12 Kasım 2014, Çarşamba
SAATLER
A SALONU
Spica Salonu
B SALONU
Maximus 1 Salonu
C SALONU
Maximus 2 Salonu
D SALONU
Maximus 3 Salonu
E SALONU
Maia 1 Salonu
F SALONU
Maia 2 Salonu
G SALONU
Maia 3 Salonu
H SALONU
Maia 4 Salonu
I Salonu
Mira 1 Salonu
J SALONU
Mira 2 Salonu
K SALONU
Mira 3 Salonu
L SALONU
Atria Salonu
GİRİŞ VE KAYIT İŞLEMLERİ
09:00 - 14:00
KURS A: GENEL TIPTA DEPRESYON TANI İLKELERİ VE
GENEL YAKLAŞIM
PANEL: BU ADLİ PSİKİYATRİK OLGULARDA "SİZ
OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?
Oturum Başkanı: Fatih Öncü
Kleptomani, antisososyal kişilik ve disosiyasyon
olgularında ceza sorumluluğu olguları
Mesut Yıldız
Bipolar bozuklukta mesleki yeterlilik, psikiyatrik
hastalığı saklama nedeniyle butlan davası, cinsel suç
mağduru muayene ve raporlama
Halil Özcan
Munchausen by Proxy ve idare hukukunda ceza
sorumluluğu olguları
Sertaç Ak
14:00 - 15:30
PANEL: TÜRKİYE'DE "DELİLİĞİN TARİHİ"
Oturum Başkanı: Cemal Dindar
Delilik ve bastırılanın geri dönüşü
Cemal Dindar
Tarihinden ve Öyküsünden Edilmiş Delilik
İshak Sayğılı
RUSİHAK Raporu Bize Ne Söylemeli?
Yücel Yılmaz
Adli Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
Kardiyovasküler sistem hastalıklarında depresyon
tanı ilkeleri ve genel tedavi yaklaşımları
Demet Gülpek
Endokrin hastalıklarda depresyon tanı ilkeleri ve
genel tedavi yaklaşımı
Çağatay Karşıdağ
Kanser hastalarında depresyon tanı ilkeleri ve genel
tedavi yaklaşımları
Özen Önen Sertöz
Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde depresyon tedavi
ilkeleri
Can Cimilli
KURS A: PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE CİNSEL
SORUNA YAKLAŞIM
Psikiyatri polikliniğinde cinsel tedaviler
Cem İncesu
Ejder Akgün Yıldırım
KURS A: CİNSEL TRAVMADA DESTEKLEYİCİ
PSİKOTERAPİ: İKİ VAKA
KURS: KLİNİK ORTAMDA SINIR İHLALLERİ
Işıl Vahip
Psikanalitik Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
Cinsel Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
KURS A: BAĞIMLILIKTA TIBBİ YAKLAŞIMLAR
Bağımlılık nörobiyolojisi
Berna Uluğ
İnsest:"Bizden" failler, umarsız tanıklar
Alkol zehirlenmesi ve yoksunluğunun tedavisi
Meltem Yanaş
Artuner Deveci
"Gündüz güzeli" veya fanteziye kaçmak
Rehabilitasyon döneminde alkol bağımlılık tedavisi
Ayşe Özkırış
Cüneyt Evren
Cinsel travma mağdurlarında destekleyici psikoterapi
Opioid zehirlenmesi ve yoksunluğunun tedavisi
Cem Kaptanoğlu
Zeki Yüncü
Destekleyici Psikoterapi ÇB etkinliğidir.
KURS: KARMAŞIK TRAVMA SONRASI STRES
BOZUKLUĞU VE TEDAVİSİ
Karmaşık TSSB nedir?
Önder Kavakcı
Karmaşık TSSB'nin tedavisi
Emre Konuk
KURS: TRAVMA İLE İLİŞKİLİ RUHSAL
BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM:
PSİKOEĞİTİM
KURS: ÇİZİMLE İYİ HİSSETMEK
Travma ile ilişkili bozuklukların tanısı
Cemil Çelik
Travmayla ilişkili bozukluklarda teorik ve pratik
yönleriyle psikoeğitim
Taner Öznur
Selçuk Aslan
Psikiyatri ve Sanat ÇB etkinliğidir.
