BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI
28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR
KARAR NO:
493
494
495
KARAR ÖZETLERİ
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat
Komisyonu raporunun kabulüne karar alındı.
Sibeski Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk
ve Mevzuat Komisyonu raporunun kabulüne karar alındı.
Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi
oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 3194 sayılı Yasa’nın 17. maddesi uyarınca
satış işlemlerinin yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine
karar alındı.
MAHALLE
1-KILAVUZ
2-YENİ
3-KILAVUZ
4-ALİBABA
496
497
498
499
500
501
502
503
PAFTA
200
123
247
388
ADA
3744
4433
1617
3496
PARSEL
23
5
17
2
ARSAPAYI (m2)
10,00 m²
129,31 m²
1,13 m²
294,00 m²
AÇIKLAMA
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
Maktu vergi ve harç tarifesinin belirlenmesine karar alındı.
Halil KORUL' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 3 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA2 alanına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Halil KORUL' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 2 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA2 alanına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Hulusi AKGÜL' ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 44 nolu
parselin ÖPA2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali Rıza AKGÜL'ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 36
parselin ÖPA2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ömer YILMAZ' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 5 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Kazancılar A.Ş vek. Av. Mehmet ACUNGİL’ in, İlimiz merkez Demircilerardı
Mahallesi, 3 pafta, 1290 ada, 1 nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA2 alanına itirazı, Plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa AKKAŞ' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 16 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
1/22
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
Sefa BÜTÜNER' in İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 17 nolu
parselin ÖPA2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Adem BÜTÜNER' in İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 17 nolu
parselin ÖPA2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet AĞBEKTAŞ' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 2
nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Abdullah YILMAZ' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 17 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Ahmet AKKAŞ' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 15 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Adnan SÜMBÜLOĞLU'nun İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 1294 ada,
28 nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Zeynep YILMAZ ve müştereklerinin İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta,
3201 ada, 7 nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Mahmut SÖYLEMEZ'in İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 8
nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Kamil AKGÜL' ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 258 ada, 16 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Salih URHAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 4 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Bektaş GÜL' ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 258 ada, 10 nolu
parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Şadi ASLAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201ada, 5 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Şemsettin URHAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201ada, 4 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Murat TANRIKULU'nun İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 40
nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin ÖZKAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 42 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
2/22
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
Hüseyin ÖZKAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 34 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Ali ÖZKAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 42 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
A.Rıza AKGÜL' ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 10 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Hulusi AKGÜL' ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 44 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Murat TANRIKULU ve müştereklerinin İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta,
3201 ada, 11 nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
A. Rıza AKGÜL' ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 36 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Ali AĞBEKTAŞ' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 2 nolu
parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ömer Faruk IŞKIN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 1 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Yunus YERLİKAYA' nın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 10
nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Nurettin DAŞTAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201ada, 15 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Turan Rıfat ÖZKAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 43
nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Necati ÖZKAYA' nın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 38 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Tülay YILMAZ' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201ada, 7 nolu
parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
3/22
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
Yahya KARAKAYA' nın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201ada, 3
nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet AKGÜL' ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201ada, 21 nolu
parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Niyazi BAYRAM ve Cengiz BAYRAM' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1
pafta, 276 ada, 33 nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Niyazi BAYRAM ve Cengiz BAYRAM' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1
pafta, 276 ada, 32 nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Şemsettin URHAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 4 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet KOÇ' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 258 ada, 8 nolu
parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Necmettin ÖZKAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta,3201 ada, 9 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali KARPUZ-Şevket KARPUZ' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta,
3201 ada, 20 nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Ali KARPUZ' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 20 nolu
parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ayşe GÜNHAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 3 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Ali ÖZKAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 42 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin ÖZKAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 34 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Murat TANRIKULU'nun İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 41
nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Turan Rıfat ÖZKAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 43
nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ömer Faruk IŞKIN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 1 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
4/22
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Özkaya Gıda A.Ş.' nin İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 38 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Turan CAYMAZ ve müştereklerinin İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta,
3201 ada, 10 nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Niyazi BAYRAM' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 10 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Mahmut YILDIZ' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 261 ada, 22 nolu parselin
1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Selahattin KANTAR' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 1292 ada, 11
nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Mahmut YILDIZ' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 22 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Fevzi DAŞDEMİR' in İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 259 ada, 9 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Hamza GÜLER' in İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 259 ada, 4 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Sıddıka DEMİRKOL' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 13
nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Nurçin BOZKURT' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 13
nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Asım CANBAY vk. İsmail AYDEMİR' in İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1
pafta, 261 ada, 21 nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Nurettin KANTAR' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 1308 ada, 6 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Güzide ÖZGÜ' nün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 1 nolu
parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Av. Muzaffer GÜMÜŞ'ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 4936 ada, 1
nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
5/22
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
Av. Muzaffer GÜMÜŞ'ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 4936 ada, 2
nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Av. Muzaffer GÜMÜŞ'ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 4937 ada, 2
nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ziya BULUT' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 1 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Bekir ÇİRCİ' nin İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 39 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Ömer ÇİRCİ ve müştereklerinin İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201
ada, 11 nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Safa YERLİYURT' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 1294 ada, 11
nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Selahattin KANTAR’ ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 1308 ada, 1
nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Talay TAŞDEMİR-Yusuf TAŞDEMİR' in İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1
pafta, 259 ada, 10 nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İlkay Şükrü DEMİRKOL' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada,
13 nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Sebahattin ZORLU' nun İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 28
nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Av. Muzaffer GÜMÜŞ'ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 4941 ada, 7
nolu parsel ve 4939 ada 1 nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
İbrahim ÇİRCİ' nin dilekçesinde belirtilen, İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1
pafta, 276 ada, 39 nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Halil ATMACA vk. Abdullah ATMACA' nın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1
pafta, 259 ada, 5 nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
6/22
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
Nimet YERLİYURT' un dilekçesinde belirtilen, İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi,
1 pafta, 276 ada, 39 nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ömer ÇİRCİ' nin İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 39 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
İlkin KOÇER' in İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 259 ada, 13 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
İlkin KOÇER' in İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 259 ada, 14 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Osman Turhan SARDAŞ' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 1
nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hadiye ÖZYAZICI' nın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 39
nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Münevver TİRKEŞ' in İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 39 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Mehmet MALKOÇ' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 17
nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Osman Nuri GÖZE' nin İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 27
nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Umut MALKOÇ' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 17 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Kadriye SAÇMALI' nın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 17
nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Mehmet AKGÜL' ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 276 ada, 36 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Dursun KARAÇAL' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 12 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
7/22
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
Mehmet GÜNGÖR' ün İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 14 nolu
parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Mehmet Mustafa YILDIZ' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada,
17 nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa Sedat ÜNÜVAR-Mehmet Yalçın ÜNÜVAR' ın İlimiz merkez Demircilerardı
Mahallesi, 3 pafta, 1294 ada, 22 nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Osman UĞUZ' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 1294 ada, 27 nolu
parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Servet HALICI' nın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 26 nolu
parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hayrettin TUĞUT ve müştereklerinin İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta,
3201 ada, 19 nolu parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Ömer ARAT ve müştereklerinin vk. Av. Burhanettin Oktay ÖZBERK' in İlimiz merkez
Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 1294 ada, 23 nolu parselin 1/5000 ve 1/1000 ÖPA-2
alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Murat SARUHAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta, 261 ada, 24 nolu
parselin ÖPA-2 alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa Latif ÜNÜVAR vk. Av. Fatih KAPLAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı
Mahallesi, 1 pafta, 3201 ada, 19 nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Funda BELLİNİ Ayakkabı Tic. Ltd. Şti.' nin İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1
pafta, 3201 ada, 14 nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Başaranlar İnşaat Ersin BAŞARAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1294
ada, 49-16 nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Ali HASBEK' in İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 261 ada, 78 nolu parselin ÖPA
alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Azizoğulları Yapı Malzemeleri vk. Av. Fatih KAPLAN' ın İlimiz merkez Demircilerardı
Mahallesi,1 pafta, 261 ada, 28 nolu parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Hakan UĞUZ' un İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 3 pafta, 1294 ada, 27 nolu
parselin ÖPA alanına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
8/22
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
Mehmet ÖZKAYA' nın İlimiz merkez Üçlerbey Mahallesi, 12 pafta, 233 ada, 2-3-4 nolu
parsellerin İbadet Alanında kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Doğan ÜÇER ve müşterekleri vk. Av. Burhanettin ÖZBERK' in İlimiz merkez Üçlerbey
Mahallesi, 12 pafta, 288 ada, 38 nolu parselin Park Alanında kalmasına itirazı,
kamulaştırma ile çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yusuf BAL' ın İlimiz merkez Üçlerbey Mahallesi, 169 pafta, 139 ada, 5 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Kadir ULUDAĞ' ın İlimiz merkez İmaret Mahallesi, i38d06a pafta, 102 ada, 3 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, imar planlarına uygun parselasyon planları yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İ. Ethem AKGÜL' ün İlimiz merkez Yapı Mahallesi, 150 pafta, 378 ada, 7 nolu parselin
KAKS:0.60'ın KAKS:1.00 olarak değiştirilmesi talebi, plan yoğunluğunu artıracağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Ali YALÇINTÜRK' ün İlimiz merkez Uzuntepe Mahallesi, 197-198 pafta, 192-194 ada,
118-352-379-659-849-943-955 nolu parsellerin plan dışı parsellere plan yapılması talebi,
plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali KAYA' nın İlimiz merkez Yapı Mahallesi, 150 pafta, 378 ada, 26 nolu parsellerin
KAKS:0.60'ın KAKS:1.00 olması talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ömer KESGİN' in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 195 pafta, 193 ada, 13 nolu parsel
ile Uzuntepe Mahallesi, 712-738-985-1389 nolu plan dışı parsellere plan yapılması talebi,
plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa YALÇINTÜRK'ün İlimiz merkez Uzuntepe Mahallesi, i38d02b pafta, 334-344346-347-380-354-970-1105 nolu plan dışı parsellere plan yapılması talebi, plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Kemalettin İbni Hümam Vakfı-Siret KARASOY' un İlimiz merkez Çayyurt Mahallesi,
145 pafta, 3994 ada, 1 nolu parselin park alanında kalmasına itirazı, kamulaştırma ile
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Abdullah ACUNGİL vk. AV. Mehmet ACUNGİL' in İlimiz merkez Çayyurt Mahallesi,
144 pafta, 74 ada, 4 nolu parsel ile ilgili kat artışı talebi, plan yoğunluğunu artıracağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Bahattin TOSUN' un İlimiz merkez Çayyurt Mahallesi, 289 pafta, 2787 ada, 1 nolu parsel
ile ilgili BL-6 katın Kitle nizam 7 kata dönüştürülmesi talebi, plan yoğunluğunu
artıracağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Ayşe Meral DOĞANER'in İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi, 755 ada, 2 nolu
parselin Bölge Parkı Alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
9/22
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
Münire GÜNAY' ın İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi, 755 ada, 2 nolu parselin Bölge
Parkı Alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mükerrem AKGERMAN' ın İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi, 755 ada, 2 nolu
parselin Bölge Parkı Alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Hilmi TOKSÜ vk. Münire GÜNAY' ın İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi, 755 ada, 2
nolu parselin Bölge Parkı Alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Nuran ÖZTÜRK' ün İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi, 160 pafta, 107 ada, 6-7 nolu
parsellere yan bahçe verilmesine itirazı, itiraza konu olmadığından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Selda ACUNGİL vk. Av. Mehmet ACUNGİL' in İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi,
160 pafta, 2003 ada, 16 nolu parsel ile ilgili tescil sınırlarının genişletilmesi konusunun
