Önemli Tarihler
Özet gönderimi için son tarih
Bildiri normal kayıt için ücreti için son tarih ve ücreti (Bildiri
başına, tek ya da çok yazarlı da olsa bir bildiri için)
Dinleyici kayıt için son tarih ve ücreti
Kongre programının duyurulması
Bildiri tam metnini göndermek için son tarih
Kongre tarihi
23 Nisan 2015
27 Nisan 2015 (400 TL)
27 Nisan 2015 (200 TL)
30 Nisan 2015
30 Mayıs 2015
21- 23 Mayıs 2015
Bildiri tam metnini göndermek zorunlu değildir. Belirtilen tarihlerde mutlaka bildiri yazım
kurallarına uyarak göndermezseniz. Yayınlanmaz…
Download

Onemli Tarihler