2015/2016 Eğitim
PROF. DR. SAİME İNAL
OCAK
Öğretim Yılı
SAVI SOBİLİMLER LİSES
DÖNEM SONU BAŞARI YÜKSE
Sınav Programı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınavı Yapılacak Dersin Adı
Sınav Şekli Sınıflar
Öğr.Saytsı
12.01.2016 Salı
12:40
____________________16:10
Fizik
Yazılı
C oğrafya__________________
Yazılı
Biyoloji
Y«9Xll*
^
1
Kim ya_____________________
Yastı İl
M
1
M atem atik
Yazılı
10.11
1
T ürk Edebiyatı_____________
Yazılı
10.11
1
Dil ve Anlatım
Yazılı
10.11.12
10.11
10
1
1
13.01.2016 Ç arşam ba
12:40
____________________16:10
14.01.2016 Perşem be
12:40
____________________16:10
15.01.2016 Cum a
16:10
NOT : 1. Öğrenciler sınavlara okul kıyafetleri ile geleceklerdir.
2. Öğrenciler sınav saatinden en az yarım saat önce okula gelmiş olacaklardır. Vaktinde
gelmeyenler sınav salonuna alınmayacaklardır.
3. Öğrenciler; sınavı yapılacak dersin özelliğine göre yanlarında malzemelerini getireceklerdir.
4. Sınav salonuna kitap, defter vb. eşyaların getirilmesi yasaktır. Sınav anında yasaklanmış
davranışlarda bulunanlar sınav salonundan çıkarılır ve haklarında disiplin işlemi uygulanır.
1
Download

1. dönem sonu başarı yükseltme sınav takvimi