http://www.bilisimdergisi.org/s170
Uluslararası Bilgi Güvenliği
ve Kriptoloji Konferansı
7. kez düzenlendi
17-18 Ekim’de İstanbul’da yapılan
konferans, bilgi güvenliği ve kriptoloji
alanındaki farkındalığı arttırma,
bilgi birikimine katkıda bulunma ile
üniversite, kurum ve endüstri arasındaki
işbirliğini geliştirmeyi hedefiyor.
B
ilgi Güvenliği Derneği (BGD) tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Gazi
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
işbirliğiyle 7. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (Information Security and
Cryptology-ISCTURKEY 2014), 17-18 Ekim 2014’te İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi,
İstanbul’da gerçekleştirildi.
7. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nın açılış konuşmalarını BGD YK Başkanı Ahmet
Hamdi Atalay, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Havelsan Genel Müdürü Sadık Yamaç, SSM
Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer yaptı. ISCTurkey 2014’ün bu yılki
ana teması “Siber Güvenlik ve Savunma” olarak belirlenirken, Ulusal Bilgi Güvenliği, Sosyal Ağlarda
Kişisel ve Ulusal Bilgi Güvenliği, Veri Gizliliği, Kriptoloji, Bilgi Güvenliği, Kriptografik Donanım, Savunma
Stratejileri, e-devlet Güvenliği, Açık Anahtar Altyapısı, Adli Tıp, Bulut Bilişim Güvenliği, Sektörel
Uygulamalar gibi konular tartışıldı.
Katılımın ücretsiz olduğu, ilk günü konferans, ikinci günü bilimsel bildirilerin sunulacağı oturumlar
şeklinde düzenlenen konferans, düzenlendiği ilk yıldan beri ülkemizin bu alanlardaki farkındalığı
arttırma, bilimsel ve sektörel çalışmaları paylaşma, üniversite-kamu-endüstri işbirliğini geliştirme,
kamuyu bilgilendirme, eğitme, bilim insanları, araştırmacı ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi
alışverişini sağlamayı hedefliyor.
Etkinliğin birinci günü konferans, ikinci günü ise bilimsel bildirilerin sunulduğu oturumlar şeklinde
düzenlendi. Konferansa sunulan bildiriler kitap olarak yayınlanıp basılacak.
102
2014 KASIM
SEKTÖRDEN YANSIMALAR
AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ
103
Download

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı