1. GRUP KATYONLARI
Hg2+2, Pb+2, Ag+
Bu metaller çözünen bir klorür tuzu ile veya seyreltik
HCl ile klorür çökelekleri oluştururlar. PbCl2 suda biraz
çözünür. Bu nedenle bu grupta tamamen çöktürülemez
ve II. Gruba da geçer.
Hg2 +2 (Civa I):
Civa gümüş renkli, parlak ve oda sıcaklığında sıvı olan bir
metaldir. Civa iki seri tuz oluşturur.
1. Merküro bileşikleri (-Hg - Hg-): Bunlarda iki
değerlikli Hg2+2 grubu bulunur.
2. Merküri bileşikleri: İki değerlikli Hg+2 iyonu içerir.
Civa (I)
1. Malgama Deneyi:
Cuo + Hg2+2 ↔ Cu+2 + 2Hgo
Saat camına Cu alınır. Üzerine birkaç damla HNO3
dökülerek yüzeyin temizlenmesi sağlanır. HNO3 dökülüp,
Cu’ın yüzeyi süzgeç kağıdıyla kurulanır. Üzerine Hg2+2
aranacak numune çözeltisi ilave edilir.Bakırın üzeri birkaç
dakika sonra Hg ile kaplanır.
Hg2+2 + H2S → Hg2S ↓ + 2H+
siyah
Hg2S sıcak derişik HNO3, derişik NaS, NaOH ve kral
suyunda çözünür. Asit ve bazda normalde çözünmez.
2-
3- I- çözeltisi ile:
Hg2+2 + 2I– → Hg2I2↓
(merküro iyodür)
Sarı- yeşil
Hg2I2 + aşırı 2I– → [HgI4]–2
Tetra iyodo merkürat II
Hg
2[HgI4]–2 + NH3 + OH– → [ O
NH2 ] I↓ + 7I + H2O
Hg
Pb+2
Ag+
Hg2+2
PbCl2↓ ( beyaz)
Sıcak suda çözünür
Aşırısı ile [PbCl4]–2 oluşturarak
çözünür
AgCl↓(beyaz)
-Amonyaklı ortamda
Ag(NH3)2Cl oluşturarak
çözünür
Hg2Cl2↓ (beyaz)
Amonyaklı ortamda HgNH2Cl↓
(beyaz) ve Hgo (siyah)
meydana gelir.
KI
PbI2 (sarı)
aşırısı ile PbI4–2 çözünür
AgI (krem-sarı)
KCN ile çözünür
Hg2I2 ↓(yeşil)
Aşırısında HgI4–2 + Hgo
K2CrO4
PbCrO4 ↓ (sarı)
HNO3, NaOH’te çözünür
Ag2CrO4↓ (kırmızı)
HNO3, NH3’te çözünür
Hg2CrO4↓ (kahverengi)
Isıtılınca kırmızı kristaller hali
Cu
–
–
Malgama deneyi
NH3
–
–
Hgo siyah
NaOH
Pb(OH)2↓ (beyaz)
Aşırısında sodyum plumbit
oluşarak (Na2PbO2),çözünür.
Üzerine H2O2 ilave edilirse
Siyah PbO2 çöker.
Ag2O↓ (Kahverengi)
NH3 çözer
Hg2O↓ (Gri-siyah)
Merkürooksit
PbSO4↓ (beyaz)
Beklemeyle derişik
NH4CH3COO de çözünür
Ag2SO4 ↓ (beyaz)
Hg2SO4↓ (beyaz)
PbS↓ (siyah)
HCl’li ortamda kırmızı PbCl2PbS çöker
HNO3’te çözünür.
Ag2S↓ (siyah)
HNO3’te çözünür
Hg2S ↓ (siyah)
Seyreltik
HCl
Derişik
H2SO4
H2S
Download