www.litanikoltuk.com
WE HAVE A LARGE FAMILY ...
Ltn
2
Ltn
3
Our 8 years of production
Ltn
4
Ltn
5
views from the factory
Ltn
6
Ltn
7
İNDEX
10 / 23
24 / 39
40 / 49
50 / 65
66 / 79
80 / 89
90 / 105
106 / 113
Ltn
8
Tr e n d
Smart
Bakü
Class
Vizyon
Bakü Corner
Lion Corner
Berjer
Ltn
9
Ltn
10
beauty from natural
Ltn
11
Tr e n d
3015
Ltn
12
Ltn
13
Tr e n d
3001
Ltn
14
Ltn
15
CLASS
5030
Tr e n d
3012
Ltn
17
great design sofa
Ltn
16
Ltn
17
Tr e n d
3005
Ltn
18
CLASS
5310
Ltn
19
3009
TREND
Ltn
20
Ltn
21
5 0 0 05 7 0 5
comfortable and spacious bed
C CL AL AS S S
88
83
230
3
Üçlü / M 1,835
Ltn
22
84
95
3
Tekli / M 0,635
86
3
Takım / M 4.94
Ltn
23
Smart
Ltn
24
Ltn
25
The name of aesthetics and comfort
Smart
2300
Ltn
26
Ltn
27
Smart
2301
Ltn
28
Ltn
29
Smart
Petcwörk 2015
Ltn
30
Ltn
31
Smart
2293
Smart
Smart
TREND
Petcwörk
Petcwörk 2015
3005
Smart
2015
Ltn
32
Ltn
33
Smart
2293
Style
Dekoratif uyum açısından:
Mobilya seçiminde en fazla
gözönünde bulundurulan hususlardan biri de diğer eşyalara, perde
ve boya gibi ortama ait diğer renk
ve model detaylarına uyumunun
sağlanmasıdır. Bu doğru bir beklentidir. Kişinin stilini yansıtan yaşam
alanlarında, o stile uygun renk ve
model kombinasyonları yaratmak
önemli ve gereklidir. Bu kapsamda
öncelikle dekorasyonda stilin ne
olduğu belirlemek, sonrasında tüm
detaylarıyla bu stili en doğru şekilde yansıtacak renkte ve modeldeki
mobilyaları tercih etmek en doğru
sıralama olacaktır.
Ltn
34
Ltn
35
Smart
2300
Ltn
36
Ltn
37
3+3+1+1
Renklerin Psikolojik Etkileri, insanda meydana
getirdikleri hislerle ilgilidir. Her renk insanda farklı duygular
uyandırır. Kimi renkler insanı sakinleştirirken kimileri heyecanlandırır, bazı renkler kendine güveni arttırırken bazıları
da içe kapanıklığı arttırabilmektedir. Birbirine yakın renklerin etkileri de birbirine benzemektedir.
Colors
Smart
SMART
3+3+1+1
Örneğin, sıcak renkler insanda sıcaklık hissi
uyandırırken, soğuk renkler de bir serinlik ve soğukluk hissi
uyandırır.
Renklerin insan üzerindeki etkileri, pazarlama,
ekonomi ve siyaset gibi konularda da renklerin insan üzerindeki etkilerinden yararlanılmaktadır.
85
75
240
3
Üçlü / M 1,835
Ltn
38
75
100
3
Tekli / M 0,635
3
Sehpa / M 0,288
85
35
75
110
3
Takım / M 4,682
Ltn
39
Bakü
3+3+1+1
Ltn
40
Ltn
41
Bakü
1110
Ltn
42
Ltn
43
Bakü
1293
Ltn
44
Ltn
45
Bakü
1014
Ltn
46
Ltn
47
Bakü
1010
86
220
3
48
80
95
Üçlü / M 1,797
Ltn
85
3
Tekli / M 0,612
90
3
Takım / M 4,82
Ltn
49
Ltn
50
the mystic beauty in your sitting room Class
5000
Ltn
51
Class
5030
Ltn
52
Ltn
53
Class
5030
Ltn
54
Ltn
55
Class
5030
Ltn
56
The perfect harmony of colors Ltn
57
Class
5030
Ltn
58
Ltn
59
Class
5030
Design will brighten up your life...
