NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?
•Kuruluşun varoluş gerekçesi
MİSYON VE İLKELER
•Temel ilkeler
•Arzu edilen gelecek
VİZYON
•Orta vadede ulaşılacak
amaçlar
AMAÇLAR VE HEDEFLER
•Spesifik, somut ve ölçülebilir
hedefler
NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?
(GELECEĞE BAKIŞ)
 Misyon ve İlkeler
 Vizyon
 Stratejik Amaçlar ve Hedefler
 Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, Bir
kimse, kurum veya kuruluşun yapması beklenen
görevi’dir (TDK Sözlüğü).
 Misyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak..
TDK
Misyon
Çalışanı / örgütü ortak hedefe
odaklar
Misyon için cevaplanması gereken
sorular
 NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor?
 Bunları KİM için yapıyoruz?
 Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL
üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz?
 Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?
Misyon Analizi
 NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program
geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak,
insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek.
 NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller
yetiştirmek için.
 NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli
kullanarak.
 KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik.
Misyon Örnekleri… Yabancı İşletme
3M:
Çözümlenmemiş sorunları yaratıcı bir
biçimde çözmek.
Hewlett-Packard:
İnsanlığın mutluluğu ve gelişmesi için
teknolojik yardımlarda bulunmak.
Merck:
İnsan yaşamını korumak ve geliştirmek.
Misyon Örnekleri… Yerli İşletme
 Beko:
İnsan hayatını kolaylaştıran ürünleri mükemmel
hizmet anlayışı ile sunmak
 Kent Yatırım:
Yaygın hizmet ağıyla müşterilere avantajlı yatırım
ve finansman seçenekleri sunmak
 Koç-Amerikan Hastanesi:
Tıp ahlakı ilkelerine sadık kalarak sağlık
hizmetlerinde mükemmele ulaşmaya çalışmak
Vatandaşlarımızın
sağlığını korumak
ve geliştirmek
 Fr: vision
 Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü
 Gösterim, geniş görüş, ileri görüş
 Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü
yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya
görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan
simge, derin görme, ileriyi görme (TDK)
Vizyon Nedir?
 Vizyon, bir işletme ya da kurumun gelecekte
ulaşmak istediği yeri, varmak istediği durumu ifade
eder.
 Vizyon, işletme ya da kurumun bir hedefe
odaklanmasını ve bu hedefe yönelmesini sağlayan
amaçtır.
VİZYON
Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak
istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir
hedef seçimidir.
Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği
takdirde kurumun ideal olarak bulunacağı
konumu anlatan kısa bir ifadedir.
12
İyi bir Vizyonun Hissetirdikleri
Metni Kısa, anlamı öz, açık ve kesindir.
İnsanları Heyecanlandırır
Çalışanları mutlu ve önemli hissettirir.
Öğrenme ve yetkinin önemini ortaya koyar
İnsanları bir araya getirir.
Ekip olmayı teşvik eder
İşi eğlenceli ve heyecanlı hale getirir.
Bütünlük, sadakat ve cesaret verir
Uzun hedefli düşündürtür.
Çalışanlara bütün resmi gösterir.
Karar Almaya Destek Verir
Innovasyon (yenilikçilik) zenginliği
Misyon - Vizyon
Misyon
Vizyon
Bugünü yansıtır
Yarını gösterir
Müşterileri belirler
Temel süreçleri belirlemeye
yarar
İlham vericidir
Kurumun gitmek istediği yönü
belirler
Performans ölçütlerini
belirlemeye yarar
Stratejik karar ölçütlerini
belirlemeye yarar
Yerli İşletmelerin vizyon örnekleri 1
Arçelik:
2005 yılına kadar Avrupa beyaz eşya
sektöründe ilk beş, Dünya dayanıklı
tüketim sektöründe, ilk yirmi şirket
arasında yer alan uluslararası bir
kuruluş olmak.
Yerli İşletmelerin vizyon örnekleri 2
Koç-Amerikan Hastanesi:
Hizmet vermekte olduğumuz toplumda
güveni ve saygınlığı temsil eden
geleneğimizi sürdürmek.
Garanti Bankası:
Avrupa’da en iyi banka olmak.
Kurumunuzun/ Biriminizin
VİZYONU
Nedir?
