BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI
11/12/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR
KARAR NO:
1161
KARAR ÖZETLERİ
Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi
oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 3194 sayılı Yasa’nın 17. maddesi uyarınca
satış işlemlerinin yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine
karar alındı.
MAHALLE
1-YÜCEYURT
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
PAFTA
131
ADA
4742
PARSEL
7
ARSAPAYI (m2)
140,57 m²
AÇIKLAMA
3194/17.mad. ye göre SATIŞ
2015 yılında uygulanacak olan Gelir Tarifelerinin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Kani AK' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 88-102 pafta, 4346 ada ve 3 nolu
parselin Taks:0.20 olmasına itirazı, Ayrık nizam 8 katın Ayrık nizam max-8 kat
olmasının uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Yakup PİLGİR' in İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 108 pafta, 4303 ada ve 13 nolu
parselin 1000 m2 olmasına itirazı, 4303 ada 9-10-11-12-13 parsellerin BL-3 olması, 4303
ada 14 parsel ile 4304 ada 9-10 parsellerin Bitişik Nizam 4 kat olması ve kalan kısımların
Ayrık Nizam 8 kat olmasının uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Reyhan YAĞAR' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 211-212 pafta, 4241 ada ve 6-7
nolu parsellerin yeşil alanda kalmasına itirazı, itiraz süresi dolduğundan dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Cengizhan KARAKAYA-Nazım DENİZ' in İlimiz merkez Üçlerbey Mahallesi, 29-30
pafta, 2135 ada ve 2 nolu parselin imar adalarının birleştirilmesine itirazı, 2135 ve 1383
nolu adaların ayrılması ve planın eski haline dönüştürülmesinin uygun görülmesine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Muammer MERCAN' ın İlimiz merkez İnönü Mahallesi, 1986 ada ve 1 nolu parseldeki
parkın pazar alanına dönüştürülmesine itirazı, pazar alanının eski haline
dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Ahmet Sadi OKATAN' ın İlimiz merkez Yapı Mahallesi, 149 pafta, 377 ada ve 13 nolu
parselin 60 metrelik yola itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin YERLİYURT'un İlimiz merkez İmaret Mahallesi, i38d06a pafta, 103 ada ve 3
nolu parselin Akaryakıt İstasyonu Mevzii İmar Planının plana işlenmesi talebi, daha önce
yapılmış akaryakıt istasyonu Mevzii İmar Planının Revizyon İmar Planına işlenmesinin
uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Zeynep COŞAR-Şerife ÖZKABLAN' ın İlimiz merkez Akdeğirmen Mahallesi, 161
pafta, 90 ada 26 nolu parselin 5 metre komşu çekme mesafesinin 3 metreye düşürülmesi
talebinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
1/6
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
Resul DEMİR' in İlimiz merkez Kaleardı Mahallesi, 23 pafta, 3233 ada 2 nolu parselin
BHA alanına itirazı, BHA alanının Bitişik Nizam 4 kat konut alanına dönüştürülmesinin
uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Yasir ÖKTEN' in İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 330 pafta, 1488 ada 7 nolu
parselin Ticaret alanının konut alanına dönüştürülmesi talebi olup ticaret alanına TB
girilmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Emine SÜBÜTAY' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 68 pafta, 407 ada 444 nolu
parselin 407 adadaki parseller ile Askeri Tesis Alanı arasındaki yolun kapatılmasına
itirazı, planın eski halindeki gibi yeşil alan ve yol olarak düzenlenmesinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Fahri AYCAN' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 68 pafta, 407 ada 444 nolu
parselin 407 adadaki parseller ile Askeri Tesis Alanı arasındaki yolun kapatılmasına
itirazı, planın eski halindeki gibi yeşil alan ve yol olarak düzenlenmesinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hasan BAŞ' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 68 pafta, 407 ada 64 nolu parselin
407 adadaki parseller ile Askeri Tesis Alanı arasındaki yolun kapatılmasına itirazı, planın
eski halindeki gibi yeşil alan ve yol olarak düzenlenmesinin uygun görülmesine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Halil Galip PAKİK' in İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 68 pafta, 407 ada 444 nolu
parselin 407 adadaki parseller ile Askeri Tesis Alanı arasındaki yolun kapatılmasına
itirazı, planın eski halindeki gibi yeşil alan ve yol olarak düzenlenmesinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hikmet YILDIZ' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 75 pafta, 614 ada 9 nolu
parselin 1000 m2 şartının kaldırılması talebi, 614 adanın Bitişik Nizam 3 kat olması, 588
