Sağlık Bakanlığı 14.10.2012 tarihli Tanıtım Yönetmeliği ve buna bağlı AIFD Tanıtım
İlkeleri kurallarına göre, ilaç firmaları bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi
bilimsel çalışma sunumunda bulunanlar ve toplantılara eğitim amaçlı katılanlar
dışındaki kişilerin katılımı konusunda finansal katkıda bulunamazlar. Bu kapsamın
dışındaki kişilere yapılacak katkılar ağır hukuki yaptırımlara bağlanmıştır. Bu nedenle
toplantıya ve bağlı aktivitelere refakatçi getirmemenizi özellikle rica ederiz. Sağlık
sektörünün yüksek standartlarını koruma konusunda göstereceğiniz duyarlılık ve
destek için teşekkür ederiz.
ÜCD Güney Marmara Şubesi
Crowne Plaza Otel
26 Eylül 2014 , Cuma
Bursa
Değerli Meslektaşlarımız,
18.30 - 19:00
Kahve ikramı
2014-2015 Akademik döneminin ilk toplantısında böbrek
taşlarının güncel tedavi yöntemlerinden retrograd
intrarenal cerrahi ve mikroperki deneyimli kişilerden
dinleme şansı bulacağız.
19:00 - 19:05
Açılış Konuşması
Dr. Sedat Öner
19:05 - 19:25
Retrograd İntra Renal Cerrahi
Dr. Hakan Kılıçaslan
19:25 - 19:45
Microperc
Dr. Özcan Atahan
19:45 - 20:00
Tartışma
20:00 - 22:30
Akşam Yemeği
Herkesi bir arada görmek dileğiyle...
Dr. Sedat Öner
ÜCD Güney Marmara Şube Başkanı
Download

ÜCD Güney Marmara Şubesi Crowne Plaza Otel 26 Eylül 2014