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile görüşülmesinin gerektiği; Üçlerbey Mahallesi
29 pafta, 309 ada, 19 nolu parsel ile ilgili kat artışı talebi plan yoğunluğunu
artıracağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Selda ACUNGİL vk. Av. Mehmet ACUNGİL' in İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi,
160 pafta, 2003 ada, 16 nolu parsel ile ilgili tescil sınırlarının genişletilmesi konusunun
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile görüşülmesinin gerektiği; Üçlerbey Mahallesi
29 pafta, 309 ada, 19 nolu parsel ile ilgili kat artışı talebi plan yoğunluğunu
artıracağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Tahsin DOĞAN ve müştereklerinin İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi, 161 pafta, 118
ada, 10-11-12-14-17-93-94 nolu parseller ile ilgili 10 metrelik yolun 7 metreye
düşürülmesi talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Bahattin TUNÇSİPER'in İlimiz merkez Sularbaşı Mahallesi, 13 pafta, 79 ada, 81 nolu
parsel ile ilgili yeşil alanın konuta dönüştürülmesi talebi, plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Abdullah ALTUN ve Hasan VURAL' ın İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi, 166 pafta,
755 ada, 2 nolu parselin Bölge Parkı alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Necmettin DELİBAŞ' ın İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi, 160 pafta, 104 ada, 25
nolu parselin yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Harun AĞBEKTAŞ' ın İlimiz merkez Küçükminare Mahallesi, 15 pafta, 216 ada, 19 nolu
parselin ÖPA alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin BAKAÇ' ın İlimiz merkez Çayyurt Mahallesi, 144 pafta, 75 ada, 7 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
10/22
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
Saliha BOLSU adına İ.Ümit BOLSU' nun İlimiz merkez Çayyurt Mahallesi, 289 pafta,
2799 ada, 5-6-11-17 nolu parsellerin B-3’ün BL-6 KAKS:2.40'a dönüştürülmesi talebi,
plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa EFE' nin İlimiz merkez Eskikale Mahallesi, 12 pafta, 233 ada, 18 nolu parselin
İbadet Alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ahmet BAHAR' ın İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23-169 nolu
parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Yılmaz GÜRSOY' un İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23-169 nolu
parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Muttalip MERCAN' ın İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23-169 nolu
parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Tuncer SEYLAN' ın İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23-169 nolu
parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Kemal BAHAR' ın dilekçesinde belirtilen, İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860
ada, 22-23-169 nolu parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Osman TOKER' in İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23-169 nolu
parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Gökhan DÖNMEZ' in dilekçesinde belirtilen, İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860
ada, 22-23-169 nolu parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hasan Hüseyin KORKMAZ' ın İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23169 nolu parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Recep ŞAHİN' in İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23-169 nolu
parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Ömer KAVAL' ın İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23-169 nolu
parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
11/22
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
Yaşar REYHAN' ın İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23-169 nolu
parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Ogün BEKÇİOĞLU' nun İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23-169
nolu parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Ömer KÜRŞADOĞLU' nun İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23-169
nolu parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Kadir YİĞİT' in İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 9 pafta, 860 ada, 22-23-169 nolu
parseller ile ilgili park alanının ticaret alanı olmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Selahattin HAKSEVER'in İlimiz merkez Küçükminare Mahallesi, 15 pafta, 218 ada, 1
nolu parselin ÖPA alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Nihat SARAÇOĞLU'nun İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2035 ada, 2 nolu
parselin İbadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hayriye BÜTÜN' ün İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2035 ada, 2 nolu
parselin İbadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Sultan UZ' un İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2035 ada, 2 nolu parselin
İbadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Perihan ÇİTİL' in İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2035 ada, 2 nolu parselin
İbadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Gürbüzler Ticaret’ in İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2035 ada, 2 nolu
parselin İbadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Perihan ERGÜT' ün İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2035 ada, 2 nolu
parselin İbadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin AKKAYA' nın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2035 ada, 2 nolu
parselin İbadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Nihat SARAÇOĞLU vekili AV. Fatih KAPLAN' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi,
18 pafta, 2035 ada, 2 nolu parselin İbadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Fahrettin YERLİKAYA vekili AV. Fatih KAPLAN' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi,
18 pafta, 2035 ada, 2 nolu parselin İbadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
12/22
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
M. Ali AVCI' nın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2035 ada, 2 nolu parselin
İbadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Meliha GERDANERLİ’ nin İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hasan Hüseyin AVŞAR' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet KARTAL' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet Rüştü SİRER' in İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet DOĞAN' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Neşe ATA' nın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin
yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ersin KUŞAK' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2036 ada, 6 nolu parselin
ibadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa EFE' nin İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2036 ada, 3 nolu parselin
ibadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Bilal BEKTAŞ' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 12 pafta, 233 ada, 12 nolu parselin
ibadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Erol ÇAKMAK' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2036 ada, 5 nolu parselin
ibadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ercan IŞIK' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2036 ada, 5 nolu parselin
ibadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Munire Nuray SİRER' in İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ebubekir ÜRGÜP ve müştereklerinin İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2037
ada, 2 nolu parselin ibadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Ebubekir ÜRGÜP ve müştereklerinin İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2037
ada, 2 nolu parselin ibadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
13/22
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
Kamil DOĞAN vekili Av. Burhanettin Oktay ÖZBERK’ in İlimiz merkez Uluanak
Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 1 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Kemal AKSUN' un İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 2036 ada, 5 nolu parselin
ibadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yaşar TEMİZ' in İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesi, 134 pafta, 3866 ada, 16 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yaşar TEMİZ' in İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesi, 134 pafta, 3866 ada, 16 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Emine CERAN' ın İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesi, 134 pafta, 3868 ada, 13 nolu
parselin Revizyon İmar Planına itirazının uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin GÖZÜBEK' in İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesi, 134 pafta, 3868 ada, 10 nolu
parselin Revizyon İmar Planına itirazının uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İbrahim KARAPINAR'ın İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesi, 134 pafta, 3868 ada, 2 nolu
parselin Revizyon İmar Planına itirazının uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Faruk KARABAL ve müştereklerinin İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesi, 134 pafta, 3867
ada, 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12 nolu parseller ile ilgili Bitişik Nizam 3 katın Ayrık Nizam 8
kat olması talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Birgül İnşaat' ın İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesi, 134 pafta, 3869 ada, 12 nolu parsel
ile ilgili imar planının yeniden gözden geçirilmesi talebinin uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Cemil GÖZEN' in İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesi, Abadan camii çevresinin yeşil alan
yapılması talebi plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Abdullah DÖKMECİ' nin İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesi, 134 pafta, 3866 ada, 2 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
M.S.R.T İnşaat vekili Av. Mehmet ACUNGİL' in İlimiz merkez Mehmetpaşa Mahallesi,
37 pafta, 501 ada, 51 nolu parsel ile ilgili Bitişik Nizam 3 katın 4 kat olması ya da Blok
Nizam Kaks:2.90 olması talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yusuf ŞİMŞEK' in İlimiz merkez Çiçekli Mahallesi, 57 pafta, 3618 ada, 15 nolu parselin
önündeki 10 metrelik yolun 12 metreye çıkarılmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Nurettin ELÇİ ve müştereklerinin İlimiz merkez Ece Mahallesi, 61 pafta, 435 ada, 32
nolu parselin kat artışı talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet KUŞ' un İlimiz merkez, Ece Mahallesi, 61 pafta, 444 ada, 1 nolu parselin kat
artışı talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
14/22
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
Selahattin ONAÇ' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 102 pafta, 653 ada, 41 nolu
parselin B.H.A alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ziya ADA' nın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 254 pafta, 2974 ada, 36 nolu parselin
plandaki 5 metre ön bahçe mesafesinin kaldırılması talebi, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Şükrü ŞAHİN ve müştereklerinin İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 67 pafta, 612 ada,
1 nolu parselin kat artışı talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Remzi TOY' un İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 92 pafta, 1257 ada, 9 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Makbule CENGİZ' in İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 87 pafta, 861 ada, 48 nolu
parselin B.H.A alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Erdem Grup Şti. (İhsan ERDEM)’ in İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 379 pafta,
4655 ada, 31 nolu parseldeki Bitişik Nizam 3 katın Ayrık Nizam 7 kat olması talebi, plan
yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hasan HOPLAMAZ' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 102 pafta, 653 ada, 7-8 nolu
parsellerin Park, Otopark, Yeşil alan ve yolda kalmasına itirazı plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
A. Turan ERKUT' un İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 101 pafta, 518 ada, 35 nolu
parselin park alanında kalmasına itirazı plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Recep KARAHAN' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 68 pafta, 407 ada, 25 nolu
parselin kat adetinin artırılması talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Haluk ÇİFTÇİ' nin İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 81 pafta, 581 ada, 101 nolu
parseldeki Blok Nizamın Bitişik Nizama çevrilmesi talebi, plan yoğunluğunu
artıracağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Figen HARDAL' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 81 pafta, 581 ada, 79 nolu
parselin yeşil alanda kalması itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözüleceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Hacı Mehmet ARGANİ' nin İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi 91 pafta, 581 ada, 79
