BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI
10/12/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR
KARAR NO:
1058
KARAR ÖZETLERİ
Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi
oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 3194 sayılı Yasa’nın 17. maddesi uyarınca
satış işlemlerinin yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine
karar alındı.
MAHALLE
1-ALTUNTABAK
2-KILAVUZ
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
PAFTA
306
203
ADA
2309
183
PARSEL
2
248
ARSAPAYI (m2)
524,00 m²
63,00 m²
AÇIKLAMA
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
Tuna POLAT ve İlhami ATEŞ' in İlimiz merkez Yapı Mahallesi, 152 pafta, 375 ada, 18
nolu parsel ile ilgili ticaret alanına TB girilmesi talebinin uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Sahra Grup Akaryakıt' ın İlimiz merkez Yapı Mahallesi, 153 pafta, 512 ada, 76 nolu
parsel ile ilgili ilave imar planı yapılması talebinin uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mecit İNAL' ın İlimiz merkez Yapı Mahallesi, 150 pafta, 378 ada, 27 nolu parselin
önündeki servis yolunun işlenmesi talebi, 378 ve 375 adalar arasındaki yol 45 metreden
60 metreye çıkarılarak düzenleneceği ve servis yolununda 60 metrelik yol içinde
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Sahra Grup Akaryakıt' ın İlimiz merkez Yapı Mahallesi, 153 pafta, 512 ada, 76 nolu
parsel ile ilgili ilave imar planı yapılması talebinin uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ziya SUBAŞI' nın İlimiz merkez Sularbaşı Mahallesi, 13 pafta, 2130 ada, 9 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Behzat HATİP' in İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 94 pafta, 2152 ada, 8-9 nolu
parsellerin park alanında kalmasına itirazı, 2152 ada 9 nolu parselin kamulaştırma ile
çözümleneceğinden dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hatun DOĞAN' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 313 pafta, 4613 ada, 9 nolu
parsel ile ilgili 20 metrelik yola itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin YILDIRIM ve müştereklerinin İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 313 pafta,
4587 ada, 2 nolu parselin ibadet alanında kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Emine OLTULU' nun İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 86 pafta, 861 ada, 310 nolu
parsel ile ilgili kitle nizam 3 ve 5 katın kitle nizam 4 kat olması talebi, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
1/9
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
Servet KARAKAYA vk. Av. Mehmet ACUNGİL' in İlimiz merkez Altuntabak
Mahallesi, 308 pafta, 2339 ada, 2 nolu parsel ile ilgili TAKS: 0.25'in TAKS: 0.40 olması
talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin KARAOĞLAN' ın İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 260 pafta, 2481 ada,
14 nolu parsel ile ilgili bitişik nizam 5 katın ayrık nizam 8 kat olmasına itirazı, plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali ŞEKER vk. Musa ŞEKER' in İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 259 pafta, 2500
ada, 4, 5, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili blok nizam 3 kat blok nizam 4 katın tevhid
edilmesi talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin KARACA' nın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 202 pafta, 5912 ada, 8 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali KUCUR' un İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 202 pafta, 5912 ada, 7 nolu parselin
önünden geçen 30 metre yolun 20 metreye düşürülmesi talebi, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Şaban ÖZKAN' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 202 pafta, 5912 ada, 8 nolu parsel
ile ilgili revizyon imar planına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa YILMAZ' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 202 pafta, 5912 ada, 6 nolu
parsel ile ilgili revizyon imar planına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Mehmet TAŞ' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 202 pafta, 5912 ada, 9 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İsmail HANÇER' in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 202 pafta, 5912 ada, 9 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Harun ÖZTÜRK' ün İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 247 pafta, 3140 ada, 1 nolu parsel
ile ilgili kat adetinin artırılması talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Adıgüzel ŞAHİN' in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 198 pafta, 192 ada, 133 nolu
parsel ile ilgili itirazı, ilgisinden dolayı Emlak İstimlak Müdürlüğüne gönderileceğinden
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Orhan YİĞİT’ in İlimiz merkez Yiğitler Mahallesi, 259 pafta, 2450 ada, 8 nolu parselin
1000 m2 olmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Aygüller Gıda A.Ş.' nin İlimiz merkez Uzuntepe Mahallesi, İ38A22B pafta, 5432 ada, 1
nolu parsel ile ilgili imar hatlarının kamulaştırma ve kadastro hatlarına göre düzenlenmesi
talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
2/9
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
Tamer FİLİZ' in İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C05D pafta, 108 ada, 1 nolu
parsel ile ilgili bölge parkı alanına imar uygulaması yapılması talebi, 5403 sayılı toprak
koruma kanunu gereğince bölge parkı alanının eski haline dönüştürüleceğinden ve
plansız alana imar uygulaması yapılamayacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hikmet POLAT' ın İlimiz merkez Esenyurt Mahallesi, İ37C05D4 pafta, 5500 ada, 20
nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hasan GÖKAY' ın İlimiz merkez Kızılırmak Mahallesi, 218 pafta, 2132 ada, 32 nolu
parsel ile ilgili kitle nizamın blok nizama dönüştürülmesine itirazı, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa GÜLER' in İlimiz merkez Kardeşler Mahallesi için sağlık ocağı talebinin uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Sivas Koç İnş.' ın İlimiz merkez İşhan Mahallesi, 2 pafta, 4945 ada, 4 nolu parsel ile ilgili
10 metrelik bahçe mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi talebinin uygun görülmesine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Burak AKSOY' un İlimiz merkez İşhan Mahallesi, İ38D02A pafta, 5485 ada, 23 nolu
parsel ile ilgili 10 metrelik bahçe mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi talebi, 5485 ada
ile birlikte 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 5213, 5114, 5216, 5212, 4955, 4944, 5115
adalardaki 10 metrelik çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ömer KARAKUŞ' un İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C04C pafta, 111 ada, 5 nolu
parselin rekreasyon alanında kalmasına itirazı, 5403 sayılı toprak koruma kanunu
gereğince bölge parkı alanının eski haline dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Nazım KALE' nin İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C04C pafta, 126 ada 87
parselin bölge parkı alanında kalmasına itirazı, 5403 sayılı toprak koruma kanunu
gereğince bölge parkı alanının eski haline dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Abdulkadir MERCAN'ın İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, muhtelif ada parselin bölge
parkı alanında kalmasına itirazı, 5403 sayılı toprak koruma kanunu gereğince bölge parkı
alanının eski haline dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Alattin KALE' nin İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C04C pafta, 126 ada 13, 32,
88, 7 parseller ve 111 ada, 52 nolu parselin bölge parkı alanında kalmasına itirazı, 5403
sayılı toprak koruma kanunu gereğince bölge parkı alanının eski haline
dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Yaşam Gıda Şti.' nin İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C05D pafta, 111 ada 29 nolu
parselin bölge parkı alanında kalmasına itirazı ve eski haline dönüştürülmesi talebi, 5403
sayılı Toprak Koruma Kanunu gereğince bölge parkı alanının eski haline
dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Turan MERCAN' ın İlimiz merkez Serpincik Mahallesi,İ37C09B pafta, 113 ada, 4 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, parselin eski hali ile yeniden düzenlenmesinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
3/9
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
Mehmet MERCAN' ın İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C04C pafta, 106 ada 5 ve 8
nolu parseller, 123 ada, 23 nolu parsel ve 127 ada, 7 nolu parselin bölge parkı alanında
kalmasına itirazı, 5403 sayılı toprak koruma kanunu gereğince bölge parkı alanının eski
haline dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Turan MERCAN' ın İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C04C pafta, muhtelif ada ve
parsellerin bölge parkı alanında kalmasına itirazı, 5403 sayılı toprak koruma kanunu
gereğince bölge parkı alanının eski haline dönüştürülmesinin uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Menşure ÇOLAK' ın İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C04C pafta, 111 ada 39
parselin bölge parkı alanında kalmasına itirazı ve eski haline dönmesi talebi, 5403 sayılı
toprak koruma kanunu gereğince bölge parkı alanının eski haline dönüştürülmesinin
uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Rabiye ÇOLAK' ın İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C04C pafta, 126 ada 89
parselin bölge parkı alanında kalmasına itirazı, 5403 sayılı toprak koruma kanunu
gereğince bölge parkı alanının eski haline dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ahmet Metin ÇOLAK'ın İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C04C pafta, 112 ada, 1
nolu parsel ve 131 ada, 2 nolu parselin bölge parkı alanında kalmasına itirazı ve eski
haline dönmesi talebi, 5403 sayılı toprak koruma kanunu gereğince bölge parkı alanının
eski haline dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ayhan ÇOLAK' ın İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C04C pafta, 111 ada, 6 nolu