adanın Ayrık Nizam max 7 kat kalmasının uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Abdullah UZUN' un İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 68 pafta, 407 ada 444 nolu
parselin 407 adadaki parseller ile Askeri Tesis Alanı arasındaki yolun kapatılmasına
itirazı, planın eski halindeki gibi yeşil alan ve yol olarak düzenlenmesinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İlyas BAŞPINAR' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 68 pafta, 407 ada 444 nolu
parselin 407 adadaki parseller ile Askeri Tesis Alanı arasındaki yolun kapatılmasına
itirazı, planın eski halindeki gibi yeşil alan ve yol olarak düzenlenmesinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Fatih UZUN' un İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 89 pafta, 1461 ada 6 nolu parselin
Kitle ölçülerinin düzeltilmesi talebi olup Kitle ölçülerinin plana işlenmesinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mercan İnşaat' ın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 312 pafta, 2982 ada 3-4-5-9-1013-14-15 nolu parsellerin Blok Nizam 6 kat Kaks:1.75'in Blok Nizam 4 kata
dönüştürülmesi talebinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Ahmet TOY' un İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 379 pafta, 4653 ada 26 nolu
parselin Bitişik Nizam 3 katın Ayrık Nizam 7 kat olmasına ve parselin önündeki yolun
kapatılmasına itiraz, 4653 ada 1-2-3-4-5-6-23-24-25-26- ve 27 nolu parsellerin Bitişik
Nizam 3 kat olması 4585 nolu ada ile arasındaki yolun açılmasının uygun görülmesine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
2/6
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
Ömer TOPÇU' nun İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 379 pafta, 4653 ada 25 nolu
parselin Bitişik Nizam 3 katın Ayrık Nizam 7 kat olmasına ve parselin önündeki yolun
kapatılmasına itiraz, 4653 ada 1-2-3-4-5-6-23-24-25-26- ve 27 nolu parsellerin Bitişik
Nizam 3 kat olması 4585 nolu ada ile arasındaki yolun açılmasının uygun görülmesine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ali GÜNER' in İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 259 pafta, 2467 ada 19 nolu
parselin Konut Alanına Ticari Tarama eklenmesi talebi, 2467 ada 19 nolu parselin cephe
aldığı yol hattına ticari tarama eklenmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Yasemin DÖNDER' in İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 291 pafta, 2807 ada 1 nolu
parseldeki çekme mesafesine itirazı, 2807 adadaki 5 metre çekme mesafesinin
kaldırılmasının uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Filiz KAPLAN-Turan AYGÜL-Alkan KAPLAN vk. Av. Fatih KAPLAN' ın İlimiz
merkez Çiçekli Mahallesi, 57 pafta, 412 ada 30 nolu parselin 7 metrelik yolun 12 metreye
çıkarılmasına itirazı, 412 ada ve 3612 ada arasındaki 12 metrelik yolun 7 metre olarak
düzenlenmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Burhan PAÇACIOĞLU' nun İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 247 pafta, 1611 ada 1-2
nolu parselin önündeki 5 metre çekme mesafesine ve 18. madde uygulamasına itirazı,
1611 adadaki 5 metre çekme mesafesinin kaldırılmasının uygun görülmesine, Meclis
İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Semra SÖĞÜT' ün İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 247 pafta, 1610 ada 5 nolu parselin
yolda kalmasına itirazı, 1610 ve 1611 nolu adalar arasındaki imar hattının kadastro
hattına çekilmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Hakan AYDOĞDU' nun İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 365 pafta, 2534 ada 1 nolu
parselin yanına açılan yolun kapatılması ve 2530 ada ve 2534 ada arasındaki yolun
kapatılması talebi, 2530 ada ve 2534 ada arasındaki yolun kapatılmasının uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Gazi DEMİR ve müştereklerinin İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 317 pafta, 5291 ada 3
nolu parselin Ticari Tarama yapılması talebi, konut altı Ticari Tarama yapılması talebinin
uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Ertuğrul DUMAN' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 362 pafta, 2541 ada 1 nolu
parselin Ticari Tarama yapılması talebi, Konut Altı Ticari Tarama yapılması talebinin
uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Yakup TÜTEN' in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 362 pafta, 2541 ada 1 nolu parselin
Ticari Tarama yapılması talebi, Konut Altı Ticari Tarama yapılması talebinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mehmet Zeki AYDIN' ın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 202 pafta, 5291 ada 11 nolu
parselin Ticari Tarama yapılması talebi, Konut Altı Ticari Tarama yapılması talebinin
uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar
alındı.