KURS A: RÜYALARIN PSİKOTERAPİDE ANLAŞILIR,
KOLAY VE ETKİN BİÇİMDE ÇALIŞILMASI
Hayrettin Kara
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
Kahve Arası
15:30 - 16:00
PANEL: CEZA SORUMLULUĞUNA KURUMLARIN
FARKLI YAKLAŞIMLARI
Oturum Başkanı: Nihat Alpay
Rapor çelişkileri
Nihat Alpay
BRSHH'de ceza sorumluluğunun değerlendirme
süreçleri
Fatih Öncü
BRSHH 'den olgu örnekleri
M.Can Ger
Afektif bozukluklarda ve mental retardasyonda ceza
sorumluluğu
İbrahim Balcıoğlu
16:00 - 17:30
Adli Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
17:30 - 18:00
AÇILIŞ TÖRENİ
18:00 - 19:00
AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanı: Simavi Vahip, M. Murat Demet
Konuşmacı: E. Timuçin Oral
PANEL: TRAVMANIN FARKLI BİR YÜZÜ: PSİKOLOJİK
DAYANIKLILIK
Oturum Başkanı: Hamid Boztaş
KURS B: GENEL TIPTA DEPRESYON TANI İLKELERİ VE
GENEL YAKLAŞIM
Kardiyovasküler sistem hastalıklarında depresyon
Psikolojik dayanıklılık ile ilişkili faktörler
tanı ilkeleri ve genel tedavi yaklaşımları
Okan Taycan
Psikolojik dayanıklılık nedir? Travmatik süreçlerdeki Demet Gülpek
Endokrin hastalıklarda depresyon tanı ilkeleri ve
rolü ve önemi
genel tedavi yaklaşımı
Bülent Coşkun
Çağatay Karşıdağ
Psikolojik dayanıklılığın geliştirilmesinin
Kanser hastalarında depresyon tanı ilkeleri ve genel
desteklenmesinin önemi, Türkiye ve dünyadan
tedavi yaklaşımları
örnekler
Özen Önen Sertöz
Hira Selma Kalkan
Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde depresyon tedavi
ilkeleri
Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
Can Cimilli
KURS B: PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE CİNSEL
SORUNA YAKLAŞIM
KURS B: CİNSEL TRAVMADA DESTEKLEYİCİ
PSİKOTERAPİ: İKİ VAKA
KURS: "TRAVMATİK YAS"IN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI
TEDAVİSİ
Psikiyatri polikliniğinde cinsel tedaviler
Cem İncesu
Ejder Akgün Yıldırım
A. Tamer Aker
Feyza Çelik
Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
Cinsel Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
KURS B: BAĞIMLILIKTA TIBBİ YAKLAŞIMLAR
Bağımlılık nörobiyolojisi
Berna Uluğ
İnsest:"Bizden" failler, umarsız tanıklar
Alkol zehirlenmesi ve yoksunluğunun tedavisi
Meltem Yanaş
Artuner Deveci
"Gündüz güzeli" veya fanteziye kaçmak
Rehabilitasyon döneminde alkol bağımlılık tedavisi
Ayşe Özkırış
Cüneyt Evren
Cinsel travma mağdurlarında destekleyici psikoterapi
Opioid zehirlenmesi ve yoksunluğunun tedavisi
Cem Kaptanoğlu
Zeki Yüncü
Destekleyici Psikoterapi ÇB etkinliğidir.
19:00 - 20:00
AÇILIŞ KOKTEYLİ
20:00 - 22:00
AKŞAM YEMEĞİ
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
KURS: KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER PSİKOTERAPİSİ
KURS: DELİRYUM VE PSİKİYATRİK YÖNETİMİ
Nazan Aydın
İsmet Kırpınar
PANEL: OSMANLI ERMENİSİ BİR BESTECİNİN
PSİKİTARİK ÖYKÜSÜ GOMİDAS VE TEHCİR
Oturum Başkanı: Nezih Eradamlar
Nezih Eradamlar
Umut Mert Aksoy
Psikiyatri Tarihi ÇB etkinliğidir.
