İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ SEMİNERİ
“Biyolojiden Fiziğe Beslenme Paradigması”
Dr. Yavuz Dizdar
[email protected]
İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü
Modern tıp olarak kabul ettiğimiz yakın dönem,
sağlanan bütün gelişmelere karşılık yine de
“tanımsal (betimleyici, deskriptif) bir tıp anlayışı
üzerine kuruludur. Bu nedenle beslenme
paradigması, yani beslenmenin ne olduğu, sağlık,
hastalık, coğrafya ya da mevsim gibi değişkenlerle olan ilişkisi yeterince
irdelenmemiştir. Tıp sağlık ve hastalık durumuna organın işlevini
yeterince yerine getirip getirmediği şeklinde bakar.
Oysa doğrudan tıpla ilgili olmasalar bile zooloji, botanik, gıda teknolojisi
ve elbette fizik alanlarındaki araştırmalar da bilgi birikimini
güçlendirmektedir. Sorun bu bilgi birikiminin yeni bir bakış açısıyla
yorumu aşamasında ortaya çıkmaktadır.
Tarih : 25 Şubat 2015, Çarşamba
Saat : 15:00 (14:45’te çay ve ikram servisimiz olacaktır.)
Yer : Fizik Bölümü, Engin Arık Dershanesi
İletişim: Yrd.Doç.Dr. Feyza Güzelçimen, [email protected]
Download

Slayt 1 - İstanbul Üniversitesi