Hamdi ELİBOL' un İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 247 pafta, 1644 ada 9 nolu parselin
Ticari Tarama yapılması talebi, Konut Altı Ticari Tarama yapılması talebinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
3/6
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
Bahattin KURT' un İlimiz merkez Mısmılırmak Mahallesi, 187 pafta, 3844 ada, 12 nolu
parselin Bitişik Nizam 5 kat sınırının düzenlenmesi talebi, plan bütünlüğünü
bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Zihni TAŞTAN' ın İlimiz merkez Çayboyu Mahallesi, 2 pafta, 5576/8-9, 5577/1, 5578/1
nolu parsellerin imar adasının birleştirilmesi talebi, 5577 ada 1 parsel ile 5578 ada 1
parsellerin bulunduğu adaların birleştirilmesi ve adalar önündeki yeşil bantın devam
ettirilmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Aygüller Gıda A.Ş.' nin İlimiz merkez Uzuntepe Mahallesi, i38a22b pafta, 5371 ada, 159
nolu parselin, yeşil alanın yer değiştirmesi talebi, 5371 ada 159 nolu parseli kapsayan
Kentsel Servis Alanının araya yeşil bant atılarak yeniden düzenlenmesinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Gürkan DEMİRKOL ve müştereklerinin İlimiz merkez Karşıyaka Mahallesi, i37c05d
pafta, 5041 ada, 1 nolu parselin, yeşil alanın konuta dönüştürülmesine itirazı, 5041 ada 1
parseldeki konut alanının yeşil alana dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İbrahim KARASOY' un İlimiz merkez Kızılırmak Mahallesi, 216 pafta, 931 ada, 25 nolu
parselin, 1000 m2 şartına itirazı, Ayrık Nizam 8 kat konut alanının Bitişik Nizam 4 kat
olması ve A9 kodunun A8 olmasının uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Ahmet Turan HALICI vk. İsmail HALICI' nın İlimiz merkez Kızılırmak Mahallesi, 222
pafta, 300 ada, 2 nolu parselin, Kentsel Servis Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi
ve E:1.00'in E:1.80 olması talebi, Kentsel Servis Alanının Ticaret Alanına
dönüştürülmesi talebinin uygun görüldüğü, E:1.00 in E:1.80 olması talebinin uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Hüseyin YILMAZ-Faruk KOCACIK' ın İlimiz merkez Kızılırmak Mahallesi, 5507/10,
5508/41-45-46-47-48-49-54-64, 5495/7-13 nolu parsellerin plandaki yolun kapatılması
talebi, 5495 ada 7 ve 13 parseller, 5507 ada 10 parsel, 5508 ada 45-46-47-48-49-54 nolu
parseller imar planına uygun parselasyon yapılarak çözümleneceğinden uygun
görülmediği, 5508 ada 41 ve 64 parsellerin bulunduğu imar adalarındaki yolun
kapatılarak yeniden düzenlenmesi ve imar planına uygun parselasyon yapılarak
çözümlenmesi talebinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Zübeyde TORUNOĞLU' nun İlimiz merkez Yenişehir Mahallesi, i38d01c pafta, 5446
ada, 52 nolu parselin Park alanının ticaret olması, trafo yerinin değiştirilmesi, çekme
mesafelerinin belirlenmesi talepleri, 5446 ada 52 parseldeki ticaret alanı ve trafo alanının
eski plandaki hali ile yeniden düzenlenmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Doğan ÜRGÜP vk. Av. Hamdi AKIN’ ın İlimiz merkez Kardeşler Mahallesi, i38d01c
pafta, 5491 ada, 51 nolu parselin Spor Tesisi Alanının Ticarete dönüştürülmesine ve
yolun kapatılmasına itirazı, 5491 ada 29 parselin bulunduğu alanın yeniden
düzenlenmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Siv yapı Turizm A.Ş.'nin İlimiz merkez Kardeşler Mahallesi, i38d01c pafta, 5491 ada, 29
nolu parselin Park, Resmi Tesis, Sosyal Tesis Alanlarının Konut alanlarına
dönüştürülmesine ve yolun kapatılmasına itirazı, 5491 ada 29 nolu parselin bulunduğu
alanın yeniden düzenlenmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
4/6
1205
1206
1207
1208
1209
Raif YURTSEVEN' in İlimiz merkez Kardeşler Mahallesi, i38d01c pafta, 5491 ada, 3
nolu parselin 10 metrelik bahçe mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebinin uygun
görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mahmut HINIZ' ın İlimiz merkez İşhan Mahallesi, i38d02a pafta, 5485 ada, 23 nolu
parselin 10 metrelik bahçe mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebi, 5485 ada ile birlikte
4961, 4960, 5213, 4959, 4958, 5114, 5216, 5212, 4957, 4955, 4944, 5115 adalardaki 10
metrelik çekme mesafelerinin 5 metreye düşürülmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar
Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Cafer ÇONGAR, Zeki HARAL, Ertuğrul KUŞDERCİ, Nedim KANGAL, Hayri KÖSE,
Yusuf KOÇ' un İlimiz merkez muhtelif ada ve parsellerdeki değişikliklere itirazları,
Gecekondu Önleme Bölgeleri, Moralibaba Haziresi çevresi Alibaba Camii çevresi, 18.
