İSTANBUL POLİTİKALAR MERKEZİ-SABANCI ÜNİVERSİTESİ-STIFTUNG MERCATOR GİRİŞİMİ
sizleri
Kamusal Alanda İnanç ve Estetik
Gelenek ve İktidar Arasında İbadet Mekanları
başlıklı Mercator-İPM Konuşması’na davet ediyor.
Düzenleyen
Nilüfer Göle
(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales; Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı)
Başkan
Fuat Keyman
(İstanbul Politikalar Merkezi)
Panelistler
Dücane Cündioğlu
(Simurg Grup)
Selçuk Mülayim
(Marmara Üniversitesi)
Suphi Saatçi
(Mimar Sinan Üniversitesi)
Pazartesi, 21 Nisan 2014, 18:30
İstanbul Politikalar Merkezi
(Minerva Han Karaköy, Bankalar Cad. No: 2)
Bu panel, kamusal alanda camiler ve İslam üzerine yapılan etkinlik serilerinin ikincisidir. İlk panelde
Kamusal alanda İnanç ve Estetik temasını Avrupa ve Türkiye’deki cami mimarisi etrafında tartıştık.
Bu panel farklı sosyal bilimlerden gelen akademisyenleri bir araya getirerek cami ve kamusal arasında
bir dizi mesele üzerine tartışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. Cami mimarisinin ibadet üzerinde
belirleyici bir rolü var mıdır? İslam’ın cemaat anlayışı farklı kültürel havzalardaki geleneksel cami
yapımını nasıl etkilemiştir? Bugün öne çıkan kişisel maneviyat arayışı, anonim kent kültürü, küresel
seyyal bireyler cemaat anlayışını nasıl değiştiriyor? Mahalle camileri ile kentin sembol camileri
Istanbul Policy Center, Bankalar Caddesi, No:2 Minerva Han, Karaköy, 34420 Istanbul, Turkey
P +90 212 292 4939 F +90 212 292 4957 E-mail:[email protected]
ipc.sabanciuniv.edu
arasında ne gibi farklar var? Camiler tarihte olduğu gibi, farklı faaliyet alanlarıyla, kentsel yaşamın
merkezine yeniden mi taşınıyorlar? Alışveriş merkezleriyle tüketici pazar ekonomisinin bir uzantısı mı
olacaklar? Yoksa seküler haz ve tüketim dünyasına karşı maneviyat ve dayanışmanın merkeze alındığı
alternatif bir münzeviliğin yeri olabilecekler mi? Camiler muktedirlerin mi yoksa müminlerin mi
olacak?
Etkinlik Türkçe olarak gerçekleştirilecek ve İngilizce simultane çeviri sağlanacaktır. Etkinliği takiben bir
kokteyl resepsiyonu gerçekleşecektir. Herhangi bir sorunuz olduğunda Gülcihan Çiğdem (e-mail:
[email protected], tel. +90 212 292 4939 dah. 1417) ile iletişime geçiniz.
Istanbul Policy Center, Bankalar Caddesi, No:2 Minerva Han, Karaköy, 34420 Istanbul, Turkey
P +90 212 292 4939 F +90 212 292 4957 E-mail:[email protected]
ipc.sabanciuniv.edu
Download

Kamusal Alanda İnanç ve Estetik