MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
1
2 zamanlı benzinli motorlarda distribütör mili,
A
5
A)
Kam milinin iki katı devirde döner
Krank mili ile ayni devirde döner
C ) Kam milinin yarı devrinde döner
D ) Krank milinin yarı devrinde döner
E ) Külbütör mili ile ayni devirde döner
B)
Eşit zaman aralıklarında yönü ve şiddeti
değişmeyen akıma ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kapasitif akım
Alternatif akım
Endüktif akım
Reaktif akım
Doğru akım
2
Otomatik transmisyonlarda tek yönlü kavramanın
görevi aşağıdakilerden hangisidir?
6 4 silindirli bir içten yanmalı motorda krank
milinin 4 devrinde her emme süpapı kaç kez
A ) Araç yokuş aşağıya inerken frenleme yapar
açılır?
B ) Aracın yokuş aşağı inerken arkaya kaymasını
A) 3
önler
B) 4
C ) Aracın frenlemesini kolaylaştırır
D ) Aracın savrulmasını önler
C) 1
E ) Aracın yokuş yukarı çıkarken arkaya kaymasını
D) 2
önler
E) 8
3
Motorlu araçlarda ön tekerin üst kısmının düşeyle
yaptığı açıya ne isim verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
4
Toe - in
Kester
Kamber
King - pim
Toe - out
7
Otomatik transmisyonlarda aşağıdakilerden
hangisi planet dişli sisteminin parçası değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Planet taşıyıcısı
Yörünge dişli
Hilal dişli
Güneş dişli
Kavrama dişli
Motorlu araçlarda kullanılan oksijen sensörü
hangi parça üzerinde bulunur?
A)
Emme manifoldu
Volan muhafazası
C ) Krank mili
D ) Egzoz manifoldu
E ) Distribütör
B)
Sınav : MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
1
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
8
Karşılıklı iletkenler ve bunların arasında bir
yalıtkandan oluşan elektrik yükü depolama
kapasitesine sahip devre elmanına ne ad verilir?
A
11
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdaki
problemlerden hangisine sebep olmaz?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
9
Tristör
Kondansatör
Direnç
Diyot
Triyak
Aracın düz gidişi sırasında diferansiyeldeki hangi
dişli veya dişliler kendi eksenleri etrafında
dönmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Direksiyon daha rahat döndürülür
B ) Daha fazla yakıt tüketimine neden olur
C ) Yüksek hızlarda lastiklerin sürekli dalgalanmasına
sebep olur
D)
Sırt omuzları daha çabuk aşınır
E ) Direksiyon seyir halinde titrer
12
Pinyan dişli
Ayna dişli
Aks dişlileri ve pinyan dişli
Aks ve istavroz dişlileri
İstavroz dişli ve ayna dişlileri
Araçların viraja girdiği hallerde iç tekerleklerin
yavaş dış tekerleklerin daha hızlı dönmesini
sağlayan diferansiyel parçası hangi seçenekte
belirtilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
10
Silindir çapı 8 cm piston kursu 10 cm olan 4
silindirli bir motorda, motor silindir hacmi
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
2000 cm3
320 cm3
700 cm3
80 cm3
640 cm3
13
Pinyan dişlileri
Ayna dişli
Aks dişlileri
İstavroz dişlileri
Aks mafsalı
Motor torkuyla birlikte tahrik tekerleklerinin
frenlerini de kontrol ederek aracın tekerleklerinin
patinaj yapmasını engelleyen sisteme ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Kilitlenmeyi önleyici sistem
Savrulmayı önleyici sistem
Çekiş kontrol sistemi
Elektronik fren dağılımı sistemi
Patinaj kontrol sistemi
2
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
14
Motorlarda emme süpapı tablası çapının büyük,
egzoz süpap tablası çapını daha küçük olmasının
nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
17
Motorlu araçlarda volanın görevleri ile ilgili
hangisi yanlıştır?
A)
Motorun ilk hareketinde görev yapar
B ) Silindir sayısı arttıkça volan büyür
C ) Krank milinin hareketini vites kutusuna iletir
D ) Krank milinin dönüşü sırasında alt ve üst ölü
noktaların geçilmesini sağlar
Süpap oturma yüzeylerindeki farklılıklar
Temiz gaz basıncının düşük, egzoz gaz basıncının
büyük olması
Egzoz süpaplarının daha çok ısınması
Temiz gaz basıncının büyük, egzoz gaz basıncının
küçük olması
E)
Emme süpapı sapının, egzoz süpapı sapından daha
18 12 voltluk bir araç marş motorunda, yük altında
büyük çapta olması
kaç amper akım geçer?
A)
15
B)
Aşağıdakilerden hangisi amortisörlerin
görevlerinden birisi değildir?