KURS B: RÜYALARIN PSİKOTERAPİDE ANLAŞILIR,
KOLAY VE ETKİN BİÇİMDE ÇALIŞILMASI
Hayrettin Kara
13 Kasım 2014, Perşembe
A SALONU
Spica Salonu
SAATLER
SAATLER
E SALONU
Maia 1 Salonu
F SALONU
Maia 2 Salonu
G SALONU
Maia 3 Salonu
H SALONU
Maia 4 Salonu
I Salonu
Mira 1 Salonu
CULTURAL, EDUCATIONAL AND ECONOMIC ISSUES IN MENTAL
HEALTH CARE
OPENING SESSION
09:00 - 09:30
European Psychiatric Association (EPA): Mission to improve psychiatry
and mental health care in Europe
Danuta Wasserman
How can national psychiatric associations and their members
contribute to the EPA and European psychiatry
Peter Falkai
Psychiatric Association of Turkey: National responsibilities,
international collaborations and more
Simavi Vahip
09:00 - 09:30
KURS A: GENÇLERDE SIK KARŞILAŞILAN
SORUNLARA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI
YAKLAŞIMLAR
KURS A: UYKU BOZUKLUKLARI
ECONOMIC CRISIS AND CHANGING HEALTH SYSTEMS IN EUROPE
Oturum Başkanı: Wolfgang Gaebel, Doğan Yeşilbursa
09:30 - 11:00
Spain experience of the economic crisis
Manuel Martin-Carrasco
Implementing the European Mental Health Action Plan in Turkey
Matt Muijen
Changes in health system in Turkey in the last decade and its
consequences in mental health
Ejder Akgün Yıldırım
Tartışmacı: Raşit Tükel
09:30 - 11:00
Uyku bozukluklarına giriş
Hamdullah Aydın
Uyku bozukluklarında aktigrafi kullanımı
Erhan Akıncı
Parasomni: Klinik, tanı ve tedavileri
Fatma Özlem Orhan
İnsomni: Klinik, tanı ve tedavileri
Sinan Yetkin
Polisomnografi
Hasan Karadağ
EPA, TPD ortak etkinliğidir.
KURS A: GEÇMİŞTEN GELECEĞE
PSİKİYATRİDE EEG KULLANIMI
Geçmişten günümüze psikiyatride EEG
kullanımı
Bilgen Taneli
Günümüzden geleceğe psikiyatride EEG
kullanımı
Cumhur Taş
KURS A: AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Selçuk Aslan
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB
etkinliğidir.
Uyku ve Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
On culture and psychiatry
Can Cimilli
Research in transcultural psychiatry: update and future perspectives
Hans Rohlof
Migration and psychiatry in Europe: Turkish-German experience
Meryam Ocak-Schouler
KURS B: UYKU BOZUKLUKLARI
11:30 - 13:00
Tartışmacı: Peykan Gökalp
Uyku bozukluklarına giriş
Hamdullah Aydın
Uyku bozukluklarında aktigrafi kullanımı
Erhan Akıncı
Parasomni: Klinik, tanı ve tedavileri
Fatma Özlem Orhan
İnsomni: Klinik, tanı ve tedavileri
Sinan Yetkin
Polisomnografi
Hasan Karadağ
KURS B: GENÇLERDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLARA
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLAR
KURS B: GEÇMİŞTEN GELECEĞE PSİKİYATRİDE EEG
KULLANIMI
Geçmişten günümüze psikiyatride EEG kullanımı
Bilgen Taneli
Günümüzden geleceğe psikiyatride EEG kullanımı
Cumhur Taş
KURS B: AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Selçuk Aslan
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
KURS B: KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ'NE (ACT)
Sınav kaygısı ile baş etmede bilişsel davranışçı yaklaşım GİRİŞ
F. Mükerrem Güven
Öğrenme güçlüklerinde BDT
Kabul ve kararlılık terapisi genel ilkeler
Gülay Oğuz
Fatih Yavuz
Gençlerde düşük benlik saygısı ile baş etme
Kabul ve kararlılık terapisi temel teknikler
Defne Eraslan Öztürk
Sevinç Ulusoy
Davranım bozukluklarında BDT
Gülçin Şenyuva
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
Uyku ve Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
EPA, TPD ortak etkinliğidir.
Öğle Yemeği + Poster Bildiri Tartışmaları 1
Oturum Başkanı: Fisun Akdeniz
Tartışmacı: Artuner Deveci
13:00 - 14:00
OSBK: DEMANSIN NÖROPSİKİYATRİK
BELİRTİLERLE AYIRICI TANISI VE TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Işın Baral Kulaksızoğlu
STIGMA AND PUBLIC IMAGE OF PSYCHIATRY
Oturum Başkanı: Savaş Kültür, Matt Muijen
Understanding stigma and efforts for change in Turkey
Alp Üçok
Stigmatization of psychiatrists: An international perspective
Wolfgang Gaebel
Understanding and overcoming internalized stigma
Levent Küey
14:00 - 15:30
Tartışmacı: Mustafa Yıldız
EPA, TPD ortak etkinliğidir.