madde uygulama sınırlarının kaldırılması, Erzincan Çevre yolu üzeri KDKÇA Alanın
KSA alanına dönüştürülmesi, Resmi Kurum alanı (il afet acil), Eski Sanayi Kentsel
Dönüşüm Alanı, Güney Çevre yolu, Çiçekli Caddesindeki B-4 ün B-5 olması, Dört Eylül
Sanayi Sitesindeki Eğitim Alanları, Üniversite Alanı içinde kalan Ticaret Alanı 3828,
3758, 563, 2466, 5368, 1638, 1385, 802, 803, 464, 308, 3116, 700, 3465, 370, 1117,
1164, 860, 942, 2534, 3866, 4250 ada ve civarı, 3266, 366, 2885, 672 ada 325 parsel, 32,
5485, 672 ada 1001 parsel, 2387, 2138, 3233, 881, 4153 adalar ile ilgili itirazlarının
uygun görülmediği, İşhan Bölgesinin yeniden düzenlenmesi, 5029 ada içerisindeki
Akaryakıt İstasyonunun plana işlenmesi, 5041 adanın yeşil alan olması, 288 ada 4, 21 ve
35 parsellerin yeşil alan olması, 5495 ada 5, 9 ve 10 parsellerin bir kısmının Eğitim Alanı
olması, 3266 ada ile 366 ada arasındaki yolun 10 metreye çıkarılması, 3084, 3085 ve
3087 adalar arasındaki yolun kapatılması, Serpincik Göleti ve çevresine işlenen Bölge
Parkı ve Rekreasyon Planının 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu gereğince iptal
edilerek eski haline dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Mimarlar Odası Temsilciliği' nin İlimiz merkez Otogar Bölgesi ve Eski Fuar Alanındaki,
301 ada 5 nolu parselin BHA alanında kalmasına itirazı, BHA alanın yeşil alana
dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Av. Cenan ATEŞ' in İlimiz merkez muhtelif ada ve parsellerdeki değişikliklere itirazları,
Gecekondu Önleme Bölgeleri, Moralibaba Haziresi çevresi Alibaba Camii çevresi, 18.
