ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
2013-2014 EK İLANI
Ders verme hareketliliği iki şekilde gerçekleşebilir:
•
Türkiye'deki EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan
akademik personelin (tam / yarı zamanlı statüde resmen istihdam edilen öğretim elemanları) yurtdışında
ortak olunan yükseköğretim kurumlarına ders vermek üzere gitmesi.
•
Yurtdışındaki işletmelerde çalışan personelin Türkiye'deki EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında
ders vermek üzere gelmesi şeklindedir. İşletmelerden ders vermek üzere davet edilecek personelin
yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde ya da işletme tanımına uyan (yasal
statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun; Özel sektör veya kamuya ait her tür
kurum/kuruluşlar, sosyal ekonomi dâhil her türlü ekonomik faaliyette bulunan girişimler) diğer bir
kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekir. Serbest meslek sahibi kişilerin de ders vermek üzere davet
edilebilmesi mümkün olabilmektedir.
Başvuru Tarihleri ve Yeri:
•
4 - 28 Şubat 2014 / Erasmus Ofisi
Başvuru Şartları:
•
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler
ve ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışan personel
olmak
•
Ders verme hareketliliği gerçekleştirilecek iki ülkeden en az birinin AB üye ülkesi olması gerekir.
•
Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin, EÜB sahibi bir yükseköğretim
kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olan akademik personel ya da yurtdışındaki bir
işletmede istihdam edilmiş bir çalışan olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan
akademik personel için kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik personel de Erasmus ders verme
hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir.
•
Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen
yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası anlaşma olması ve her iki tarafın da EÜB sahibi olması
gerekir.
•
Prof., Doç., Yrd. Doç. Dr., Öğr. Gör., Okutman başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.
•
2013-2014 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Faaliyet dönemi 1 Haziran 2013-30 Eylül 2014
tarihlerini kapsar. Dolayısıyla planlanan faaliyetin 30 Eylül 2014 tarihine kadar tamamlanması
gerekmektedir.
Başvuru Evrakları:
• Öğretim Programı (Teaching Programme)
Karşı üniversite ile karşılıklı kararlaştırılmıştır. Tüm taraflarca onaylanmış kopyası ile başvuru
yapılabilir. Ancak orijinal belgenin hareketlilik sürecinde Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekir.
Taslak program, Erasmus sayfasındaki belgelerde Öğretim Üyesi Sözleşmesinin ekinde mevcuttur.
Değerlendirme Süreci:
•
•
•
Daha önce ders verme/eğitim alma faaliyetinden faydalanmamış personele,
Daha önce ders verme/eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan birimlere,
Daha önce ders verme/eğitim alma hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan
ülke/yükseköğretim kurumu/işletme ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara
öncelik verilecektir.
Hibe Ödemesi
Ders verme hareketliliği faaliyetinde ders verme süresinin en az beş (5) ders saatini içermesi gerekmektedir.
Ders verme süresi hiçbir şekilde beş (5) ders saatinden az olamayacağı gibi, 6 haftayı geçemez. Ders verme
hareketliliği süresinin 6 haftadan fazla olması durumunda 6 haftayı aşan süre için Erasmus hibesi verilmez.
Personel hareketliliğinden faydalanacak personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanacak sözleşmede
yer alacak toplam hibe miktarı, taraflarca onaylanmış öğretim/eğitim programı ve tahmini seyahat gideri
dikkate alınarak belirlenir.
Seyahat ile ilgili belgelerin asıllarının Erasmus ofisine tesliminden sonra bu El kitabından belirlenen kurallar
dâhilinde uygun bulunan seyahat giderlerinin 400 €’ya kadar olan bölümü tamamen, 400 €’yu aşan bölümü ise
%50 oranında karşılanır. Geri kalan hibenin yararlanıcı tarafından veya kurumun Erasmus dışındaki bir
bütçesinden karşılanması beklenmektedir.
Personel hareketliliğinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır.
İlk ödeme belirlenen toplam hibenin %80’i oranında olur.
Faaliyet dönemi sonunda, yararlanıcı tarafından ofise teslim edilen öğretim/eğitim programı, katılım sertifikası
ve seyahat giderini gösterir belgeler birlikte değerlendirilerek ikinci ödeme miktarı belirlenir. İkinci ödemenin
yapılabilmesi için personelin gerekli evrakları (katılım sertifikası, seyahat gideri gösterir belgeler ve faaliyet
nihai raporu) ofise teslim etmesi gerekmektedir.
Personel hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanılabilinir.
Erasmus Personel hareketliliğinden faydalanmaya hak kazananlara, hareketlilik dönemleri için ödenecek hibe
miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Ülkeler
Günlük
İki haftalık
İlave haftalar
hibe miktarı (€)
hibe miktarı (€)
(3-6 hafta arası) (€)
Almanya
112
1,098
125
Avusturya
126
1,235
141
Belçika
119
1,166
133
Bulgaristan
77
755
86
Çek Cumhuriyeti
105
1,029
118
Danimarka
161
1,578
181
Estonya
91
892
102
Finlandiya
147
1,441
165
Fransa
140
1,372
157
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
105
1,029
118
Hırvatistan
112
1,098
125
Hollanda
126
1,235
141
İngiltere
161
1,578
181
İrlanda
133
1,303
149
İspanya
119
1,166
133
İsveç
147
1,441
165
İtalya
133
1,303
149
Letonya
91
892
102
Litvanya
91
892
102
Lüksemburg
119
1,166
133
Macaristan
98
960
110
Malta
98
960
110
Polonya
91
892
102
Portekiz
105
1,029
118
Romanya
84
823
94
Slovak Cumhuriyeti
98
960
110
Slovenya
112
1,098
125
Türkiye*
98
960
110
Yunanistan
112
1,098
125
* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.