C)
D)
A)
Lastiklerin zemin ile temasını sağlamak
B ) Yayların boylarını kısaltmak
C ) Yayların salınım süresini kısaltmak
D ) Lastiklerin iyi yol tutuşunu sağlayarak sürüşü
emniyetli hale getirmek
E)
E)
19
Lastiklerin düzensiz yıpranmasını minimize etmek
B)
C)
4 zamanlı bir benzin motorunda, bir iş çevrimi
için gerçekleşen işlem sırası hangisidir?
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
50
75
100
10
150
Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin
görevlerindendir?
A)
16
Silindir sayısı arttıkça volan küçülür
Emme - sıkıştırma - ateşleme - egzoz
Emme - sıkıştırma - egzoz - ateşleme
Sıkıştırma - ateşleme - emme - egzoz
Sıkıştırma - ateşleme - egzoz - sente
Emme - egzoz - ateşleme - sıkıştırma
20
Aracı istenilen istikamete yönlendirmek
Fren gücünü artırmak
Motorun gücünü artırmak
Aracı yavaşlatmak ve durdurmak
Aracı sarsıntılardan korumak
4 zamanlı benzin motorlarında distribütör devri
için hangi seçenek doğrudur?
A)
Kam milinin yarı devrinde döner
Kam milinin iki katı devirde döner
C ) Krank mili ile ayni devirde döner
D ) Krank milinin yarı devrinde döner
E ) Krank milinin iki katı devirde döner
B)
Sınav : MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
3
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
21
King - Pim açısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A
25
A)
Direksiyon kolaylığı sağlar.
B ) Yol darbelerinin etkilerini azaltır.
C ) Dönüşlerde tekerleklerin düz konuma gelmesini
sağlar.
A)
D)
E)
B)
C)
D)
Kambere olan ihtiyacı artırır.
E ) Küçük kamber imkanı yaratır.
26
22
Aşağıdakilerden hangisi, motorlarda sıvılı
soğutma sisteminin ana elemanlarındandır?
A)
B)
C)
D)
E)
B)
Karter
Karbüratör
Distribütör
Radyatör
Evaparatör
Atomun dış yörüngesindeki elektronlara ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
Valans elektron
Balans elektron
Elektronötron
Nötron
Yörünge elektron
C)
D)
E)
Motor ısısının tamamen soğumasını bekleriz
Radyatörün ısınmasını bekleriz
Soğutma fanının çalışmasını bekleriz
Soğutma fanının durmasını bekleriz
Radyatör kapağını açıp suyu tamamlarız
İçten yanmalı motorlarda elde edilen enerjinin
krank miline iletilmesini sağlayan motor elemanı
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
24
20 - 40 bar
30 - 45 bar
10 - 15 bar
100 - 150 bar
60 - 75 bar
Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su
eklerken ne yapmalıyız?
A)
27
23
Diesel motorlarında ateşleme sonrası oluşan
basınç aşağıdaki hangi seçenekte belirtilmiştir?
Piston
Kam mili
Piston pimi
Piston kolu
Volan
Motorlu araçlarda kullanılan otomatik
transmisyonlarda aşağıdaki hangi parça planet
dişli sisteminin parçası değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Planet taşıyıcısı
Yörünge dişli
Güneş dişli
Geri vites ara dişli
Planet dişli
Sınav : MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
4
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
28
Bir araç üzerinde kullanılan 12 voltluk alıcının
direnci 3 ohm'dur. Alıcının gücü hangi seçenekte
verilmiştir?
A
31
Tam şarjlı bir aküde elektrolit yoğunluğu kaçtır?
A)
1,920
1,290
C ) 1,140
D ) 1,400
E ) 1,200
B)
A)
B)
C)
D)
E)
4 watt
36 watt
48 watt
36 amper
12 volt
32
İçten yanmalı motorlarda yanma odası genellikle,
A)
29
B)
Taşıtların sağa veya sola dönüşleri sırasında iç
tekerleğin dış tekerleğe göre daha büyük açı ile
dönmesi hangi açı terimiyle tanımlanmaktadır?
C)
D)
E)
Piston eteği altındadır
Pistonun üzerindedir
Motor karterindedir
Silindir kapağı üzerindedir
Külbütör kapağı içerisindedir
A)
Tekerlek paralelliği
Tekerlek açıklığı
C ) Kamber açısı
D ) Tekerlek kapanıklığı
E ) Dönüş açısı
B)
33
Motorlu araçlarda soğutma sisteminin bir parçası
olan termostatın yeri hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A)
30
Radyatörle damper arası
Pompa ile silindir kapağı arası
C ) Silindir kapağı ile radyatör arası
D ) Pompa ile silindir bloku arası
E ) Radyatör petekleri ile su hortumu arası
B)
Seri bağlı 8 ve 12 ohm'luk iki direnç 20 ohm'luk
bir dirençle paralel olarak bağlanmıştır. Devrenin
toplam direnci kaç ohm olur?