parselin bölge parkı alanında kalmasına itirazı ve eski haline dönmesi talebi, 5403 sayılı
toprak koruma kanunu gereğince bölge parkı alanının eski haline dönüştürülmesinin
uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Adem DÖKMETAŞ' ın İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C04C pafta, 105 ada, 16
nolu parselin bölge parkı alanında kalmasına itirazı, 5403 sayılı toprak koruma kanunu
gereğince bölge parkı alanının eski haline dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ayhan TIRPAN’ ın İlimiz merkez Serpincik Mahallesi, İ37C04C pafta, 133 ada, 2 nolu
parselin Rekreasyon alanında kalmasına itirazı, 5403 sayılı toprak koruma kanunu
gereğince bölge parkı alanının eski haline dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Sivas İkbal Eğitim' in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 202 pafta, 3297 ada, 1 nolu
parseldeki konut alanının Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi talebi, parsel Eğitim
Tesisi Alanında kalmakta olup Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi talebinin
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Sidaş A.Ş.’ nin İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 361 pafta, 5029 ada, 3 nolu parselin
konut alanının Akaryakıt Alanına dönüştürülmesi talebinin uygun görülmesine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün İlimiz merkez Kadıburhanettin Mahallesi, 7-8
pafta, 371 ada, 113 nolu parselin Askeri Alan ve yolda kalmasına itiraz, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
4/9
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün İlimiz merkez Kadıburhanettin Mahallesi, 7
pafta, 371 ada, 151 nolu parselin BHA alanında kalmasına itiraz, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Türk Telekominikasyon A.Ş.’ nin İlimiz merkez Sularbaşı Mahallesi, 14 pafta, 3020 ada,
1 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itiraz, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Tevfik KILIÇKAYA’ nın İlimiz merkez Yenişehir Mahallesi, i37d06b pafta, 5476 ada,
74 nolu parselin Nazım İmar Planında Üniversite alanında kalmasına itiraz, plan
bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İsrafil MUYAN’ ın İlimiz merkez Çayboyu Mahallesi, 8 pafta, 5588 ada, 11 nolu parselin
Nazım İmar Planında yolda kalmasına itiraz, itiraza konu olmadığından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Zeki ASLAN’ ın İlimiz merkez Pulur Mahallesi, 860 ada, 22 nolu parselin Park Alanının
Ticaret olmasına itiraz, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Net Bor Plastik’ in İlimiz merkez Kardeşler Mahallesi, i38d01b pafta, 5487 ada, 12 nolu
parselin 10 metrelik bahçe mesafelerinin 5 metreye düşürülmesi talebinin uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Funda Bellini Şti’ nin İlimiz merkez Demircilerardı Mahallesi, 1 pafta 3201 ada, 14 nolu
parselin ÖPA alanında kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Celil PEKER’ in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 211 pafta, 4251 ada, 2 nolu parselin
İbadet alanında kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hanım PEKER’ in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 211 pafta, 4251 ada, 2 nolu parselin
İbadet alanında kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
PTT' nin İlimiz merkez muhtelif ada ve parsellerdeki değişikliklere itirazı, itiraz süresi
dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Sefer YOLCU’ nun İlimiz merkez Esenyurt Mahallesi, i37c05d pafta, 1317 parselin
yolda kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün İlimiz merkez Kadıburhanettin Mahallesi, 7-8
pafta, 371 ada, 134 nolu parselin TOBB-ETÜ Üniversite Kampüs Alanının Eğitim Tesisi
Alanı olması talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Murat OLGAÇ’ ın İlimiz merkez Kadıburhanettin Mahallesi, 236 pafta, 1505 ada, 1 nolu
parselde Kaks: 1.80'in artırılması talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet HALİS’ in İlimiz merkez Kızılırmak Mahallesi, 222 pafta, 307 ada, 35 nolu
parselin park alanında kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Kemal KARAMAN-Şule KARAMAN’ ın İlimiz merkez Kadıburhanettin Mahallesi, 276
pafta, 3066 ada, 4 nolu parselin eski imarına dönme talebi, itiraz süresi dolduğundan
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
5/9
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
İbrahim ÇETİNKAYA’ nın İlimiz merkez Emek Mahallesi, 229 pafta, 1001 ada, 8 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet HALİS’ in İlimiz merkez Kızılırmak Mahallesi, 222 pafta, 307 ada, 35 nolu
parselin park alanında kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Turan KARASULU’ nun İlimiz merkez Emek Mahallesi, 229 pafta, 993 ada, 24 nolu
parselin yolda kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ nün İlimiz merkez Eskikale Mahallesi,
11 pafta, 226 ada, 18 nolu yeşil alanda kalan parsele tescil işlenmesi talebi, itiraz süresi
dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Hanife TUNCER’ in İlimiz merkez Çayyurt Mahallesi, 144 pafta, 75 ada, 2 nolu parselin