nolu parselin yeşil alanda kalması itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözüleceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Abdulkadir YILDIRIM' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi 91 pafta, 581 ada, 79 nolu
parselin yeşil alanda kalması itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözüleceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali ONAÇ' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 102 pafta, 653 ada, 41 nolu parselin
B.H.A alanında kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
15/22
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
İsmail DEMİRKAYNAK' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi 76 pafta, 580 ada, 12
nolu parselin 1000 m2 olması şartına itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı
yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin CEVAHİR' in İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi 67 pafta, 612 ada, 4 nolu
parselin kat adetin artırılması talebi, Plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali ONAÇ' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 102 pafta, 653 ada, 41 nolu parselin
B.H.A alanında kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Muhlise YILMAZ' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 102 pafta, 653 ada, 41 nolu
parselin B.H.A alanında kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ahmet TOSUN'un İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 305 pafta, 2266 ada, 7 nolu
parselin KAKS: 1,60'ın KAKS: 1,80 olması talebi, Plan yoğunluğunu artıracağından
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Mihrali ÇAKMAK' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 313 pafta, 4605 ada, 15 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet GÜNGÖR' ün İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi 313 pafta, 4593 ada, 17 nolu
parselin kat adetinin artırılması talebi, Plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yılmaz ACAR' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 313 pafta, 4605 ada, 18 nolu
parselin 1000 m2 olması şartına itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Kemal HOŞAF' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi 313 pafta, 4587 ada, 6 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Nihal ÖZKARTAL' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi 64 pafta, 400 ada, 16 nolu
parselin 1000 m2 olması şartına itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hacı Halil İLBAŞI' nın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 73 pafta, 634 ada, 16 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Nusret AYDIN' ın İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 226 pafta, 947 ada, 10 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet BULUR' un İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 226 pafta, 946 ada, 12 nolu
parselin 1000 m2 olması şartına itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yurdagül ARSLAN' ın İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 260 pafta, 2481 ada, 8
nolu parselin yolda kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
16/22
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
Müzeyyen YILDIZ' ın İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 260 pafta, 2479 ada, 8 nolu
parselin yol ve yeşil alanda kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Osman CENİK' in İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 260 pafta, 2480 ada, 4 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Kaya ÜNLÜKAYA' nın İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 226 pafta, 946 ada, 6
nolu parselin 1000 m2 olması şartına itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı
yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Abdulkadir ŞAHİN' in İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 226 pafta, 946 ada, 4 nolu
parselin 1000 m2 olması şartına itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yavuz UYUMAZ' ın İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 226 pafta, 946 ada, 8 nolu
parselin 1000 m2 olması şartına itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Eyüp DAŞTAN varisi Bahattin DAŞTAN' ın İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 226
pafta, 946 ada, 10 nolu parselin 1000 m2 olması şartına itirazı, İmar planına uygun
parselasyon planı yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yusuf IŞKIN' ın İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 226 pafta, 946 ada, 4 nolu
parselin 1000 m2 olması şartına itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Erhan HIZAR' ın İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 226 pafta, 946 ada, 9 nolu
parselin 1000 m2 olması şartına itirazı, İmar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Eyüp ACAR' ın İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 260 pafta, 2483 ada, 30 nolu
parsel ile ilgili konut altı ticaret alanına TB girilmesi talebi, Plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Vehbi KARAÖNCEL' in İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 259 pafta, 2478 ada, 10
nolu parselin yolda kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Erhan HIZAR' ın İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 226 pafta, 947 ada, 7 nolu parsel
ile ilgili revizyon imar planı itirazının uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ömer ÜVENÇ' in İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 226 pafta, 946 ada, 5 nolu
parselin 1000 m2 olması şartına itirazı, İmar planına uygun parselasyon yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Haydar EKİNCİ' nin İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 352 pafta, 3633 ada, 6 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, Plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
17/22
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
Nazım YILDIRIM ve müştereklerinin İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 108 pafta, 4304
ada, 1 nolu parsel ile ilgili revizyon imar planına itirazının uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Döndü ULUCAK' ın İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 108 pafta, 4304 ada, 16 nolu
parsel ile ilgili revizyon imar planına itirazının uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Meliha ALİM' in İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 108 pafta, 4304 ada, 15 nolu parsel
ile ilgili revizyon imar planına itirazının uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İbrahim ŞİMŞEK' in İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 108 pafta, 4304 ada, 5 nolu
