2014-2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI
AÇIK İŞLER
2014-2015 Akademik Yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen ilgili birimde kısmi zamanlı olarak görev verilmek üzere üniversitemize kayıtlı öğrenciler
alınacaktır.
Kısmi zamanlı olarak görev almak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin, 17/02/2015-20/02/2015 tarihleri arasında açık işe başvuru kodu ile aşağıdaki bağlantıya
tıklayarak başvurmaları gerekmektedir.
http://oek.yasar.edu.tr/basvurular/kismi-zamanli-ogrenci-basvuru-ve-degerlendirme-formu/
Görev
Alacağı
Açı
Başvuru
Birim
k
Kodu
(Enstitü, İşler
Fakülte,
in
Yüksekokul, Sayı
İdari
sı
Birimler)
KZO-11
Mimarlık
Fakültesi
4
Aranan
Şartlar
İş Tanımı
Mimarlık
Fakültesi
öğrenci
Mimarlık Fakültesi
CAD/CAM ve
Maket
Atölyelerinde
görev yapmak
üzere, atölyelerin
kullanımı ve
geliştirilmesi
konusunda
yardımcı olacak ve
ilgili derslere
katılacak öğrenci
asistanlar işe
alınacaktır. İşe
alınacak
öğrencilerin
CAD/CAM ve hızlı
prototiplendirme
konularına ilgi
duyması ve
bilgisayar destekli
tasarım
becerilerinin iyi
olması tercih
sebebidir.
Ödene
cek
Birim
Sözleşme Süresi
Saat
Ücreti
(Net)
3,25TL
4 Ay
Çalışma Saatleri
(haftalık çalışma süresi maksimum 15 saattir.)
08:30-18:00
http://oek.yasar.edu.tr/basvurular/kismi-zamanli-ogrenci-basvuru-ve-degerlendirme-formu/
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Mevzuatı için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

Yüksek Öğretim Kurulu Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları. https://www.yok.gov.tr/content/view/779/241/

Yaşar Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları. http://oek.yasar.edu.tr/wpcontent/uploads/2012/10/KISM%C4%B0-ZAMANLI-%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0-%C3%87ALI%C5%9ETIRMA-USUL-VEESASLARI.pdf

http://oek.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/11/6111-SAYILI-KANUN-İLE-GSS-HAKKINDA-YAPILAN-DEĞİŞİKLİKLER-SONRASIÖĞRENCİLER-İÇİN-İZLENECEK-YOL.pdf
Download

Kısmi Zamanlı Asistanlık - Mimarlık Fakültesi