talebi, ilgisinden dolayı Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne gönderileceğinden dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Şemsi KURU’ nun İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 214 pafta, 924 ada, 2 nolu parselin
yeşil alanda kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Celal DOĞAN’ ın İlimiz merkez Çayyurt Mahallesi, 144 pafta, 75 ada, 3 nolu parseldeki
talebin ilgisinden dolayı Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne gönderileceğinden dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Celal YERLİYURT’ un İlimiz merkez Üçlerbey Mahallesi, 27 pafta, 354 ada, 32 nolu
parselin Akaryakıt İstasyonu, yol ve kavşak düzenlemesi yapılmasına itiraz, itiraz süresi
dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Yunis ÜÇTAŞ-Barış ÜÇTAŞ’ ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 64 pafta, 535 ada,
1 nolu parselin konut alanına ticari tarama işlenmesi talebi, itiraz süresi dolduğundan
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Birgül İnşaat’ ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 307 pafta, 2305 ada, 12 nolu
parselin konut alanına ticari tarama işlenmesi talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Mustafa BALAK’ ın İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 107 pafta, 6 ada, 71 nolu
parselin konut alanına ticari tarama işlenmesi talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Sıtkı KARADAĞ’ ın İlimiz merkez Esenyurt Mahallesi, 20 pafta, 5500 ada, 4 nolu
parselin Eğitim Tesisi Alanında kalmasına itiraz, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Burhan OTAĞ’ ın İlimiz merkez Kızılırmak Mahallesi, 221 pafta, 302 ada, 8 nolu
parselin yeşil alanda kalmasına itiraz, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Adil UÇAR’ ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 202 pafta, 5912 ada, 6 nolu parselin
yola terkine itiraz, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hayrettin GÜLER’ in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 193 pafta, 181 ada, 253 nolu
parselin A1 plan notu eklenmesi talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
6/9
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
Nilgün TOY’ un İlimiz merkez Fatih Mahallesi, 291-292 pafta, 2823 ada, 34 nolu
parselin Ticari Tarama talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 565 ada, 1 nolu
parselin yeşil alanın Eğitim Tesisi Alanı olması talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Kardelen Otogaz’ ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 249 pafta, 1678 ada, 6 nolu
parseldeki Akaryakıt İstasyonu Alanının Konut Alanı olması talebi, itiraz süresi
dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Duran KARATAŞ’ ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 76 pafta, 546 ada, 2 nolu
parselin 1000 m2 şartının kaldırılması talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Simko İnşaat’ ın İlimiz merkez, Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin
yeşil alanda kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İbrahim KAYA’ nın İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 352 pafta, 3633 ada, 2 nolu
parselin yolda kalmasına itiraz, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün Remzi DOĞAN dilekçesi ile yapılan İlimiz geneli muhtelif
itirazları, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ömer AKTAŞ’ ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 76 pafta, 589 ada, 1 nolu parselin
kat artışı talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Çetin SAMIKIRAN’ ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 88 pafta, 4340 ada, 7 nolu
parselin Ticaret alanına TB girilmesi talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet KARACA’ nın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 88 pafta, 4340 ada, 7 nolu
parselin Ticaret alanına TB girilmesi talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Şafak Otogaz (Süleyman KARACA)’ ın İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi, 159 pafta,
3621 ada, 60 nolu parselin yol ve yeşil alanda kalmasına itiraz, itiraz süresi dolduğundan
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Tedaş' ın İlimiz merkez muhtelif ada ve parsellerdeki mevcut trafo alanlarının plana
işlenmesi talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İl Özel İdaresi’ nin İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 5899 ada, 5 nolu parselin Eğitim
Tesisi Alanında kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Muttalip DAL’ ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 303 pafta, 182 ada, 51 nolu parselin
Revizyon İmar Planına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Adem İNAL’ ın İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesi, 131 pafta, 4742 ada, 5 nolu parselin
BL-12 katın BL-10 kat olarak düzenlenmesi talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı
uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
7/9