TEMEL DEĞERLER
Kurumun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile
yönetim biçimini ifade eden kavramlardır.
Temel değerler;
 Kurum kültürü haline gelmiş ifadelerdir.
 Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerin
belirlenmesine rehberlik ederler.
 İnançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdırlar.
 Çalışanların iş ve işlemlerinde verim ve etkinliği iade
edecek ve motivasyon sağlayacak ifadeler
olmalıdırlar.
 Vizyonun gerçekleştirilmesini sağlayacak sistem ve
TEMEL DEĞERLER
Kurumun Temel Değerleri 3 Temel Alana ilişkin
olurlar;
1. Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler,
2. Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi
süreçlerine ilişkin değerler,
3. Performans: Üretimin kalitesine yönelik beklentilere
ilişkin değerler.
Kuruluşa ilişkin 3 Temel Soruyu Cevaplandırırlar;
1. Çalışma felsefesi nedir?
2. Çalışmalara temel teşkil eden ilke, standart ve
idealler nelerdir?
Değerlerin Yönetimi
Değerlerin İlişkilendirilmesi;
Vizyon, Misyon, Amaçlar ve Stratejilerle
İlişkilendirilmeli
İletişim, Eğitim, Yönetim Sistemleri,
Projeler, Kaynaklar ve Kültürle
İlişkilendirilmeli
birbirleri ile ilişkilendirilmeli
Paydaşlar ve Pazar Stratejileri İle ilgili
ilişkilendirilmeli
Piyasanın ve Konjoktürün Değerleri ile
ilişkilendirilmeli
Canlılık Değerleri
Kişisel Gelişim
İletişim
Çevre Bilinci
Çoklu Beceriler
Ekip Çalışması
Vizyon
Liderlik
Yaratıcılk
Yenlikçilik
Bilgi
Canlılık/Zindelik/Dirilik
Değerleri
Kalite Değerleri
 Başarı
 Etkinlikler
 Uygun Teknoloji
 Servis
 Üretkenlik
 Verimlilik
 Kontrol
 Öncelikli Süreçler
 Toplum
 Bireyin Potansiyelini
Yakalaması
 Ekip Çalışması
Kalite Değerleri
Misyonumuz
Uluslararası düzeyde çağdaş, sürdürülebilir, kaliteli eğitim ve öğretim
sunmak, araştırma yapmak, tüm paydaşların gereksinimlerine yanıt
vermek ve topluma katkıda bulunmak.
Vizyonumuz
Bölgesinde tercih edilen, demokratik ve özerk yapısıyla örnek, değişim
ve gelişime açık, çok kültürlü, huzurlu, Avrupa normlarında bilim ve
teknoloji üreten, uygar bireyler yetiştiren bir DAÜ.
Hedef ve İlkelerimiz
Öğrencilerini eleştirel düşünebilen, yaşadıkları topluma bilimsel alanda katkı koyabilen,
mesleki sorumluluk alabilen, dürüst, yeniliklere açık, kişilik sahibi bireyler olarak eğitmek,
Üniversiteiçinde ve toplumda kültürel çeşitlilik ve anlayışı geliştirmek,
Toplum refahına ve bölge barışına katkıda bulunmak, tüm bölgede ve dünyada barış
içinde yaşayabilmeye katkıda bulunmak,
Akademik özgürlük, eğitim ve araştırma alanlarında en üst düzeyde kaliteyi yakalamaya
öncelik vererek, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde öncü bir rol
üstlenmek,yaratma ve uygulama gibi üniversitenin temel değerlerini kazandırmak, birlikte
hareket etmelerini ve farklı bakış açılarının da oluşumunu cesaretlendirmek,
Sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum kuruluşlara sertifika
programlarını daha etkin ve yaygın bir şekilde sunmak,
Konferans, seminer, çalışma grupları ve benzeri etkinliklere toplumun tüm kesimlerinin
dikkatini çekerek bir toplum-üniversite işbirliği oluşturmak,
Ülkenin ve tolumun gelişme-kalkınma bakımından öncelikli ihtiyaçları dikkate alınarak
bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri hazırlamak,
Bilimsel araştırma etkinliklerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine ayrıca önem
vermek,
Demokratik, şeffaf ve özerk bir kurum olmak.
Download

Misyon, Vizyon File