Prof. Necati TAHRALI
Degree
Bachelor
M.S.
Ph.D.
University
Istanbul Techical
University
Istanbul Techical
University
EDUCATION
Department / Program
Years
Mechanical Engineering
1970
Mechanical Engineering
1978
CONTACT INFORMATION
Address
Phone
Fax
e-mail
Celal Bayar University 45040 Manisa, Türkiye.
+90 236 201 2356
[email protected]
POSITIONS & EMPLOYMENT
Affiliation
Position
IST. D.M.M. Academy
Assoc. Professor
Yıldız University, Faculty of Engineering Professor
Celal Bayar University
Professor
ADMINISTRATIVE ACTIVITIES & COMMITTEE MEMBERSHIP
Affiliation
Position
IST. D.M.M. Academy, Faculty of
Vice Dean
Mechanical Engineering
IST. D.M.M. Academy, Faculty of
Member of Board
Mechanical Engineering
Yıldız University, Faculty of Engineering
Yıldız Technical University, Faculty of
Engineering
Yıldız Technical University, Faculty of
Engineering
Member of Board
Faculty Board Member
Member of Board
Yıldız Technical University
Senator
Yıldız Technical University, Faculty of
Dean
Years
1978
1988
-
Years
19791982
19791982
19811984
19921995
19921995
19921995
2006-
Engineering
2009
THESIS
M.S.
Ph.D.
Research
Mechanical vibrations and noise, machine elements, Machine
Interests
Dynamics.
Foreign Language German
ORIGINAL PUBLICATIONS
Articles Published in Journals Indexed by SCI
Dikmen, F., Tahrali, N., Kaya, F., “Fatique Damage and Reliability Evaluation of
1 RailVehicle Axle System”, Modelling, Measurement and Control, Vol 54. No:4, 3946,1994
2
Articles Published in Other International Refereed Journals
Bayraktar, M., Tahralı, N., Güçlü, R., “Reliability and Fatigue Life Evaluation ofRailway
1
Axles ”, Journal of Mechanical Science and Technology, 24(3), 671-679,2010
Articles Published in National Refereed Journals
Tahralı, N., “Dişli Çarklarda Zaman Mukavemeti Bölgesinde Yapılan Tecrübelerde
1
Ömür İhtimal Durumunun Grafik Olarak Tayini”, İDMMA Dergisi , Sayı:1, 61-63, 1977.
Tahralı, N., “Pülzatör Tecrübeleriyle Dişli Çarklarda Diş Dibi MukavemetiTayini”,
2
İDMMA Dergisi , Sayı:2, 87-94, 1978.
Tahralı, N., “Dişli Çarklarda Kavrama Durumu ve Oranına Göre DişDibindeki
3
Gerilme Dağılımı”, İDMMA Dergisi , Sayı:4, 77-79, 1978.
Tahralı, N., “Dişli Çarklarda Diş Dibi Mukavemetinin İhtimal ve GüvenirlikHesapları”,
4
İDMMA Dergisi , Sayı:6, 71-79, 1981.
Tahralı, N., “Pülzatör Deneyleri ile Dişli Çarklarda Diş Dibi Mukavemetinin İstatistiki
5
Olarak Bulunması”, Y.Ü.D., Sayı:2, 22-34, 1984.
Tahralı, N., “Makinelerde Rotor Dengesizliklerinden Doğan Titreşimlerin İzolasyon
6
Problemlerinin İncelenmesi”, Y.Ü.D. , Sayı:1-2, 62-72, 1987
Tahralı, N., “Dişli Çarklarda Diş Dibi Sürekli Mukavemet Değerlerine Göre Güvenirlik
7
Değerlerinin Ekstrapolasyonu”, Metal-Makine Dergisi , Sayı:38, 35-38, 1992.
Tahralı, N., Dikmen, F., “Raylı Taşıtlarda Dingil Kırılmaları”, Metal-Makine Dergisi,
8
Sayı:41, 52-56, 1992.
Tahralı, N., Şensoy, S., “Krank Millerinde Kırılma Problemleri”, Metal-Makine
9
Dergisi, Sayı:43, 1992.
Tahralı, N., Zengin, T., Güçlü, R., “T-Model Araç Gelişiyor (Vites
10
Kutularındaki Gürültü ve Titreşimler)”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı:336,75-80, 1993.