A)
B)
C)
D)
E)
20 ohm
12 ohm
10 ohm
15 ohm
40 ohm
34
Motorlu araçlarda yanma sonunda meydana gelen
basınç diesel motorlarında,
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
30 - 50 kg/cm2
120 - 150 kg/cm2
200 kg/cm2
65 - 95 kg/cm2
10 - 15 kg/cm2 seviyelerindedir.
5
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
35
Benzin motorlarında düzgün çalışma için hava yakıt oranı aşağıdaki seçenekleerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A
38
Motorlu araç akülerinde kullanılan elektorolit,
A)
Su ve SO2' den oluşur
Su ve PbO2' den oluşur
C ) Su ve HCL'den oluşur
D ) Su ve H2SO4'den oluşur
E ) Su ve PbSO4' den oluşur
B)
A)
B)
C)
D)
E)
1/14
1/5
1/20
1/7
1/10
39
36
Diferansiyellerde pinyon dişli hareketini hangi
elemana iletir?
A)
A)
C)
B)
C)
D)
E)
B)
Akslara
Ayna dişliye
Şanzıman çıkış miline
Şanzıman giriş miline
Rotillere
D)
E)
40
37
Motorlarda süpapların kapanmasını sağlayan
parça hangisidir?
Emme manifoldu basıncını, elektrik sinyali
cinsinden ölçerek ateşleme ve püskürtme
zamanlarının belirlenmesi için elektronik beyine
ileten sensör, aşağıdakilerden hangisidir?
Jantın üzerindeki birbirine komşu iki bijon
deliğinin merkezleri arasındaki, milimetre
cinsinden mesafeye ne ad verilir?
A)
B)
C)
A)
B)
C)
D)
E)
Mutlak basınç sensörü
Su sıcaklık sensörü
EGR sensörü
ÜÖN sensörü
Krank açı sensörü
D)
E)
41
Kam mili
Süpap yayı
Süpap kılavuzu
Piston
Külbütör
PCD
Karkas
Off - set
DOT
Adım
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin elmanı değildir?
A)
Yönü
Şiddeti
C ) Doğrultusu
D ) Enerjisi
E ) Uygulama noktası
B)
Sınav : MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
6
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
42
Makina elemanına etki eden kuvvetin şiddetinin
kısa zaman aralığında değişmesine ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
43
B)
C)
D)
E)
45
Hızlı yük
Ani yük
İç yük
Alternatif yük
Dinamik yük
Düzgün doğrusal hareket yapan bir araç 540 km
yolu 6 saatte almaktadır. Araç hızını metre/saniye
olarak hangi seçenekte verilmiştir?
A)
A
25 m/s
90 m/s
320 m/s
20,8 m/s
3 m/s
A)
B)
C)
D)
E)
46
Öz kütlesi 3 gr/cm3 olan metalden yapılmış 5 tane
bilye, içinde 140 cm3 su bulunan dereceli kaba
konduğunda su seviyesi 170 cm3 ' e çıkıyor. Buna
göre tek bir bilyenin kütlesi kaç gramdır?
A)
B)
C)
D)
E)
44
15 gr
6 gr
9 gr
20 gr
18 gr
Ayni doğrultu üzerinde doğrultunun sağ tarafına
doğru 400, 500 ve 600 N'luk üç kuvvet, sol tarafına 47
Belli bir kesitten birim zamanda geçen akışkan
doğru ise 1000, 250 ve 600 N'luk üç kuvvet olmak
miktarına ne denir?
üzere altı kuvvet bulunmaktadır. Bu kuvvetler
sisteminin etkisini tek başına yapabilen kuvvet ne
A ) İvme
kadardır?
B ) Hız
C ) Emisyon
A ) 1000 N
D ) Debi
B ) 350 N
E ) Dinamik enerji
C ) 250 N
D)
500 N
E ) 300 N
Sınav : MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
7
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
48
Hidrolik akışkanın debisi çok yüksek veya akış
yok ise sebebi nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
49
A
51
Devrede kaçak vardır
Akışkan içinde hava vardır
Pompada kavitasyon vardır
Pompa hızı yetersizdir
Hidrolik pompa çok ısınmıştır
A)
5N
200 N
C ) 1600 N
D ) 8000 N
E ) 25 N
B)
Aşağıdakilerden hangisi hidrolikte basınç kaybı
faktörü değildir?
52
A)
B)
C)
D)
E)
50
Küçük pistona uygulanan kuvvet 40 N ve piston
kesiti 5 cm2 dir. Büyük piston kesit alanı 200 cm2
ise, pascal kanununa göre büyük pistona
uygulanan kuvveti bulunuz.
