SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 78 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTI YERİ
:SİVAS
TOPLANTI TARİHİ :29.01.2014
TOPLANTI SAATİ :10.30
S.No
İli
İlçesi
Konusu
Pafta
Ada
Parsel
Mülkiyeti
Sit Türü
Derecesi
Grubu
Nereden Geldiği
1
Sivas
Merkez
Azizbaba Camii Kuzeyi Wc-Avlu
Uygulamasının Değerlendirilmesi
219
2059
10
Sivas Belediyesi
Sit Dışı
Sivas Belediyesi
2
Sivas
Merkez
Çayyurt Mah.Selçuk Anadolu Lisesi
Fatih Projesi
147
733
7
Maliye Hazinesi
Sit Dışı
SivasValiliği İl
Milli Eğitim
Müdürlüğü
3
Sivas
Merkez
Paşabey Mah.Yeni Yapılanma Tadilat
Projesi
6
252
154
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Sivas Belediyesi
Sivas Vakıflar Bölge
Müd. Sivas Bel. 58.00.292
Bşk.
4
Sivas
Merkez
Uluanak Mah.Numan Efendi Aile
Kabristanı Bitişik Parsel de Çevre
Düzenleme Projesi
18
3883
20
Sivas Belediyesi
Sit Dışı
Sivas Belediyesi
Sivas Vakıflar Bölge
Müd. Sivas Bel. 58.00.521
Bşk.
5
Sivas
Merkez
Tescilli Ulu Camii Karar Düzeltme
18
241
3
Vakıflar Genel
Müdürlüğü
Sit Dışı
SivasValiliği Müze
Müdürlüğü
Sivas Vakıflar Bölge
Müd. Sivas Bel. 58.00.43
Bşk.
6
Sivas
Merkez
Tescilli PTT Binası Onarım
Uygulamalarının Değerlendirilmesi
14
88
2
Posta İşletmesi
Genel Müdürlüğü
Sit Dışı
Sivas Belediyesi
Sivas PTT
Başmüdürlüğü
Sivas Bel.Bşk
Vakıflar Bölge Müd. 58.00.347
Sivas Müze Müd.
7
Sivas
Merkez
Taşhan'ın Arkasındaki Trafo
_
228
_
_
Sit Dışı
ÇEDAŞ-Yatırım
Direktörlüğü
Sivas Vakıflar Bölge
Müd. Sivas Bel. 58.00.309
Bşk.
8
Sivas
Merkez
İşhan Köyü Tatlısu Yamaç
Yerleşimi'ndeki Uygulamaların
Değerlendirilmesi
_
6
697
_
II. Derece
Arkeolojik
Sit Alanı
Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel
Müdürlüğü
9
Sivas
Merkez
Üçlerbey Mahallesi Türbe Kalıntısının
Tescil İstemi
_
308
55
Vakıflar Genel
Müdürlüğü
_
Temsilcisi
Dosya No
Sivas Vakıflar Bölge
Müd. Sivas Bel. 58.00.494
Bşk.
Sivas Bel. Bşk.
Sivas Bel.Bşk
Sivas Müze Müd.
58.00.256
58.00.88
Kültür Varlıkları ve
Sivas Bel.Bşk
Müzeler Genel
Vakıflar Bölge Müd. 58.00.540
Müdürlüğü
Sivas Müze Müd.
Karar Tarihi
Karar No
10
Sivas
Merkez
Şifaiye Medresesinde Stant Projesi
11
236
1
Vakıflar Bölge
Müdürlüğü Sivas
Kentsel Sit
Vakıflar Bölge
Müdürlüğü
Sivas Bel.Bşk
58.00.17
Vakıflar Bölge Müd.
11
Sivas
Merkez
Beştepe Köyü Ahmet KÖSE Konuk
Odası Tescil İstemi
_
131
15
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Ahmet KÖSE
Sivas Valiliği
58.00.535
12
Sivas
Kangal
Avşarören Köyü, Döşektepe üzerindeki
Tescilli Mezarın Koruma alanı sınırının
belirlenmesi ve Anıt fişinin onaylanması
_
154
197
_
2. Grup
Kurul Kararı
Sivas Valiliği
Sivas Müze Müd.