11
12
13
14
15
16
Tahralı, N., Gani, S., “Taşıtlarda Diferansiyel ve Kilit Mekanizmaları”,MetalMakine Dergisi, Sayı:54, 50-56, 1993.
Tahralı, N., Ömürlü, E., “Taşıt Aktarma Organlarında Burulma Titreşimlerine Göre
Kritik Hızların Bulunuşu”, Metal-Makine Dergisi, Sayı:62, 7-10, 1995.
Tahralı, N., Akgül, H., Güçlü, R., Gani, S. ve Ömürlü, E., “T-Model Araç Gelişiyor-2,
Araç Aktarma Organlarının Dinamik Analizleri”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı:345, 4549, 1995.
Tahralı, N., Cebeci, M.R., “Düşey Eksenli Savurma (Santrifüj) Döküm Makinesi
Tasarımı”, Metal-Makine Dergisi, Sayı:98, 54-57, 1998.
Saatçı, G.E., Tahralı, N., “Birikimli Hasar Teorileri ve Yorulma Çatlağına Göre Ömür
Değerlendirmesi”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, Sayı:2 , 33-39, 2003.
Demir C., Tahralı, N., “Altı Tekerlekli Taşıtın Dinamik Analizi”, Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Dergisi, Cilt 2, Sayı:2 , 1-14, 2005.
International Conference Proceedings
Tahralı, N., “Reliability and Safety in Machine Construction Elements”, 5
1
thInternational Friction Conference, pp. 217-224, Fırat University, Turkey, 2001
Guclu, R., Tahrali, N., Ekrekli, A., “Frictional Parameter Evaluations of Cyclo
2
GearDrives” , Vibration and Noise Symposium’ 95, pp. 811-820, Venice, Italy, 1995.
Bayraktar, M., Tahrali, N., Guclu, R., “Static and Modal Analyses of Axle in a
3 Light Rail Vehicle”, International Journal of Arts & Sciences Conference, (IJAS),
Gottenheim, Germany, 1-4 Aralık, 2008.
Bayraktar, M., Tahrali, N., “Design of Rail Vehicle Axles Related to Failure and
4 Life”,5th International Advanced Technologies Symposium, Karabük Üniversitesi,
Karabük, Türkiye, 13-15 May, 2009.
National Conference Proceedings
1.
1. Tahralı, N., “Dişli Çarklarda Diş Dibi Mukavemetinin Pülzatör
1 Deneyleriyle Bulunması ve Ömür Diyagramlarının Tayininde Bazı Esaslar”, TÜBİTAK 7.
Bilim Kongresi, S.211-221, Aydın, 1980
2.
Tahralı, N., “Dişli Çarklarda Diş Dibi Mukavemet Değerinin Tespitinde
2 Wöhler Eğrileri Yerine Gerilme-Güvenlik-Ömür Diyagramlarının Kullanılması”, I.
Ulusal Makine Tasarımı ve İmalat Kongresi, S.157-164, ODTÜ, Ankara, 1984
Tahralı, N., “Dişli Çarklarda Diş Dibi Mukavemet Deneylerinin Standartlaştırılması ile
3 İlgili Görüler ve Teklifler”, I. Ulusal Makine Tasarımı ve İmalat Kongresi, Poster Bildiri,
ODTÜ, Ankara, 1984
Tahralı, N., “Dişli Çarklarda Diş Dibi Gerilme Analizi”, II. Ulusal Makine Tasarımı ve
4
İmalat Kongresi, S.309-317, ODTÜ, Ankara, 1986
Tahralı, N., “Dişli Çarklarda Dinamik Problemler”, Ülkemizin Kalkınmasında
5
Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, S.100-109, YTÜ, İstanbul, 1987
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tahralı, N., “Dişli Çark Titreşimleri ve Diş Kuvvetleri”, III. Ulusal Makine Tasarımı ve
İmalat Kongresi, S.79-88, ODTÜ, Ankara, 1988
Tahralı, N., “Dişli Çark Mekanizmalarında Titreşimler ve Gürültü”, III. Ulusal Makine
Tasarımı ve İmalat Kongresi, S.511-520, ODTÜ, Ankara, 1988
Tahralı, N., Dikmen F., Kaya, F., “Vagon Dingil Kırılmaları ve Ömür Hesapları”, Raytaş
89-Ulaşımda Raylı Taşıt Sempozyumu, S.299-311, Sakarya Üniversitesi, 1989
Tahralı, N., “Rezonans Bölgesinden Geçişlerde Elastik Rotorların Titreşimlerinin
İncelenmesi”, II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, S.228-237, 1991
Güçlü, R., Tahralı, N., Ekrekli, A., “En Küçük Kareler Metodu ile Bir Dişli Çark
Sisteminin Titreşim Parametrelerinin Tahmin Hesabı”, 6.Ulusal Makina Teorisi
Sempozyumu, K.T.Ü., S.485-493, Trabzon, 1993.