Kontrol hattının uzunluğu
Verim
Akışkanın hızı
Akışkanın şekli
Viskozite
Bir kapta bulunan durgun sıvının, kabın tabanına
yaptığı basınç aşağıdakilerden hangisi ile doğru
orantılıdır?
A)
Hacim, kabın şekli
Hacim, alan
C ) Yükseklik, alan
D ) Yükseklik, yoğunluk
E ) Kabın şekli, yoğunluk
B)
Aşağıdakilerden hangisi hidrolik sistemin
dezavantajı değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Depo edilebilirliği azdır.
Hidrolik devre elemanları uzun ömürlüdür.
Hidrolik devre elemanlarının yapıları sağlamdır.
Hidrolik devre elemanlarının fiyatları pahalıdır.
Hidrolik akışkanlar, yüksek ısılara karşı hassastır.
Akışkan sıcaklığının 50 ºC' yi geçmesi istenmez.
53
Aşağıdakilerden hangisi basınç birimidir?
A)
B)
C)
D)
E)
54
Watt
Kelvin
Joule
Bar
Litre
Aşağıdakilerden hangisi hidrolik devrenin ana
elemanlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Yön valfleri
Basınç anahtarı
Pompa
Yağ deposu
Manometre
8
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
55
"hidrolik pres, sıvıların sıkıştırılamaz olmasına ve
basınçların bütün doğrultularına eşit ölçüde
iletimine dayanır." Belirtilen ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A
58
Boyle - Mariotte Yasasına göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
(P=Basınç, V=Hacim, T=Sıcaklık)
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Gordon Rittenhouse ilkesi
Arşimet ilkesi
Paskal ilkesi
Bernolli ilkesi
Newton ilkesi
B)
C)
D)
E)
59
56
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
57
Aşağıdakilerin hangisi havanın üretim
merkezinden tüketim yerine iletilmesi sırasında
meydana gelecek kayıplara etki eden faktörlerden
değildir?
A)
Hidrolik sistemler kirli çalışan sistemlerdir.
Pnömatik sistemler temiz çalışan sistemlerdir.
B)
Hidrolikte akışkan sıvıdır. Pnömatikte akışkan
havadır.
A)
Hidrolik sistem elemanları büyük boyutlarda iken
pnömatik sistem elemanları küçük boyutlardadır.
C)
D)
Hidrolik sistemlerde üretilen iş hızlıdır. Pnömatik
sistemlerde üretilen iş yavaştır.
E)
E)
Hidrolik sistemler kapalı sistemlerdir. Pnömatik
sistemler açık sistemlerdir.
C)
Pnömatik sistemlerde akışın tek yönde geçmesine
izin veren devre elemanlarına ne denir?
A)
Manometre
Silindir
C ) Vakum pompası
D ) Vana
E ) Çek valf
B)
B)
D)
60
P1 x V1 = P2 x V2
V1 x T1 = V2 x T2
V1/V2 = T1/T2
P1/P2 = V1/V2
T1 x T2 = V1 x V2
Akış hızı
Çalışma basıncı
Boru sayısı
Havanın üretim miktarı
Borunun iç yüzeyinin pürüzsüzlüğü
Pnömatik sistem için depolanan havanın
dağıtılması için hava çıkışı neden deponun
üzerinde olur?
A)
Hava çıkışı deponun her yerinden olabilir
Basınç üst tabanda daha fazla olduğu için
C ) Buhardan oluşan suyun sisteme gitmemesi için
D ) Bağlantısı yukarıda daha kolay olduğu için
E ) Havanın ağırlığı az olduğu için
B)
Sınav : MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
9
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
61
Atmosferden emilen havayı sıkıştırarak, basınçlı
hale getiren devre elemanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A
65
Yalınızca piston kolunun silindir dışına uzama
stroku sırasında iş yapan silindire ne denir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Manometre
Valf
Regülatör
Kompresör
Barometre
B)
C)
D)
E)
İleri hareket silindiri
Tek etkili silindir
Eksenel baskı silindiri
Tek yollu silindir
Çift etkili silindir
TEST BİTTİ
62
Sabit hacimdeki bir silindir içinde bulunan gaza
ısı uyguladığında;
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
A)
Hacmi artar
Basıncı artar
C ) Kütle azalır
D ) Silindir genişler
E ) Kütle artar
B)
63
Pnömatik motorlardan ne tür enerji elde edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
64
Potansiyel enerji
Pnömatik enerji
Mekanik enerji
Akışkan enerji
Statik enerji
Aşağıdakilerden hangisi basınçlı havanın
dağıtılmasında kullanılan malzeme çeşidinden biri
değidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Pirinç
Siyah çelik boru
Alaşımlı çelik
Galvanizli çelik boru
Alüminyum
Sınav : MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALAN ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 06.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
10
Download

A A