VERİ ANALİTİĞİ
ve
BÜYÜK VERİYE BAKIŞ
H. Sait Ölmez
20 Ekim 2014
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi
http://da.sabanciuniv.edu
Büyük Veri ve yetenek havuzu
Oct. 2012
2018’e kadar ABD’de 140,000 ile
190,000 arasında iş gücü açığı olacak
SPOTLIGHT ON BIG DATA
Data Scientist:
The Sexiest Job
of the 21st Century
Yalnızca büyük veri 2015’e kadar
dünyada 4.4 mil. iş yaratmış olacak
2011-2012 arasında “data scientist”
iş ilanlarındaki artış %15,000
http://da.sabanciuniv.edu
Büyük Veri ve eğitim
T-tipi
mesleki
profil
“soft skills”
YATAY (genel)
Veri
madenciliği
İstatistik
Veri
modelleme
Makine
öğrenmesi
Veri
görselleştirme
Veri
güvenliği
Hadoop
Programlama
Modelleme &
Optimizasyon
Sosyal ağ
analizi
DİKEY (derinleme)
http://da.sabanciuniv.edu
Büyük Veri ile değer yaratmak
ANALİZ/MODELLEME
FAYDA
Analitik araçlar
Geliştirme araçları
Yazılım / Donanım
Veri Kaynakları
Öngörü
+
Aksiyon
Doğru
Tutarlı
İlgili
VERİ
Sektörler
Bankacılık, Sigortacılık,
Telekom, Sağlık, Üretim,
Enerji, Pazarlama, Reklam,
Ulaşım, Sosyal Medya,
Otomotiv, E-ticaret,
Perakende, Kamu, Eğitim,
Lojistik, Medya/Eğlence ...
http://da.sabanciuniv.edu
Sabancı Üniversitesi neler yapabilir?
Eğitim
• Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı (2014 Güz)
• Endüstri Mühendisliği Lisans Programı yan dal
• Kısa süreli “konuya-odaklı” profesyonel eğitim programları
Araştırma / Geliştirme
• Veri madenciliği, Makine öğrenmesi, Duygu analizi, Büyük
veri işlemesi, NLP, Siber güvenlik, fraud detection, vd.
Sektörel iş birlikleri
• Üniversitedeki uzmanlık alanları ile uyumlu projeler
Farkındalık yaratma
• Seminer, konferans vb organizasyonlarla bilgilendirme
Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi
http://da.sabanciuniv.edu
Yeteri kadar sık işitiyor muyuz?
say "big data" again,
I dare you, I double dare you,
say "big data" one more goddamn time
Pulp Fiction (1994) Samuel L. Jackson (inspired by Strataconf 2014)
http://da.sabanciuniv.edu
Download

Dr. H. Sait Ölmez - Sabancı Üniversitesi