Güçlü, R., Ekrekli, A., Tahralı, N., “Bilgisayar Destekli Bir Dişli Sisteminde Hata
Analizi”, 1.Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Kara Harp
Okulu, S.827-837, Ankara, 1995.
Tahralı, N., Güçlü, R., Gani, S. ve Ömürlü, V.E., “1013.Ordu Donatım Ana Tamir
Fabrikası’nda Üretilen T-Model Jeep’in Aktarma Organlarının Dinamik Analizi “, 1.
Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Kara Harp Okulu,
S.935-950, Ankara, 1995.
Güçlü, R., Ekrekli, A., Tahralı, N., “Dinamik Sistemlerde Non-Recursive Dijital
Filtrasyon”, 7.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Y.T.Ü., S.535-544, Istanbul,
1995.
Tahralı, N., Güçlü, R., Ekrekli, A., “Bir Vites Kutusunda Bilgisayar Destekli Hata
Analizi”, III. Balıkesir Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, S.229-238, 1995.
Tahralı, N., Şensoy, S., “Krank Millerindeki Şekil Değiştirmelerinin Sonlu Elemanlar
Yardımıyla Analizi”, III. Balıkesir Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, S.307-316,
1995.
Güçlü, R., Ekrekli, A., Tahralı, N., “Dijital Filtre Kullanılarak Vites Kutularında
Hatalı Eleman Tesbiti Üzerine Bir Simülasyon Uygulaması”, 2. Ulusal Hesaplamalı
Mekanik Konferansı, KTÜ, S.545-554, Trabzon, 1996.
Güçlü, R., Tahralı, N., “Vites Kutularında Gürültü Ölçümleri”, 3. Ulusal Akustik
Kongresi, YTÜ, S.185-192, Istanbul, 1997.
Tahralı, N., Gani, S., “T-Model Askeri Jeepte Kullanılan Diferansiyel Dişli
Mekanizmasının Dinamik Analizi”, Savunma Sanayindeki Teknolojik Gelişmeler
Sempozyumu, S.747-754, 1997.
Tahralı, N., Özdemir, U., “Taşıt Vites Dişlilerinde Diş Dibi Dinamik Kırılmalarına Göre
Ömür Belirlenmesi”, 4. Ulusal Kırılma Konferansı, S.171-180, YTÜ, İstanbul, 1999.
Tahralı, N., Özdemir, U., “Konstrüksiyon Elemanlarında Güvenirlik ve Emniyet”,
Makine Mühendisleri Odası Bilim Günleri, S.465-470, Denizli, 1999.
Tahralı, N., Babataş, K.,“2000’li Yıllarda Muharebe Sahasında 1013.ncü Ord. ATF Basit
Ama Üstün Özellikli Araçlar Üretimini Hedefliyor” , 2000’li Yılların Piyadesi
Sempozyumu, K.K.K. Piyade Okulu Komutanlığı, S.38-40, İstanbul, 1999.
Tahralı, N., Özdemir, U., “Stok Belirlenmesine Malzeme Mukavemeti, Ömür ve
Güvenilirlik Deneylerinin Göz Önüne Alınması”, Ordudonatım Sınıfına Teknoloji
Transferi Sempozyumu, K.K.K. Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı,
Balıkesir, 2000
Tahralı, N., Özdemir, U., “Makine Tasarımında Çelik Malzemelerin Mukavemet Sınır
Değerlerinde Güvenirlik”, Demir-Çelik Sempozyumu, S.683-692, Kdz. Ereğli, 2001.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Demir, C., Tahralı, N.,“GTD Model Dizel Jeep Şasisinin Sonlu Elemanlar Metodu ile
Dinamik Analizi”, OTEKON’02, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, 24-26
Haziran 2002.
Ayaroğlu S., Tahralı, N.,“GTD Model Askeri Aracın Aktarma Elemanlarının Birikimli
Hasar Durumlarına Göre Ömür Değerlendirmeleri ”, OTEKON’02, Otomotiv
Teknolojileri Kongresi, Bursa, 24-26 Haziran 2002.