Ltn
60
Ltn
61
Class
5030
Ltn
62
Ltn
63
colors of class
85
85
240
3
Üçlü / M 1,836
Ltn
64
95
90
3
Tekli / M 0,646
80
3
Takım / M 4.96
Ltn
65
Vizyon
4000
3+3+1
Ltn
66
Ltn
66
Ltn
67
Vizyon
4293
Ltn
68
Ltn
69
Vizyon
4293
Ltn
70
Ltn
71
Vizyon
44000033
Ltn
72
Ltn
73
Vizyon
4030
Ltn
74
Ltn
75
Vizyon
4050
Ltn
76
Ltn
77
Design
Tasarım bir planın, bir nesnenin ya da bir inşa süreci içinde
(mimarî çizimler, mühendislik çizimleri, iş süreci v.b.) meydana getirilmesine denir. Elizabeth Adams Hurwitz tarafından kısa ve öz olarak
“gerekli olanın araştırılması” şeklinde tanımlanmıştır. Genellikle tatbikî
sanatlar ve görsel sanatlar, mühendislik, mimarî, peyzaj ve diğer yaratıcı
işler çerçevesinde ele alınır. Hem bir isim, hem de bir fiil (tasarlamak)
olarak kullanılır. Tasarlamak, yeni bir nesne veya ürün (makine, mobilya,
endüstriyel ürün v.b.), mekân ve alan (yapı, peyzaj) için bir plân oluşturma ve geliştirme sürecine işaret eder. Tasarı ise hem son plân veya taslak
(bir çizim, modelleme v.b.) ya da bir plân veya taslağın sonucu (üretilen
bir nesne, ürün, mekân ve alan) için kullanılır.
Fakat günümüzde tasarımın birçok alanı vardır. Görsel sanatlar içinde en bilinenlerinden grafik tasarım olmak üzere mimarlık, iç
mimarlık, mühendislik, peyzaj tasarımı, endüstriyel tasarım ve moda
tasarımını örnek gösterebiliriz.
Vizyon
3+3+1
240
3
78
110
95
Üçlü / M 1,892
Ltn
83
83
3
Tekli / M 0,867
95
3
Takım / M 4,651
Ltn
79
Bakü Corner
6009
Design your living space comfortably
Ltn
80
Ltn
81
Bakü Corner
6009
Ltn
82
Ltn
83
Bakü Corner
6010
Ltn
84
Ltn
85
Ltn
86
Ltn
87
6014
Bakü Corner
Design your living space comfortably
120
86
95
3
Ltn
88
Üçlü / M 1,674
165
205
3
Tekli / M 1,348
86
83
3
Köşe / M 1,08
3
Takım / M 4,102
Ltn
89
Lion Corner
Award-winning design special products
7680
Ltn
90
Ltn
91
Lion Corner
7110
Ltn
92
Ltn
93
Lion Corner
7640
Ltn
94
Ltn
95
Ltn
96
Ltn
97
7293
Lion Corner
LİON CORNER
Lion Corner
7001
7001 / 7002
Ltn
98
Ltn
99
Lion Corner
7001 / 7012
Ltn 100
Ltn 101
Lion Corner
7012
Will add elegance
to your home with
elegant design and
functional features
Ltn 102
Ltn 103
180
140
80
90
75
3
Ltn 104
Üçlü / M 1,296
3
İkili / M 1,008
25
35
90
45
100
3
Köşe / M 0,864
3
Kol / M 0,105
3
Puf / M 0,262
3
Takım / M 3,64
Ltn 105
Ltn 106
Tr e n d 3 0 0 4
Belin 8008
Ltn 107
Tr e n d 7 0 1 2
Tr e n d 7 0 7 5
Tr e n d 7 0 0 5
Tr e n d 7 0 0 1
Tr e n d 7 0 0 9
Tr e n d 7 0 1 0
Bakü 1293
Bakü 1114
Bakü 1100
Eylül 9002
Eylül 9004
Eylül 9005
Smart Petcwork
Smart 2301
Smart 2015
Smart 2300
Smart 2293
Class 5705
Class 5306
Class 5302
Class 5360
Class 5310
Class 5030
Ltn 108
Ltn
109
Ltn
110
Ltn
111
Ltn 112
Ltn 113
Photo
Nevzat Altınok
3D scence
Kübra Altınok
Nevzat Altınok
Graphic
Kübra Altınok
www.altınok.com
Ltn
114
Ltn
115
Küçük San. Ağaç İşleri Bl .
Yunus Emre Cd. No: 56
İnegöl / BURSA / TÜRKİYE
Tel:+90 224 718 55 83
Fax:+90 224 718 55 84
[email protected]
Download

Untitled - Litani Koltuk