madde uygulama sınırlarının kaldırılması, Erzincan Çevre yolu üzeri KDKÇA Alanın
KSA alanına dönüştürülmesi, Resmi Kurum alanı (il afet acil), Eski Sanayi Kentsel
Dönüşüm Alanı, Güney Çevre yolu, Çiçekli Caddesindeki B-4 ün B-5 olması, Dört Eylül
Sanayi Sitesindeki Eğitim Alanları, Üniversite Alanı içinde kalan Ticaret Alanı 3828,
3758, 563, 2466, 5368, 1638, 1385, 802, 803, 464, 308, 3116, 700, 3465, 370, 1117,
1164, 860, 942, 2534, 3866, 4250 ada ve civarı, 3266, 366, 2885, 672 ada 325 parsel, 32,
5485, 672 ada 1001 parsel, 2387, 2138, 3233, 881, 4153 adalar ile ilgili itirazlarının
uygun görülmediği, İşhan Bölgesinin yeniden düzenlenmesi, 5029 ada içerisindeki
Akaryakıt İstasyonunun plana işlenmesi, 5041 adanın yeşil alan olması, 288 ada 4, 21 ve
35 parsellerin yeşil alan olması, 5495 ada 5, 9 ve 10 parsellerin bir kısmının Eğitim Alanı
olması, 3266 ada ile 366 ada arasındaki yolun 10 metreye çıkarılması, 3084, 3085 ve
3087 adalar arsındaki yolun kapatılması, Serpincik Göleti ve çevresine işlenen Bölge
Parkı ve Rekreasyon Planının 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu gereğince iptal
edilerek eski haline dönüştürülmesinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu
raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
5/6
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
Mahallesi:
Kılavuz
Aydoğan
Mahallesi:
Aydoğan
1218
S.NO
1
2
3
4
5
6
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz merkez İşhan Mahallesi, muhtelif ada ve parsellerdeki
değişikliklere itirazı, 5494 ve 5491 adanın bulunduğu bölgenin ve Eğitim Tesisi alanının
yeniden düzenlenmesi 5495 ada 5,9,10,11 parsellerin bir kısmının Eğitim Tesisi Alanı
olmasının uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğü' nün İlimiz merkez muhtelif ada ve parsellerdeki
değişikliklere itirazı, 241 ada 3 parsel, 201 ada 86 parsel, 3241 ada 1 parsel, 293 ada 23
parsel, 798 ada 8-9-10 parseller, 3312 ada 1 parsel, 3201 ada 23 ve 24 parseller ile ilgili
itirazının uygun görülmediği, 2053 ada 17 parsele işlenen Ayrık Nizam 8 kat Ticaret
Alanının Yeşil Alana dönüştürülmesi ve 2053 ada 16 parselinde Yeşil Alan olarak
bırakılmasının uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle
kabulüne karar alındı.
İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı' nın İlimiz merkez Askeri Alanların bulunduğu muhtelif
ada ve parsellerdeki itirazı, 371 ada 60 parselin askeri alana katılmasının uygun
görüldüğü, 60 metrelik yol, 329 ada 34 parsel, 672 ada 65-128 parseller ile ilgili itirazı ve
diğer itirazlarının uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği
şekliyle kabulüne karar alındı.
Emlak İstimlak Müdürlüğü' nün İlimiz merkez muhtelif ada ve parsellerdeki
değişikliklere itirazı taleplerinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün İlimiz merkez muhtelif ada ve parsellerdeki
değişikliklere itirazı taleplerinin uygun görülmesine, Meclis İmar Komisyonu raporunun
geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
SİMDER' in İmar Planının Yeniden Düzenlenmesi talebinin uygun görülmediğine,
Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü' nün İlimiz merkez Yahyabey Mahallesi, 19 pafta, 4569 ada ve
1 parseldeki 15 metrelik çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi talebinin uygun
görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.
Belediyemize ait aşağıda adresleri, pafta, ada, parsel numaraları ve m²'leri yazılı
gayrimenkullerin (arsa-bina) satılmasına karar alındı.
Pafta:
Ada: Parsel:
Cinsi:
Arsa Payı:
Y. Ölçümü:
198
192
264
Arsa
Tam
495,46 m²
354
3641
2
Arsa
Tam
169,00 m²
Pafta:
292
Ada:
2825
Parsel:
10
Cinsi:
Daire
Arsa Payı/
Bağımsız Bölüm
36/1800 Kat:5 D.18
Aşağıda adı soyadı belirtilen şahısların İlimiz merkez Dörteylül Mahallesi Kadastro
Yenileme (22-a) işlemine esas bilirkişi tayin edilmelerine karar alındı.
Kimlik No
24649975376
37711541560
19670142910
45007297756
45607277738
52501613340
Adı ve Soyadı
Fazlı ELMALI
Kerim SÖYLEMEZ
Mustafa EKİCİ
Ahmet KAYA
Osman ÇELİK
Tahsin SUKAN
Adresi
4 Eylül Mah. 26.Sok. No:21
4 Eylül Mah. 24.Sok. No:21
4 Eylül Mah. 10.Sok. No:37/3
4 Eylül Mah. 16.Sok. No:41
4 Eylül Mah. 14.Sok. No:5/2
4 Eylül Mah. 26.Sok. No:20/1
Telefon No
346/2277046
542/7445558
543/8215154
545/4390274
346/2275848
--6/6
Download

belediyemiz meclisinin temmuz ayı toplantısı