2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS BAŞVURULARI
Başvurular 08-22 Ekim tarihleri arasında http://erasmus.uludag.edu.tr/ois/ adresinden yapılacaktır.
Mimarlık Fakültesi için kontenjanlar aşağıdaki gibidir:
Üniversite Adı
Boş Kontenjan
Lisans-YL-Doktora
K.U. Leuven
Aachen University of Applied Sciences
Technische Universitaet Dortmund
Siegen University
Ecole Nationale Superieure D'architecture de Paris
Belleville
Szent István University
"ION MINCU" University of Architecture and Urbanism
Università degli Studi di Roma La Sapienza
2
2
3
3
YL
Lisans-YL
Lisans-YL
Lisans-YL
Lisans-YL
1
0
4
0
Lisans-YL
Lisans-YL
Lisans-YL
Bu listede kontenjanı “0” olarak belirtilen üniversiteleri tercih etmeyiniz! Aksi takdirde başvurunuz
geçersiz sayılacaktır. Geçersiz başvurulardan koordinatörler ya da Erasmus Ofisi sorumlu değildir.
Bahar döneminde Erasmus ile gidecek öğrenciler için 27 Ekim 2014 günü saat 09:30’da Rektörlük A
Salonunda oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. Gelmeyenler geçerli
mazeretlerini yazılı olarak Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirmek zorundadır.
Download

Mimarlık - Erasmus