Saatçı, G.E., Tahralı, N.,“Diferansiyel Dişlisinin Birikimli Hasar Teorilerine Göre
Ömür Değerlendirilmesi ”, 6. Uluslararası Kırılma Konferansı, Selçuk üniversitesi,
Konya, 10-12 Eylül 2003.
Saatçı, G.E., Tahralı, N.,“Makine Parçalarının Ömür Hesaplarında Wöhler Eğrilerinin
Pratik Çizimi”, II. Ulusal Demir Çelik Sempozyumu, TMMOB Makine Mühendisleri
Odası, Yayın No:E/2003/336, S.69-76, 22-24 Ekim 2003.
Kepçeler, T., Tahralı, N., Eren, Ş., “4x4 Jeepin Ön ve Arka Diferansiyel
Mekanizmasında Gerilme Analizi ve Ömür hesapları ”, OTEKON’04, Otomotiv
Teknolojileri Kongresi, S.257-264, Bursa, 21-23 Haziran 2004.
Güçlü R., Tahralı N., “Uçak İniş Takımlarında Geçirgenlik Değerinin Çeşitli Zorlayıcı
Frekanslarda İncelenmesi”, HİTEK 2004, Havacılıkta İleri Teknolojiler ve
Uygulamaları Sempozyumu, HHO Komutanlığı, S.43-47, İstanbul, 2004.
Tahralı, N., Özdemir, U., “Otomotiv Sanayiinde Kullanılan Çelik Saç Şase
Profillerinde Gerilme Analizi”, III. Demir-Çelik Kongresi ve Sergisi, S.175-184, Kdz.
Ereğli, 22-24 Eylül 2005.
Kepçeler, T., Tahralı, N., Afacan, E., “4x4 Çekişli Arazi Aracın Transfer
Mekanizmasında Dinamik Gerilmelerin Analizi”, OTEKON’06, Otomotiv Teknolojileri
Kongresi, S.227-236, Bursa, 26-28 Haziran 2006.
Demir C., Tahralı N., Edis K., “4x4 Arazi Aracının Dinamik Analizi” OTEKON’06,
Otomotiv Teknolojileri Kongresi, S.245-252, Bursa, 26-28 Haziran 2006.
Tahralı, N., Özdemir, U., “Dinamik Gerilmelerde Öngörülen Ömüre göre Çelik
Makine Parçalarının Tasarımı ”, IV. Demir-Çelik Kongresi, S.53-58, Karabük, 01-03
Kasım 2007.
Alpay, O., Tahralı, N., Eser, M., Deniz, O., “Dört Silindirli Bir Dizel Sıra Motorun
Dinamik Hesabı ve Krank Mili Üzerindeki Eğilme Gerilmelerinin Analizi”, OTEKON’08,
4.Otomotiv Teknolojileri Kongresi, S.417-422, Bursa, 01-04 Haziran 2008.
Bozca, M., Tahralı, N., “Birikimli Hasar Durumunda Öngörülen Ömür, Emniyet ve
Güvenirliğe Göre Makina Parçalarının Tasarımı”, S.523-529, Bursa, 01-04 Haziran
2008.
Tahralı, N., “En Büyük Dershane ve Laboratuar Sanayidir ”, Üniversite-Sanayi
İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi,
Adana ÜSAM, 26-27 Haziran, 2008.
Bayraktar, M., Tahralı, N., “Makine Parçalarında Titreşimli Gerilmeler Ve Ömür
Hesapları ”, 14. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü, Güzelyurt, 2- 4 Temmuz 2009.
Books & Chapters in Books
Tahralı, N., “Dişli Çarklar Çözümlü Problemler, Düz Dişli Çarklar”, Arpaz
1
Matbaacılık, 64 Sayfa, İstanbul, 1981.
Tahralı, N., “Dişli Çarklar Çözümlü Problemler, Helis Dişli Çarklar”, Arpaz
2
Matbaacılık, 64 Sayfa, İstanbul, 1983.
3
4
5
6
7
8
9
Tahralı, N., “Dişli Çarklar Çözümlü Problemler, Konik Dişli Çarklar”, Arpaz
Matbaacılık, 64 Sayfa, İstanbul, 1986.