Kontenjanlar:
Ülke
İspanya
İtalya
Üniversite
UNIVERSIDAD DE VIGO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
Anlaşmalı Bölümler
Moleküle Biyoloji ve Genetik
Moleküle Biyoloji ve Genetik
Almanya
TECHNISCHE UNIVERSITAT CAROLAWILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG
X
Estonya
UNIVERSITY OF TARTU
-Moleküler Biyoloji ve Genetik
-Deprem ve Yapı Mühendisliği
-Çevre Mühendisliği
-Bilgisayar Müh.
Fransa
UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
3
Belçika
UNIVERSITY OF ANTWERP
-Bilgisayar müh.
-Elektronik müh.
-Malzeme Bilimi müh.
-Makine müh.
-Bilgisayar müh.
-Matematik
İspanya
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA (EET)
UNIVERSITAT POLITECNICA DE
CATALUNYA (FIB)
-Bilgisayar müh.
-Elektronik müh.
-Bilgisayar
Polonya
INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS,
DESIGN & TECHNOLOGY
-Bilgisayar
-İşletme
4
Fransa
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
-Bilgisayar müh.
-Makine müh.
X
Fransa
ECOLE POUR L'INFORMATIQUE ET LES
TECHNIQUES AVANCEES (EPITA)
-Bilgisayar müh.
X
Almanya
HOCHSCHULE RHEINMAIN
-Bilgisayar müh.
-Mimarlık
X
Almanya
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
SCHMALKALDEN
Bilgisayar müh.
X
Portekiz
UNIVERSITY OF PORTO
-Çevre Müh.
-Fizik
X
Slovenya
UNIVERZA V LJUBLJANI / UNIVERSITY
OF LJUBLJANA
-Deprem ve Yapı müh.
X
İngiltere
UNIVERSITY OF SHEFFIELD
-Deprem ve Yapı müh.
X
İtalya
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO
-Deprem ve Yapı müh.
X
İtalya
LINNAEUS UNIVERSITY
-Elektronik müh.
-Matematik
X
Polonya
POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Elektronik müh.
2
İspanya
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA (ETSEVG)
Elektronik müh.
X
İspanya
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA (ETSETB)
Elektronik müh.
X
Bulgaristan
UNIVERSITY OF RUSE ANGEL KANCHEV
Elektronik müh.
2
İspanya
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
-Fizik
-Kimya
X
Bulgaristan
UNIVERSITY OF LODŹ
-Fizik
1
İspanya
Kontenjan
X*
1
2
X
X
2
Almanya
UNIVERSITÄT BIELEFELD
-Fizik
-Matematik
X
Almanya
UNIVERSITAT DUISBURG-ESSEN
Fizik
X
Plonya
WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
-İktisat
-İşletme
X
Çek Cum.
MENDEL UNIVERSITY
İşletme
X
Plonya
UNIVERSITY OF BIELSKO-BIALA
İşletme
X
İngiltere
UNIVERSITY CAMPUS SUFFOLK
İşletme
X
Çek Cum.
BANKOVNI INSTITUT VYSOKA SKOLA
(Banking Institute College of Banking)
İşletme
X
Çek Cum.
CEVRO INSTITUT
İşletme
X
Almanya
SRH HOCHSCHULE HEIDELBERG
İşletme
X
Letonya
UNIVERSITY OF LATVIA
İşletme
X
Fransa
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
Kimya
X
Fransa
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD
Kimya
X
Fransa
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE
CHIMIE DE CLERMONT-FERRAND
Kimya
X
Fransa
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE
CHIMIE PHYSIQUE ELECTRONIQUE
Kimya
X
Fransa
UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE
Kimya
1
İngiltere
UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
Kimya
1
İngiltere
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE
CHIMIE DE RENNES
Kimya
X
İspanya
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE
ELCHE
Kimya
2
İngiltere
SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Malzeme Bilimi müh.
1
Almanya
RUHR-UNIVERSITAT BOCHUM
Makine müh.
X
Çek Cumh.
CHARLES UNIVERSITY
Matematik
X
Çek Cumh.
HEINRICH-HEINE UNIVERSITY
Matematik
X
İtalya
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Matematik
X
Fransa
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG
Mimarlık
X
Portekiz
TECHNICAL UNIVERSITY OF LISBON
Mimarlık
X
Macaristan
BUDAPEST COLLEGE OF
COMMUNICATION,BUSINESS AND ARTS
Yabancı Diller
X
*Anlaşmada sayı belirtilmemiştir. Başvurulara göre değerlendirilecektir.
Download

ERASMUS DERS VERME HAREKETLİLİĞİ 2013