58.06.81
13
Sivas
Kangal
Mühürkulak Köyünde Tespit Edilen
Kaletepe Yerleşimin Tescili
_
103
21
Maliye Hazinesi
Sit Dışı
Kurul Rapörtörleri
Sivas Valilği Sivas
Müze Müd.
58.06.79
14
Sivas
Gürün
Kurultay Mah. Nurhan YALÇIN Evi
Tescil İstemi
_
205
12
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Gürün Belediyesi
Gürün Bel.Bşk.
58.03.78
15
Sivas
Gürün
Mağara Köyü, Büyükyurt Tümülüsü'nün
Sit Sınırının Belirlenmesi ve Sit Fişinin
Onaylanması
_
105
63, 64
_
I. Derece
Arkeolojik
Sit
Kurul Kararı
Sivas Valiliği
Sivas Müze Müd.
58.03.74
16
Sivas
Ulaş
Küpeli Köyünde Tespit Edilen Küpeli
Höyüğünün Tescili
_
119
133, 283
Maliye Hazinesi
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Sivas Valiliği
Sivas Valilği Sivas
Müze Müd.
58.12.47
17
Sivas
Ulaş
Kurtoğlu Köyü Konuk Odası Tescil
Talebi
-
140
5
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Sivas İl Özel İdaresi
İmar ve Kentsel
İyileştirme Müd.
Sivas Valiliği
58.12.52
18
Sivas
İmranlı
Boğazören Köyü Diyare Mezarlığı Çevre
Düzenlemesi
_
129/132/
136
1,19/5/2
Boğazören Köyü
Tüzel Kişiliği,Maliye
Hazinesi ve Özel
Mülkiyet
Sit Dışı
Sivas İl Özel İdaresi
Sivas Valiliği
58.05.20
19
Sivas
İmranlı
Boğazören Köyü Eski Mezarlık Çevre
Düzenlemesi
_
145
Şub.00
Boğazören Köyü
Tüzel Kişiliği
Sit Dışı
Sivas İl Özel İdaresi
Sivas Valiliği
58.05.19
20
Sivas
Şarkışla
Tescilli Ulu Camii Onarım
3
157
2
Vakıflar Genel
Müdürlüğü
Sit Dışı
Sivas Vakıflar Bölge
Sivas Vakıflar
Müd. Şarkışla Bel. 58.09.65
Bölge Müdürlüğü
Bşk.
21
Sivas
Şarkışla
Elmalı Köyü Muhsin YAZICIOĞLU Evi
Tescil İstemi
_
_
1299
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
22
Sivas
Şarkışla
Tescilli Hacı Himmetli Camii Onarım
49
230
1
Vakıflar Genel
Müdürlüğü
Sit Dışı
23
Sivas
Divriği
Hacı Osman Mescidi Mah. İskan İzni
Değerlendirmesi
_
282
4
Özel Mülkiyet
Kentsel Sit
Divriği Belediyesi
Divriği Bel. Bşk.
58.01.54
24
Sivas
Divriği
Abuçimen Mah. İskan İzni
Değerlendirmesi
_
249
Oca.00
Özel Mülkiyet
Kentsel Sit
Divriği Belediyesi
Divriği Bel. Bşk.
58.01.243
25
Sivas
Divriği
Divriği Aşağıhamam Köprüsü Yanında
Yol ve Perde Duvar Yapımı
-
133
1//25
Divriği
Belediyesi
Sit Dışı
Divriği Belediyesi
Divriği Bel.Bşk
58.01.268
26
Sivas
Divriği
-
-
-
Sit Dışı
Divriği Belediyesi
27
Sivas
Divriği
-
-
-
Sit Dışı
28
Sivas
Divriği
Divriği Ulu Camii Darüşşifası'ndan Taş
Düşmesi Durumunun Değerlendirilmesi
_
158
2
Vakıflar Genel
Müdürlüğü
Sit Dışı
29
Sivas
Divriği
Cürek İstasyonu Yıkım İstemi
-
527
1
T.C.D.D Genel
Müdürlüğü
Sit Dışı
T.C.D.D Genel
Müdürlüğü
Divriği Bel.Bşk
58.01.324
30
Sivas
Divriği
Zeliha Hatun Mah.Yeni Yapılanma
_
278
24
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Divriği Belediyesi
Divriği Bel.Bşk
58.01.323
28MÇarşı Mah. Koruma Amaçlı İmar Planı
3a/28MDeğişikliği
3d
28MKent Meydanı Tasarımı Projesi
3a/28M3d
Sivas İl Özel İdaresi
Sivas Valilği
58.09.78
Sivas Vakıflar Bölge
Sivas Vakıflar
Müd. Şarkışla Bel. 58.09.64
Bölge Müdürlüğü
Bşk.