parsel ile ilgili revizyon imar planına itirazının uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Zekeriya ARIKAN' ın İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 108 pafta, 4304 ada, 17 nolu
parsel ile ilgili revizyon imar planına itirazının uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali DURAN' ın İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 291 pafta, 2806 ada, 7 nolu parsel ile
ilgili revizyon imar planına itirazının uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa ÇELİKBIÇAK’ın İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 107 pafta, 10 ada, 23 nolu
parselin kentsel dönüşüme alınması talebi, konunun Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile
görüşülmesi gerektiğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Abubekir YALMAN' ın İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 352 pafta, 3633 ada, 20 nolu
parselin 30 metrelik yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Ali ERTÜRK' ün İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 291 pafta, 2806 ada, 8 nolu parsel
ile ilgili konut alanının yeşil alana dönüştürülmesine itirazı, imar planına uygun
parselasyon planı yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hacı Ali KERVANKIRAN' ın İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 291 pafta, 2806 ada,
11 nolu parselin yolda kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Süleyman ERTÜRK' ün İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 291 pafta, 2806 ada, 9 nolu
parsel ile ilgili konut alanının yeşil alana dönüştürülmesine itirazı, parsel yolda kaldığı,
imar planına uygun parselasyon planı yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali YÜKSEKTEPE' nin İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 352 pafta, 3633 ada, 3 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İbrahim ÖZTÜRK' ün İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 292 pafta, 2824 ada, 3 nolu
parsel ile ilgili yoldan ihdasın iptaline itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Ekrem KOÇ' un İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 108 pafta, 4304 ada, 2 nolu parsel ile
ilgili revizyon imar planına itirazının uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
18/22
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
Yusuf ERDİN' in İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 353 pafta, 3654 ada, 6 nolu parselin
köşe parsel olmamasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Şehabettin GÜL' ün İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 292 pafta, 2873 ada, 15 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Kalender KURMAÇ' ın İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 291 pafta, 2265 ada, 13 nolu
parselin yanındaki yolun kapatılmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından uygun
dolayı görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Hüseyin DURAN' ın İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 108-109 pafta, 4304 ada, 4 nolu
parsel ile ilgili revizyon imar planına itirazının uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yusuf GÜNBAY' ın İlimiz merkez Yenimahalle, 118 pafta, 2137 ada, 7 nolu parselin
1000 m2 olması şartına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Gazi GÜRBÜZ' ün İlimiz merkez Yenimahalle, 122-123 pafta, 672 ada, 400 nolu
parselin kentsel dönüşümden çıkarılması talebi, imar planına uygun parselasyon planı
yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Serpil DUMAN' ın İlimiz merkez Yenimahalle, i37b521 pafta, 361 ada, 96 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Sadettin ESEN' in İlimiz merkez Yenimahalle, 121 pafta, 672 ada, 21 nolu parselin 1000
m2 olması şartına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Cihan ALCALI' nın İlimiz merkez Yenimahalle, 82 pafta, 3957 ada, 11 nolu parselin
şuyulandırılmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Faruk KARACA' nın İlimiz merkez Yenimahalle, 127 pafta, 672 ada, 361 nolu parselin
yol ve park alanında kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yüksel KARDAŞ' ın İlimiz merkez Yenimahalle, 123 pafta, 672 ada, 290 nolu parselin
kentsel dönüşüm alanında kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı
yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Elif YILMAZ' ın İlimiz merkez Yenimahalle, 122 pafta, 672 ada, 427 nolu parselin
kentsel dönüşüm alanında kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı
yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Fatma ŞAHİNBAY' ın İlimiz merkez Yenimahalle, 123 pafta, 672 ada, 290 nolu parselin
kentsel dönüşüm alanında kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı
yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
19/22
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
Hacı ŞAHİNBAY' ın İlimiz merkez Yenimahalle, 123 pafta, 672 ada, 292 nolu parselin
kentsel dönüşüm alanında kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı
yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa KARDAŞ' ın İlimiz merkez Yenimahalle, 123 pafta, 672 ada, 293 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa KILIÇASLAN'ın İlimiz merkez Yenimahalle, 122 pafta, 4416 ada, 1 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa KILIÇASLAN'ın İlimiz merkez Yenimahalle, 122 pafta, 4416 ada, 1 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı ve kat yüksekliğinin artırılması talebi, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Doğan ÜÇER ve müşterekleri vekili Av. Burhanettin ÖZBERK' in İlimiz merkez Kılavuz
Mahallesi, 200 pafta, 194 ada, 43-44 nolu parseller ile ilgili Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanının, Konut, Ticaret, Rezidans Alanına dönüştürülmesi talebi, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Bekir KARAKAYA' nın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 203 pafta, 182 ada, 17 nolu
parselin park ve sağlık evi alanında kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon
planı yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Fikri IŞIN' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 200 pafta, 194 ada, 45-53 nolu parseller
ile ilgili 18. madde sınırlarının kaldırılmasına itirazının uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali ÇILDIR' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 200 pafta, 3739 ada, 1 nolu parselin
park alanında kalmasına itirazı, parsel ENH altında kaldığından ve plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Halil DİLİKARA' nın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 201 pafta, 199 ada, 25 nolu