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
Fevzi COŞKUN’ un İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 313 pafta, 4600 ada, 12 nolu
parselin kat artışı talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İbrahim EROL’ un İlimiz merkez Çayboyu Mahallesi, 5570 ada, 33 nolu parselin Eğitim
Tesisi alanında kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Sebati YILMAZ’ ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 560 ada, 20 nolu parselin ticari
alana çevrilmesi talebi, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Sevim TÜNGÖR’ ün İlimiz merkez İşhan Mahallesi, 5493 ada, 9 nolu parselin Revizyon
İmar Planına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Burhan PAÇACIOĞLU’ nun İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 5899 ada, 6 nolu parselin
Eğitim Tesisi Alanında kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mustafa BERK’ in İlimiz merkez Kızılırmak Mahallesi, 201 pafta, 303 ada, 6 nolu
parselin BHA Alanında kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yunis KOÇAK’ ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 313 pafta, 2388 ada, 1 nolu
parselin 10 metrelik yolun 15 metreye çıkarılmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan
dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Özcan TÜRKDOĞAN’ ın İlimiz merkez Gökçebostan Mahallesi, 172 pafta, 767 ada, 197
nolu parselin Revizyon İmar Planına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İl Müftülüğü’ nün İlimiz merkez Uzuntepe Mahallesi, i38a22c pafta, 5412 ada, 83 nolu
parseldeki Sağlık Tesisi Alanının Kuran Kursu Alanı olması talebi, itiraz süresi
dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Bekir ÇİÇEK varisi Safiye ÇİÇEK ve müştereklerinin İlimiz merkez Kadıburhanettin
Mahallesi, 48 pafta, 5343 ada, 2 nolu parselin Revizyon İmar Planına itirazı, itiraz süresi
dolduğundan dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
1/1000 ölçekli revizyon imar planına göre;
Yüksel Yancı Caddesinden Başlayan Mahmut Özdemir Caddesinin bitiş sınırlarının
Fadlım Köprüsü olarak tespit edilmesine;
Bağdat Caddesinden başlayan Erhan Üstündağ Caddesinin bitiş sınırlarının Mahmut
Özdemir Caddesi olarak tespit edilmesine;
Fadlım köprüsünden başlayarak Kardeşler tepesinde son bulan, Erhan Üstündağ
Caddesinin Yenişehir Mahallesinde tanımlı kısmının Kardeşler Caddesi olarak
değiştirilmesine;
Yüksel Yancı Caddesi ve 75-7. Sokağın kesiştiği noktadan başlayarak imar planı
sınırında sona eren 1/1000 ölçekli revizyon imar planı ile yeni ihdas edilen caddeye İşhan
Caddesi isminin verilmesine;
Kayseri Caddesinden başlayarak Şehit Melih Çimen Caddesi ile Mahmut Özdemir
Caddesinin kesiştiği noktada son bulan 1/1000 ölçekli revizyon imar planı ile yeni ihdas
edilen caddeye Üniversitemizin kurucusu Dr. Rahmi Karahasanoğlu’na atfen Dr. Rahmi
Karahasanoğlu Caddesi isminin verilmesine; yukarıda bahsedilen değişiklikler dışında
kalan caddelerin mevcut sınırları ile devamına, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
8/9
1160
1/1000 ölçekli revizyon imar planına göre Çiftlik Caddesinin başlangıç noktasının Sultan
Şehir Bulvarı (Erzurum Erzincan çevre yolu), Bitiş noktasının ise Lokman Hekim
Caddesi olarak tespit edilmesine, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:
1- Şehrimizin muhtelif semtlerinde 7 adet imar planı tadilat talepleriyle ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünce verilen 10/12/2014 tarih ve 6509 sayılı evrakın Meclis İmar
Komisyonuna havalesine karar alındı.
2- İlimiz merkez Alibaba Mahallesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri
uygulanması ile ilgili Kentsel Tasarım Müdürlüğünce verilen 10/12/2014 tarih ve 34
sayılı evrakın Meclis İmar Komisyonuna havalesine karar alındı.
3- İlimiz merkez Fatih Mahallesinde yer alan Şehit Murat Canpolat Sokağın iptal
edilerek revizyonda oluşan caddeye yeni bir isim verilmesi ve başlangıç bitiş
noktalarının belirlenmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen 10/12/2014 tarih
ve 539 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar
alındı.
4- İlimiz merkez Fatih Mahallesinde yer alan 60-69.Sokak ve 60-77. Sokakların iptal
edilerek revizyonda oluşan caddeye yeni bir isim verilmesi ve başlangıç bitiş
noktalarının belirlenmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen 10/12/2014 tarih
ve 538 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar
alındı.
5- İlimiz merkez Orhangazi ve Kılavuz Mahalleleri arasındaki sınırın revizyon imar
planı dikkate alınarak yeniden tespit edilmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünce
verilen 10/12/2014 tarih ve 537 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor
Komisyonu ile Meclis İmar Komisyonuna havalesine karar alındı.
6- 2015 yılında alınacak otopark bedellerinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünce verilen 10/12/2014 tarih ve 6490 sayılı evrakın Meclis İmar
Komisyonu ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar alındı.
9/9
Download

belediyemiz meclisinin temmuz ayı toplantısı