Önemli Tarihler
Özet gönderimi için son tarih
Tam metin göndermek için son tarih
Bildiri kayıt tarihi için son gün ve ücreti
Dinleyici kayıt tarihi için son gün ve ücreti
Kongre programının duyurulması
Kongre tarihi
07 Ekim 2014
20 Kasım 2014
09 Ekim 2014 (300 TL)
09 Ekim 2014 (150 TL)
13 Ekim 2014
06- 08 Kasım 2014
Hiçbir şekilde yukarıdaki tarihlerde değişiklik olmayacaktır. Lütfen ısrar etmeyiniz. Bu
konudaki taleplere yanıt verilmeyecektir.
Download

Onemli Tarihler