Tahralı, N., “Makine Dinamiği, Mekanik Titreşimler Çözümlü Problemler, Radyal
Titreşimler”, Arpaz Matbaacılık, 96 Sayfa, İstanbul, 1986.
Tahralı, N., “Makine Dinamiği, Mekanik Titreşimler Çözümlü Problemler, Burulma
Titreşimleri”, Arpaz Matbaacılık, 96 Sayfa, İstanbul, 1988.
Tahralı, N., Dikmen F., “Konstrüksiyon Elemanlarında Güvenirlilik ve Ömür
Hesapları”, Y.T.Ü. Makine Fak. Yayını, No:303, 125 Sayfa, İstanbul, 1995.
Tahralı, N., Kaya, F., Yüksek, İ., Güçlü, R., “Makine Dinamiği”, Yıldız Teknik
Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, 214 Sayfa, İstanbul, 1999.
Tahralı, N., Özdemir, U., “Makine Elemanları (Çözümlü) Problemleri”, Hava Harp
Okulu Yayınları, 391 Sayfa, İstanbul, 2000.
Tahralı, N., Özdemir, U., “Makine Elemanları”, Hava Harp Okulu Yayınları, 378 Sayfa,
İstanbul, 2006.
Other Publications
# of Articles in SCIExpanded
h-index
Date
1
19921997
2
1997
3
20022004
4
20072009
# of Citations in SCIExpanded
PROJECTS
Institution
Subject
Yıldız
Vites Kutularındaki Dişliçark Mekanizma
Technical Sistemlerinin Titreşim ve Gürültü Gibi Dinamik
University Problemlerinin Giderilmesi
Yıldız
Taşıtlarda Diferansiyel Mekanizma Sisteminin
Technical Dinamik Analizi (Titreşim ve Gürültü
University Giderilmesi)
3 Ton/saat Kapasiteli Krema Makinesi
KOSGEB
Geliştirilmesi
Yıldız
Çelik-Kompozit Katmanlı Zırh Malzemelerinin
Technical Dinamik Modellenmesi, Arka Kompozit Destek
University Katmanının Üretimi ve Karakterizasyonu
PATENTS
Date
1
Subject
Position
Coordinator
Coordinator
Coordinator
Coordinator
2
3
MENTORING ACTIVITIES
Masters Students
“İmalat Makinelerinde Temel Titreşimlerinin İzolasyon Etüdü”, Çiftkaya, M.A., YÜ, Fen Bilimleri
1
Enstitüsü, 1986
“Vagonların Seyir Durumundaki Titreşim Analizi”, Ede, Y., YÜ, Fen
2
Bilimleri Enstitüsü, 1987
“Makine Parçalarında Dinamik Kırılma Problemlerinin İncelenmesi”, İkizler, N., YÜ, Fen Bilimleri
3
Enstitüsü, 1988
“İmalat Makinelerinde Titreşim ve Gürültü Probleminin Azaltılması (Motor + Redüktör + Hadde
4
Tezgahında Nümerik Değerlendirilmelerin Yapılması”, Altay, A., YÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988
“İnsan Faktörü Gözönüne Alınarak Titreşim ve İzolasyon Probleminin
5
İncelenmesi”, Günder, N., YÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989
“Motor + Vites Kutusu + Diferansiyel Sisteminde Titreşimler”, Ömürlü, V.E., YTÜ, Fen Bilimleri
6
Enstitüsü, 1994
“Gerilmelerin İstatistik Dağılımı Gözönüne Alınarak Bir Taşıt Vites Kutusunda Millerin
7
Emniyet Güvenirlik ve Ömür Hesapları”, Ulugov, B., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
“Dinamik Zorlanmalar Etkisinde Çalışan Makine Parçalarının Güvenirlik ve
8
Ömür Hesapları”, Turaev, K., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
“T-Model Askeri Aracın Şasisinin Mukavemet ve Ömür Değerlendirilmesi”, Görtan, E.O., YTÜ, Fen
9
Bilimleri Enstitüsü, 1999
“T-Model Araçlardaki 5 İleri + 1 Geri Şanzumanın ve Transferin Dişli ve Millerinin Kümülatif Hasar
10
Durumuna Göre Ömür Değerlendirilmesi”, Bilgin, O.E., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
“6 Uzuvlu Açık Kinematik Zincirli Sabit veya Hareketli Mesnete Sahip Mekanizmanın Kinematik
11
ve Dinamik Analizi”, Eren, Ö., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
“Bir Askeri Aracın (6x6) Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Dinamik
12
Analizi”, Çilingir, H., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
“Dişli Mekanizma Sistemlerinde Aynı ve Farklı Frekanslı Titreşimlerde Geçirgenlik Değerinin
13
İncelenmesi”, Varhan, E., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
“GTD Model 4x4 Askeri Aracın Aktarma Elemanlarının Birikimli Hasar Durumlarına Göre Ömür
14
Değerlendirmeleri”, Ayaroğlu, S.M., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
“GTD Model 4x4 Askeri Aracın Ön ve Arka Diferansiyel Mekanizmasının Sonlu Elemanlar Metodu ile
15
Gerilme Analizi”, Eren, Ş., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.
