BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI
12/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR
KARAR NO:
483
KARAR ÖZETLERİ:
Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi
oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 3194 sayılı Yasa’nın 17. maddesi uyarınca
satış işlemlerinin yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine
karar alındı.
MAHALLE
1-KILAVUZ
2-KIZILIRMAK
3-AKDEĞİRMEN
4-KILAVUZ
5-ALTUNTABAK
6-ALTUNTABAK
484
485
486
487
488
PAFTA
394
340
61
211
307
254
ADA
4795
3919
746
4249
2952
1882
PARSEL
2
16
65
1
2
10
ARSAPAYI (m2)
173,00 m²
33,41 m²
23,20 m²
177,00 m²
18,45 m²
7,00 m²
AÇIKLAMA
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
2015 yılı Performans Programının Meclis İhtisas Komisyonlarından (Meclis Plan ve
Bütçe Komisyonu, Meclis İmar Komisyonu, Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu,
Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile Meclis Çevre Komisyonu) geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Belediyemiz 2015 yılı Gelir Gider Bütçesi ile Bütçe Kararnamesinin Meclis Plan ve
Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
1/1000 ölçekli revizyon imar planına göre Poligon Sokağın cadde olması ve Aras
Sokağın da aynı caddeye dahil olması sebebi ile her iki sokağında iptal edilmesine,
Hastane Caddesinden başlayarak İmar planı sınırında sona eren revizyon imar planı ile
oluşan caddeye ise Temeltepe Caddesi isminin verilmesine, Meclis Eğitim Kültür ve Spor
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
1/1000 ölçekli revizyon imar planına göre Bağdat Caddesinden başlayarak ErzurumErzincan çevreyolunda son bulan Revizyon İmar Planında 40 mt genişliği ve 4.5 km
uzunluğu bulunan yeni ihdas edilen caddeye Lokman Hekim Caddesi isminin
verilmesine, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Siv Yapı Turizm Gıda İnşaat Otomotiv Petrol Ürünleri Tarım ve Hayvancılık İmalat
İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine ait 278 pafta, 3031 ada, 4.082,00m²
yüz ölçümlü 1 parseldeki 2039/2041 (4.078,00m²) paylarının tamamını 20 yıl kullanım
hakkı şirketlerinde kalmak şartına bağlı kalarak, kullanım esasları Belediyemiz
Encümenince belirlenecek olan protokol yapılmak suretiyle yapılmak istenen şartlı
bağışın kabul edilmesine, yapılacak iş ve işlemler (protokol v.s.) hususunda Belediye
Başkanlık Makamına yetki verilmesine karar alındı.
İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:
1- Sibeski Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile ilgili Su ve
Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce verilen 12/11/2014 tarih ve 835 sayılı evrakı
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar alındı.
1/2
2- İlimiz merkez muhtelif mahallelerinde talep edilen imar planı tadilat teklifleri ve
revizyon imar planı itirazları ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen
12/11/2014 tarih ve 5932 sayılı evrakı Meclis İmar Komisyonuna havalesine karar
alındı.
3- İlimiz merkez Fatih ve Yüceyurt Mahalleleri arasındaki sınırın 1/1000 ölçekli
revizyon imar planı dikkate alınarak yeniden tespit edilmesi ile ilgili Bilgi İşlem
Müdürlüğünce verilen 12/11/2014 tarih ve 488 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve
Spor Komisyonu ile Meclis İmar Komisyonuna havalesine karar alındı.
4- İlimiz merkez Kardeşler ve Yenişehir Mahallelerinde bulunan Yeşillik Sokağın iptal
edilerek cadde ismi verilmesi, başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmesi ile ilgili
Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen 12/11/2014 tarih ve 489 sayılı evrakın Meclis
Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.
2/2
Download

belediyemiz meclisinin temmuz ayı toplantısı