Önemli Tarihler
Özet gönderimi için son tarih
Erken kayıt için kabul edilen bildirilerin açıklanması
Erken bildiri kayıt için son tarih ve ücreti
Dinleyici erken kayıt için son tarih ve ücreti
Kabul edilen bildirilerin tamamının açıklanması
Bildiri kayıt için ücreti için son tarih ve ücreti
Dinleyici kayıt için son tarih ve ücreti
Kongre programının duyurulması
Bildiri tam metnini göndermek için son tarih
Kongre tarihi
07 Mart 2015
09 Şubat 2015
17 Şubat 2015 (350 TL)
09 Şubat 2015 (175 TL)
17 Nisan 2015
09 Mart 2015 (400 TL)
09 Mart 2015 (200 TL)
17 Nisan 2015
30 Mayıs 2015
21- 23 Mayıs 2015
Bildiri tam metnini göndermek zorunlu değildir. Belirtilen tarihlerde göndermezseniz.
Yayınlanmaz…
Download

Onemli Tarihler