“Büyük Yük Kaldıran Hidrolik Asansörlerde Dinamik Problemlerin İncelenmesi ve
16
Konstrüksiyon Değerlendirmeleri”, Gökoğlan K.O., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
“Mekanik Tahrikli İnsan Asansörlerinde Dinamik Problemlerin İncelenmesi”, Davaslıgil, S., YTÜ, Fen
17
Bilimleri Enstitüsü, 2004
“GTD Model 4x4 Askeri Aracın Transfer Mekanizmasının Dinamik Analizi”, Afacan, E., YTÜ, Fen
18
Bilimleri Enstitüsü, 2005
“4x4 Arazi Taşıtlarının Karoserilerinde Gerilme ve Titreşim Analizleri”, Edis, K., YTÜ, Fen Bilimleri
19
Enstitüsü, 2006
“Eksantrik Pres Milinde Gerilme Analizleri Ömür ve Güvenirlik
20
Değerlendirmeleri”, Erdem, H., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
“Makine Parçalarının Ömür Hesaplarında Weibull Dağılımının Hasar Teorileri ve İstatistik Dağılım
21
Fonksiyonlarıyla Karşılaştırılması, Özpar, T.A.,YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
“1500-2250 d/d da 75-100 kW Üretecek 4 Silindirli Dizel Motoru için; Silindir Blok ve Kafası,
22
Supablar ve Tahrik Zinciri, Yakıt Sistemi, Dişli Çark Zinciri, Kafa ve Kep Cıvataları; Hesap, Tasarım,
Numune Üretimi ve Montajı”, Alpay, O., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
“Çelik-Kompozit Katmanlı Zırh Malzemelerinin Dinamik Modellenmesi”,
23
Şenyılmaz, H. K., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Doctoral Students
1
“Raylı Taşıtlarda Dingil Kırılması ve Önlenmesi, Bilgisayar Yardımı ile Dinamik Analiz ve
Konstrüksiyon Değerlendirilmesi”, Dikmen, F., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989
“Krank Millerinin Kırılmaları ve Önlenmesi, Bilgisayar Yardımıyla Dinamik
Analiz”, Şensoy, S., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
“Dişli Sistemlerinde Dinamik Analiz”, Güçlü, R., YTÜ, Fen Bilimleri
Enstitüsü, 1996
“Taşıtlarda Diferansiyel Dişli Mekanizma Sisteminin Dinamik Analizi ve
Konstrüksiyon Değerlendirilmesi”, Gani, S., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü,
1998
“T-Model Altı Tahrikli (6x6) Askeri Bir Aracın Silah Atış Pozisyonunda ve Arazide Seyir Halinde
Dinamik Durumunun İncelenmesi”, Demir, C., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
“Askeri Tankların Palet Mekanizmalarının Dinamik Analizi ve Ömür
Değerlendirmeleri”, Saatçı, G., YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
2
3
4
5
6
EDITED JOURNALS
Name of Journal
Years
REFEREE ACTIVITIES
Name of Journal
Years
ORGANIZING ACTIVITIES IN SYMPOSIUM & CONGRESS
Name of Activity
Year
MEMBERSHIPS
Association
Years
AWARDS AND HONORS
Institution
YTÜ, SCI Makale Teşekkür Belgesi
YTÜ, ARGE Çalışmaları Teşekkür Belgesi
Year
Semester
COURSES GIVEN IN THE LAST TWO YEARS
Place
Course Name
Years
1995
2010
Level
INTERNATIONAL COLLABORATIONS
Institution
CV last updated
19/06/2014
Years
Download

Prof. Necati Tahralı - Celal Bayar Üniversitesi