Sivas Vakıflar Bölge
Müd. Divriği Bel. 58.01.322
Bşk.
Sivas Vakıflar Bölge
Divriği Belediyesi Müd. Divriği Bel. 58.01.322
Bşk.
Sivas Vakıflar Bölge
Sivas Vakıflar
Müd. Divriği Bel. 58.01.06
Bölge Müdürlüğü
Bşk.
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 79 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTI YERİ
:SİVAS
TOPLANTI TARİHİ :30.01.2014
TOPLANTI SAATİ :09:30
S.No
İli
İlçesi
Konusu
Pafta
Ada
1
Tokat
Yenitabakhane Mah. Ali Paşa Camii
Avlusundaki Tescilli 2 Adet Çınar
Merkez
Ağacının Taban Çevresinin Bakım ve
Onarımı
2
Tokat
Merkez
Tarihi Hükümet Konağı Mail-i
İnhidam ve Tescil Durumlarının
Değerlendirilmesi
3
Tokat
Merkez
Karşıyaka Mah. İmar Planı
Değişikliği Talebi
4
Tokat
Merkez
Tescilli Hıdırlık(Yeşilırmak)Köprüsü
Kiralama
Tokat
Cahit AYKAN Evi Onarımına İlişkin
Merkez
Kurul Kararının Değerlendirilmesi
H-37
135
Tokat
Ankara Mahallesi, Dökülentaş
Höyüğü'nün etkileşim alanında kalan
Merkez
planlanan patlamalı taş(kalker) ocağı
projesi hk.
97
993
5
6
Parsel
Mülkiyeti
Tokat Vakıflar
Bölge
Müdürlüğü
Sit Türü
Derecesi
Temsilcisi
Samsun Valiliği
Çevre Şehircilik
İl Müdürlüğü
Tokat Vakıflar
Bölge Müd.
Dosya
No
Tokat Vakıflar
Bölge Müd.
Tokat Bel.Bşk
60.00.43
4
Tokat Valiliği
İl Yazı İşleri Müd.
Tokat Bel.Bşk
60.00.02
6
126
49
H37
2704
2
1778
12
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Tokat Belediyesi
Tokat Bel.Bşk
60.00.24
3
_
_
Karayolları
Genel
Müdürlüğü
Sit Dışı
Serhan ŞAHİN
Tokat Bel.Bşk
60.00.86
72-73
Özel Mülkiyet
Tarihi
Ticaret
Merkezi Sit
Alanı
Kurul Raportörü
Tokat Bel.Bşk
60.00.40
8
1
Maliye Hazinesi
32
Kentsel Sit
Nereden Geldiği
Maliye Hazinesi Kentsel Sit
Tarihi
Ticaret
Tokat Belediyesi
Merkezi Sit
Alanı
Tokat Cumhuriyet
Başsavcılığı
Kentsel Sit
Tokat İl Kültür ve
Turizm Müd.
7
Tokat
Merkez
Tarihi Paşa Hanı Onarım
27
156
8
Tokat
Merkez
Yenimahalle Mah.İzinsiz Uygulama
4
385
9
Tokat
Merkez
Soğukpınar Mah.Koruma Amaçlı
İmar Planı Değişikliği
29M-I
369
336
-
Kentsel Sit
Tokat Belediyesi
10
Tokat
Merkez
Meydan Mah.İmar Uygulaması
17
(H37-a17d-1b)
26
11,13,14,15,
139,419,420
-
Koruma
Alanı
Tokat Belediyesi
1
Özel Mülkiyet
I.Der.Ark.Si Tokat İl Kültür ve Tokat Müze Müd. 60.00.59
t
Turizm Müd.