parselin yol ve otopark alanında kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı
yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Saniye ÇITAK' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 212 pafta, 4239 ada, 5 nolu parselin
park ve yeşil alanında kalmasına itirazı, kamulaştırma ile çözümleneceğinden dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Mehmet Güzel CENİKLİOĞLU' nun İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 198 pafta, 192
ada, 254 nolu parselin park olması talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali KARPUZ' un İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 205 pafta, 1550 ada, 21 nolu parselin
yeşil alanda kalmasına itirazı ve kanut+ticaret olması talebi, imar planına uygun
parselasyon planı yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
M. Nejat YOZGAT' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 200 pafta, 196 ada, 28 nolu
parselin imar planı dışında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
20/22
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
Gül ONUT' un İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 211 pafta, 4239 ada, 2 nolu parselin
yeşil alanda kalmasına itirazı, kamulaştırma ile çözümleneceğinden dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ahmet Turan ERİÇEL'in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 247 pafta, 1613 ada, 2 nolu
parselin kat adetinin artırılması talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Nümerya İRKİN' in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 201 pafta, 880 ada, 98 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Abdullah ÇİRÇİ' nin İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 200 pafta, 3727 ada, 1 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hasan TAĞRAF' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 214 pafta, 929 ada, 1 nolu parselin
yeşil alanda kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Bülent TURAN' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 211 pafta, 4241 ada, 10 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, kamulaştırma ile çözümleneceğinden dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Bünyamin SARILAR' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 200 pafta, 196 ada, 29 nolu
parselin imar planı içine katılması talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Dursun AKTAŞ' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 301 pafta, 3173 ada, 8 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Sadi ÇABUK' un İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 301 pafta, 3175 ada, 2 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Fevzi ALTUN ve Cemil SARIKAYA' nın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 249 pafta,
3708 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin yeşil alanda kalmasına itirazı, parsel ENH altında
kaldığından ve plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Aysel ÇABUK' un İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 301 pafta, 3175 ada, 5 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Osman ÇONGAR' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 247 pafta, 1605 ada, 18-9 nolu
parseller ile ilgili 1605 ada, 9 nolu parselin BL5'e katılması talebi, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Süleyman YÖNEZ' in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 200 pafta, 3749 ada, 1 nolu
parsel ile ilgili yolun kapatılmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Levent YARLI' nın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 200 pafta, 196 ada, 37-26 nolu
parsellerin yolda kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Dursun AKTAŞ' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 301 pafta, 3173 ada, 8 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
21/22
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
Süleyman DEMİRCİ'nin İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 301 pafta, 3173 ada, 7 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Osman GÖÇER' in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 205 pafta, 887 ada, 140 nolu
parselin sosyal tesis alanında kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı
yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Turan TUTAŞ' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 211 pafta, 4242 ada, 10 nolu parselin
yeşil alanda kalmasına itirazı, kamulaştırma ile çözümleneceğinden dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Havva YILDIZ' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 211 pafta, 4239 ada, 1 nolu parselin
yeşil alanda kalmasına itirazı, kamulaştırma ile çözümleneceğinden dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin GÖKÇEK' in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 200 pafta, 194 ada, 56-41 nolu
parseller ile ilgili 18. madde sınırları kaldırılmasına itirazının uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İbrahim ÇİRCİ ve müştereklerinin İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 201 pafta, 880 ada,
110-111 ve 113 nolu parsellerin yeşil alanda kalmasına itirazı, imar planına uygun
parselasyon planı yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Necati TOPLU' nun İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 205 pafta, 887 ada, 84 nolu
parselin sosyal tesis alanında kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı
yapılarak çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yunus SAKARYA' nın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 214 pafta, 929 ada, 9 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, imar planına uygun parselasyon planı yapılarak
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ömer ÇİRCİ ve müştereklerinin İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 220 pafta, 880 ada, 60
nolu parselin plan içine katılması talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet ERDOĞAN' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 367 pafta, 3721 ada, 9 nolu
parsel ile ilgili ticari bölge vasfı verilmesi talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:
1- İlimiz merkez Esenyurt ve Karşıyaka Mahalle muhtarlarının Kızılırmak üzerine
yapılan köprüye isim verilmesi talebi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen
25/11/2014 tarih ve 514 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile
Meclis İmar Komisyonuna havalesine karar alındı.
22/22
Download

belediyemiz meclisinin temmuz ayı toplantısı