T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
06/04/2015 16:49 - 48493975-774.99-441
*02748109*
02748109
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 48493975/774
Konu : Hizmetiçi Eğitim
DAĞITIM YERLERİNE
08-11/04/2015 tarihlerinde düzenlenecek “Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki
Alanlarda Ecrimisil ve Kiralamaya ve Kullanma İznine İlişkin İş ve İşlemler Konulu
Eğitimi”ne yönelik alınan Makam Oluru, Ders Programı, Katılımcı Listesi, Eğitimci ve
Görevli Listesi ile Bilgi Notu ekte gönderilmektedir.
Biriminizin personeline tebliği ile anılan eğitimde hazır bulunmalarının teminini rica
ederim.
Mehmet Latif ÇİÇEK
Bakan a.
Daire Başkanı
EK:
Makam Oluru ve Ekleri (7 Sayfa)
DAĞITIM:
Adana Valiliğine
Ağrı Valiliğine
Amasya Valiliğine
Antalya Valiliğine
Aydın Valiliğine
Bartın Valiliğine
Burdur Valiliğine
Çanakkale Valiliğine
Diyarbakır Valiliğine
Elazığ Valiliğine
Eskişehir Valiliğine
Afyonkarahisar Valiliğine
Aksaray Valiliğine
Ankara Valiliğine
Artvin Valiliğine
Balıkesir Valiliğine
Bilecik Valiliğine
Bursa Valiliğine
Denizli Valiliğine
Edirne Valiliğine
Erzurum Valiliğine
Gaziantep Valiliğine
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:48493975-774.99-441 ve Barkod Num.:2748109 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Giresun Valiliğine
Isparta Valiliğine
İzmir Valiliğine
Karabük Valiliğine
Kayseri Valiliğine
Kocaeli Valiliğine
Kütahya Valiliğine
Manisa Valiliğine
Muğla Valiliğine
Nevşehir Valiliğine
Rize Valiliğine
Samsun Valiliğine
Sivas Valiliğine
Tekirdağ Valiliğine
Van Valiliğine
Hatay Valiliğine
İstanbul Valiliğine
Kahramanmaraş Valiliğine
Kastamonu Valiliğine
Kırklareli Valiliğine
Konya Valiliğine
Malatya Valiliğine
Mersin Valiliğine
Muş Valiliğine
Niğde Valiliğine
Sakarya Valiliğine
Sinop Valiliğine
Şanlıurfa Valiliğine
Trabzon Valiliğine
Zonguldak Valiliğine
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:48493975-774.99-441 ve Barkod Num.:2748109 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download

Üst Yazı için Tıklayınız - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı