İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ SEMİNERİ
“KUANTUM MEKANİĞİNDE BAĞLAMSALLIK”
Prof. Dr. Zafer GEDİK
[email protected]
Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kuantum mekaniğinin bağlamsallık (contextuality) özelliği, kuramın ilk
yıllarından beri bilinmektedir. Son senelerde, gerek kuramsal, gerekse
deneysel alandaki gelişmeler, bağlamsallığı çok önemli bir araştırma
konusu haline getirmiştir. PBR teoremi, KCBS eşitsizliği ve çeşitli
deneylerle gerçeklenmesi, bağlamsallığın kuantum algoritmalarının
gücünün kaynağı olduğu yönündeki çalışmalar bu gelişmeler arasında
sayılabilir. Bu konuşmada, gizli değişkenlerin kuantum mekaniği
tarihindeki yerinin ardından, bağlamsallık özelliği, kuantum hesaplama
yönüne ağırlık verilerek anlatılacaktır.
Tarih : 12 ARALIK 2014 CUMA
Saat : 15:00
Yer : Fizik Bölümü, Engin Arık Dershanesi
Saat 14:45’te çay servisi olacaktır.
Download

Slayt 1 - Fen Fakültesi - İstanbul Üniversitesi