Kısmi Zamanlı Olarak
Çalışmak İsteyen Öğrenci
Arkadaşlarımızın Dikkatine;
2014-2015 AKADEMİK YILI
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI
AÇIK İŞLER
2014-2015 Akademik Yılı’nda aşağıda belirtilen ilgili birimlerde kısmi zamanlı olarak görev verilmek üzere üniversitemize kayıtlı öğrenciler alınacaktır.
Kısmi zamanlı olarak görev almak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin, 22/09/2014-03/10/2014 tarihleri arasında açık işe başvuru kodu ile aşağıdaki
bağlantıya tıklayarak başvurmaları gerekmektedir.
http://oek.yasar.edu.tr/basvurular/kismi-zamanli-ogrenci-basvuru-ve-degerlendirme-formu/
Görev
Alacağı
Başvuru Birim
Açık
Kodu (Enstitü,
İşlerin
Fakülte,
Sayısı
Yükseko
kul, İdari
Birimler)
Aranan
Şartlar
İş Tanımı
Ödenece Sözl
k Birim eşm
Saat
e
Ücreti Süre
(Net)
si
Çalışma Saatleri
(haftalık çalışma süresi maksimum 15 saattir.)
* ders saatlerine göre çalışma süresi düzenlenecektir.
Medya
KZO-01 Merkezi
Md.lüğü
1
Spikerliğe ilgisi İnternet Radyosu
3,25 TL
olan
Spikeri
Medya
Merkezi
KZO-02
Md.lüğü
1
Fotoğraf
Fotoğraf
çekmeye ilgisi
3,25 TL
stüdyosu asistanı
olan
2
İyi derecede
bilgisayar ve
İngilizce bilgisi
olan
Araştırma,
çeviri, web
tasarım, ofis
işlerine destek
verilmesi.
3
İyi derecede
İngilizce bilen
Ofis ve Evrak
İşleri
KZO-03
YAGEM
Avrupa
Birliği
KZO-04
Merkezi
Açık ve
Uzaktan
KZO-05 Öğrenme
Merkezi
Açık ve
KZO-06 Uzaktan
Öğrenme
Merkezi
3,25 TL
3,25 TL
1
Tercihen Radyo
Televizyon ve
Sinema veya
Film Tasarımı
Bölümü
Video Çekim ve
3,25 TL
Öğrencisi,
Kurgu
Kamera
kullanabilen,
Kurgu bilgisi
olan
1
İngilizceTürkçe çeviri
yapabilen ve
tercihen bilişim
teknolojileri
terminolojisine
hakim olan
Çeviri
3,25 TL
8 AY
8 AY
8 AY
08.30 - 18.00
08:30-18:00
12:00-18:00
8 AY
08:30-12:00
12:00-18:00
08:30-18:00
8 AY
08:30-18:00
8 AY
08:30-18:00
5
Planlama,
arşivleme
Kütüphanecilik
konusunda
faaliyetlerinde 3,25 TL
dokümantasyon yardımcı olmak
yeteneği olan
1
MS Office
programlarını
iyi derecede
kullanabilen
Öğrenci
Asistanlığı/Bölü
mün dâhil
olduğu
3,25 TL
projelerde ve
bölüm ile ilgili
idari işlerde aktif
rol üstlenme
Mimarlık
2
Computational
Herhangi bir
design araştırma
dilde yazılım
ve geliştirmeye 3,25 TL
yapma becerisi
katkıolan
programlama
İdari İşler
KZO-10 Md.lüğü
(Merkez
Ofis)
1
Hareket halinde
çalışmayı
Evrak Dağıtımı 3,25 TL
seven, aktif olan
4
Müfredat dışı
öğrenci
etkinliklerinin
organizasyonund
Orta/iyi
a çalışacak
düzeyde
öğrencilere ve 3,25 TL
İngilizce bilen yoğun çalışma
programında
idari işler
konusunda
destek
Bilgi
KZO-07
Merkezi
Md.lüğü
KZO-08
KZO-09
İ.İ.B.F./
Turizm
İşl. Böl.
Yabancı
Diller
KZO-11 Yükseko
kulu
8 AY
08:30-12:00
12:00-18:00
18:00-22:00
12:00-18:00
8 AY
8 AY
8 AY
8 AY
08:30-18:00
08.30 - 18.00
08:30-12:00
12:00-18:00
Elektrik
ve
Elektroni
KZO-12
k Müh.
Böl.
Elektrik ve
Elektronik
Müh. Bölümü
3. veya 4. sınıf
öğrencisi olan
Bölüme destek,
3,25 TL
asiste etmek
3
İleri düzeyde dil
becerileri
(İngilizce,
Farsça, Arapça,
Rusça, Urduca
vb.), prezantabl
olma, girişken
ve sorun çözme
becerilerine
sahip olma
Aday
öğrencilerle
görüşme ve
başvuru işleme
konusunda
destek,
hâlihazırda
3,25 TL
kayıtlı olan,
uluslararası
öğrencilerin
sorunlarını
giderme
konusunda
destek verilmesi
Sosyal
Bilimler
KZO-14
Enstitüsü
3
Büro destek,
takım
çalışmasına
yatkın olan
Sekretarya, dergi
yönetimi, enstitü 3,25 TL
öğrenci işleri
Sanat ve
Tasarım
Fakültesi
Endüstriy
KZO-15
el
Tasarım
Böl.
1
3 ya da 4 sınıf
öğrencisi olan
Atölye işleyiş ve
kullanım
3,25 TL
asistanlığı
10
Çalışkan, aktif,
Kariyer
prezantabl,
günlerinde
3,25 TL
temsil yeteneği
yardımcı olmak
yüksek olan
Uluslarar
ası
İlişkiler
KZO-13
ve
Programl
ar Ofisi
Md.lüğü
Kariyer
Merkezi
KZO-16
Md.lüğü
4
8 AY
8 AY
08:30-12:00
12:00-18:00
08:30-12:00
12:00-18:00
08:30-18:00
8 AY
08:30-18:00
8 AY
08:30-18:00
3 AY
Halkla
İlişkiler
KZO-17
ve
Tanıtım
Md.lüğü
3
Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık
Bölümü veya
Halkla İlişkiler
ve Tanıtım
Programı'nda
okuyor olan,
iletişim becerisi
yüksek olan
Organizasyonlar
da verilen
görevleri
gerçekleştirmek,
ofis işlerine
yardımcı olmak
(dosyalama,
fotokopi vb.),
tanıtım için
gelen okullara
kampüs gezisi
3,25 TL
yaptırmak,
gerekli
durumlarda
tanıtım
stantlarında
görev almak ve
buna benzer
nitelikte işlerde
birim
çalışanlarına
yardımcı olmak.
8 AY
08:30-12:00
12:00-18:00
http://oek.yasar.edu.tr/basvurular/kismi-zamanli-ogrenci-basvuru-ve-degerlendirme-formu/
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Mevzuatı için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

Yüksek Öğretim Kurulu Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları. https://www.yok.gov.tr/content/view/779/241/

Yaşar Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları. http://oek.yasar.edu.tr/wpcontent/uploads/2012/10/KISM%C4%B0-ZAMANLI-%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0-%C3%87ALI%C5%9ETIRMA-USUL-VEESASLARI.pdf

http://oek.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/11/6111-SAYILI-KANUN-İLE-GSS-HAKKINDA-YAPILAN-DEĞİŞİKLİKLER-SONRASIÖĞRENCİLER-İÇİN-İZLENECEK-YOL.pdf
Download

2014-2015 Akademik Yılı Kısmi Zamanlı