
TAHRALI)
346
"
"
"
"
"
"
Mühendislikte
Perturbasyon
Metotları I
MMA 5225)
( Yrd. Doç.
Dr. Gözde
SARI
B Blok Mavi
Salon
“
"
Endüstriyel
Metal
Kaplama
Teknikleri
(MMA 5211)
(Yrd. Doç. Dr.
İbrahim
AYDIN)
B 107
Rüzgar
Enerjis
i II
(MMA
5248)
(Doç.
Dr.
Leyla
ÖZGE
NER)
“
"
“
"
Uygulamalı
Matematik
(MMA 5101)
(Yrd. Doç. Dr.
Yiğit AKSOY)
B Blok Mavi
Salon
"
"
Mühendislik
te
Perturbasyo
n Metotları
II
( MMA
5226)
( Yrd. Doç.
Dr. M. M.
Fatih
KARAHAN
)
A Blok
Topl. Sal.
Alaşımlar
ve faz
Diyagra
mları
(MMA
5215)
(Yrd.
Doç. Dr.
Göksan
AKPINA
R)
104
Isı
Değiştiric
i tasarımı
(MMA
5245)
(Yrd.
Doç. Dr.
Ali
YURDD
AŞ)
346
"
"
Kırılma
Mekani
ği
(MMA
5203)
(Doç.
Dr.
Hakan
ÇETİN
EL)
112
Download

Saatle r Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09:00