Tokat Bel.Bşk.
4
121,126,127 Özel Mülkiyet
Tokat Bel.Bşk
Tokat Vakıflar
Bölge Müd.
60.00.96
Tokat Bel.Bşk
Tokat Vakıflar
Bölge Müd.
60.00.60
8
Tokat Bel.Bşk
Tokat Vakıflar
Bölge Müd.
Tokat Bel.Bşk
Tokat Vakıflar
Bölge Müd.
60.00.59
9
60.00.53
3
Karar Tarihi
Karar No
Tokat
Merkez
Çay Mah.Yıkım İstemi
_
1972
_
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Tokat Belediyesi
12
Tokat
Merkez
Kızıl Köyünde Tespit Edilen Bağlar
Höyüğünün Tescili
_
_
134, 135,
139, 151,
163
_
Sit Dışı
Tokat Valiliği
13
Tokat
Niksar
Bengiler Mah. Mehmet
BAYRAKÇIOĞLU ve Müşt. Ait
Yeni Yapılanma Projesi
_
277
19
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Niksar Belediyesi.
Niksar Bel. Bşk.
60.04.24
7
14
Tokat
Niksar
Cer Köyü Körüsü Onarım
_
_
_
_
Sit Dışı
Karayolları Genel
Müd.7. Bölge
Müd.
Tokat Valiliği
60.04.17
6
15
Tokat
Niksar
Kılıçarslan Mahallesinde, Tescilli
Konutun Arkasındaki Yıkılan
Duvarın Onarımı
_
162
2
Özel Mülkiyet
III. Der.
Ark. Sit
Niksar Belediyesi.
Niksar Bel. Bşk. 60.04.20
Tokat Müze Müd.
0
16
Tokat
Niksar
Yusufşah Mahallesi Kale Kapısı
Girişine Demir Korkuluk Yapılması
İstemi
_
_
_
_
III. Der.
Ark. Sit
Niksar Belediyesi
Tokat Müze Müd.
60.04.97
Niksar Bel. Bşk.
17
Tokat
Niksar
Yılanlı (Leylekli) Köprü'den Düşen
Taşın Yerine Konulması İstemi
_
_
_
_
I. Grup
Niksar Belediyesi
Niksar Bel. Bşk.
Tamatargos Kilisesine Komşu
Yoldaki Çökme
18
Tokat
Niksar
19
Tokat
Zile
20
Tokat
Zile
21
Tokat
Zile
22
Tokat
23
Tokat Valiliği İl
I.Der.Ark.Si
Maliye Hazinesi
Kültür ve Turizm
t
Müd.
Tokat Bel.Bşk
60.00.60
9
11
Tokat Valiliği.
60.00.59
Tokat Müze Müd.
7
60.04.54
Niksar Bel. Bşk.
Tokat Vakıflar
60.04.43
Bölge Müd.
Tokat Müze Müd.
-
380
19
_
494
1
Özel Mülkiyet
Kentsel Sit
Zile Belediyesi
Zile Bel. Bşk.
60.07.13
8
_
296
1
TCDD
Sit Dışı
TCDD İşletmesi
4. Bölge Müd.
Zile Bel. Bşk.
60.07.24
7
Elbaşoğlu Camii Doğalgaz Tesisatı
Projesi
30-30-Td
152
1
Vakıflar Genel
Müd.
Sit Dışı
Tokat Vakıflar
Bölge Müd.
Zile
Zile Koruma Amaçlı İmar Planı
kapsamında Tespit ve Tescil işlemleri
_
_
_
Özel Mülkiyet
Kentsel Sit
KVMGM
Tokat
Pazar
Tescilli Hükümet Konağının Tahisi
2
_
2909
Maliye Hazinesi
Sit Dışı
Pazar
Kaymakamlığı
24
Tokat
Erbaa
Horoztepe Nekroplü Sit Sınırının
Belirlenmesi
_
_
_
Erbaa
Belediyesi
25
Tokat
Erbaa
22
5 ve 6
Özel Mülkiyet
Hacı Mehmet Mah. Mehmet
KOLSUZOĞLU Evi Mail-i İnhidam
İstemi
İstasyon Mah. Zile Gar Binası Basit
Onarım İstemi
Cumhuriyet Mah. İstiklal Caddesinde 34-33
Yer Alan Ev Mahkeme Kararı
UB
Tokat Vakıflar
Bölge Müd.
Zile Bel. Bşk
Zile Bel. Bşk.
Tokat Vakıflar
Bölge Müd.
Pazar Bel. Bşk.
60.07.02
60.07.01
60.08.25
I. Der. Ark.
Erbaa Bel. Bşk.
Erbaa Belediyesi.
60.03.13
Sit
Tokat Müze Müd.
Sit Dışı
Hukuk
Müşavirliği
Erbaa Bel. Bşk.
60.03.43
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 80 SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ
TOPLANTI YERİ
:SİVAS
TOPLANTI TARİHİ :31.01.2014
TOPLANTI SAATİ :09.30
S.No
İli
İlçesi
Konusu
1
Malatya
Merkez
İnönü Mah. İmar Planı Değişikliği
Pafta
Ada
Parsel
292
6
Mülkiyeti
Sit Türü
Derecesi
Grubu
Nereden Geldiği
Temsilcisi
Dosya
No
TCDD
Sit Dışı
Malatya Belediyesi
Malatya Bel.Bşk .
44.00.105
Sit Dışı
Malatya Belediyesi
Malatya Bel.Bşk.
44.00.159
Sit Dışı
Perihan Arpacı
Malatya Bel.Bşk.
44.00.99
TCDD İşletmesi
Malatya 5. Bölge
Müdürlüğü
Hekimhan Bel.Bşk.
44.06.51
2
Malatya
Merkez
Tescilli İstanbulluoğlu Konağı Bitişiği
Proje Tadilatı
_
440
125
3
Malatya
Merkez
Arpacı Konağı Basit Onarım
_
72
1
Bilgi Yolu Eğt.
Kült. ve Sos. Arş.
Merk. Der.
Özel Mülkiyet
4
Malatya
Hekimha Hekimhan Gar Binası Tescilden Düşme
n
İstemi
_
72
1
TCDD
Sit Dışı
5
Malatya
Hekimha
n
Çimenlik Köyü Kalesi Tescil İstemi ve
Taş Ocağı İşletmesi
_
102
1
_
_
6
Malatya
Darende
Ozan Köyü Mezar Anıtı Zemin Etüdü ve
Onarımı
154
20
Maliye Hazinesi
Sit Dışı
Darende
Kaymakamlığı
7
Malatya
Darende
Heyiketeği Mah.Tevhit İşlemi
_
61
1,2
Kentsel Sit
Darende Belediyesi
Darende Bel.Bşk
Malatya Vakıflar
Bölge Müd.
44.04.146
8
Malatya
Darende
Zaviye Mah.Tevhit İşlemi
-
137
10,25
Kentsel Sit
Darende Belediyesi
Darende Bel.Bşk
44.04.97
9
Malatya
Darende
Hüseyin Paşa Camii Kazı Talebi
-
597
1
Malatya Vakıflar
Bölge Müd.
Kentsel Sit
Malatya Vakıflar
Bölge Müdürlüğü
Malatya Vakıflar
Bölge Müd.
44.04.09
10
Malatya
Akçadağ
Kültür Mahallesinde Tespit Edilen
Mozaikli Alanın Tescili
_
84
12,18,30
Özel Mülkiyet
Sit Dışı
Malatya Valiliği
Esseyid Osman
Hulusi Efendi
Vakfı
Özel Mülkiyet
Esseyid Osman
Hulisi Efendi
Vakfı
Karar Tarihi
K.V.M.G
Malatya Valiliği
Malatya İl Kültür ve
44.06.54
Malatya Müze Müd.
Turizm Müdürlüğü
Malatya Valiliği
44.04.16
Malatya Müze Müd.
Akçadağ Bel.Bşk.
44.01.78
Malatya Müze Müd.
Ali ALKAN
Bölge Kurul Müdür V.
Karar No
Download

OCAK 2014 - sivaskorumakurulu