KURS A: PERİNATAL DÖNEMDEKİ PSİKİYATRİ
HASTASINA YAKLAŞIM VE TEDAVİ
Demans tanısı nasıl konur? (Unutkanlıkla
başvuran hastaya yaklaşım)
Derya İpekçioğlu
KURS A: DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ
Nöropsikiyatrik belirtilerle başvuran yaşlıda
demans ayırıcı tanısı
Cebrail Kısa
Özlem Erden Aki
Demansda görülen nöropsikiyatrik belirtilerin
tedavisi
Eylem Şahincan Kurtaran
KURS: ORGAN NAKİLLERİNDE ALICI - VERİCİ
DEĞERLENDİRMESİ
Mukaddes Ayşın Noyan
Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB
etkinliğidir.
Gebe ve emziren kadının psikiyatrik olarak
değerlendirilmesi
Fisun Akdeniz
Gebelik döneminde psikotrop ilaç kullanımı
Esra Yazıcı
Emzirme döneminde psikotrop ilaç kullanımı
Gökşen Yüksel
KURS A: ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU’NDA TANI VE
TEDAVİ
Cengiz Tuğlu
Umut Mert Aksoy
Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu ÇB etkinliğidir.
Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar
ÇB etkinliğidir.
Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB
etkinliğidir.
Kahve Arası
15:30 - 16:00
16:00 - 17:30
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB
etkinliğidir.
Kahve Arası
MIGRATION, CULTURE AND PSYCHIATRY
Oturum Başkanı: Şahika Yüksel, Peter Falkai
14:00 - 15:30
Kabul ve kararlılık terapisi genel ilkeler
Fatih Yavuz
Kabul ve kararlılık terapisi temel teknikler
Sevinç Ulusoy
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB
etkinliğidir.
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
Sınav kaygısı ile baş etmede bilişsel
davranışçı yaklaşım
F. Mükerrem Güven
Öğrenme güçlüklerinde BDT
Gülay Oğuz
Gençlerde düşük benlik saygısı ile baş etme
Defne Eraslan Öztürk
Davranım bozukluklarında BDT
Gülçin Şenyuva
KURS A: KABUL VE KARARLILIK
TERAPİSİ'NE (ACT) GİRİŞ
QUALITY OF PROFESSIONALS: IDEALS AND REALITIES IN RESIDENCY
TRAINING AND CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION
Oturum Başkanı: Danuta Wasserman, Şeref Özer
KURS A: FRONTAL İŞLEVLERİ DEĞERLENDİRME
KURSU
Tartışmacı: Işın Baral Kulaksızoğlu
Voices of residents, voices of future
Daha sonra belirlenecektir.
Current situation in Turkey: Challenges and responsibilities
Tunç Alkın
Psychiatry training accross Europe and surveys of European Federation
of Psychiatric Trainees (EFPT)
Mariana Pinto Da Costa
UEMS perspective on psychiatric training in Europe and future
perspectives to work together with the EPA
Marc Hermans
Saat Çizme Testi
Serdar Süleyman Can
Sayı Menzili Testi ve İz Sürme Testi
Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Sözel Akıcılık Testi ve MOCA
Özlem Erden Aki
Frontal Değerlendirme Aracı
Berker Duman
Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Stroop Testi
Deniz Büyükgök
16:00 - 17:30
KURS B: PERİNATAL DÖNEMDEKİ PSİKİYATRİ
HASTASINA YAKLAŞIM VE TEDAVİ
KURS: SİGARA BAĞIMLISINA YAKLAŞIM VE
TEDAVİ
KURS B: DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ
Cebrail Kısa
Cem Tüz
Selime Çelik
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB
etkinliğidir.
Gebe ve emziren kadının psikiyatrik olarak
değerlendirilmesi
Fisun Akdeniz
Gebelik döneminde psikotrop ilaç kullanımı
Esra Yazıcı
Emzirme döneminde psikotrop ilaç kullanımı
Gökşen Yüksel
KURS B: ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU’NDA TANI VE
TEDAVİ
Cengiz Tuğlu
Umut Mert Aksoy
Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu ÇB etkinliğidir.
Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar
ÇB etkinliğidir.
Tartışmacı: Peter Falkai
17:30 - 18:00
17:30 - 18:00
EPA, TPD ortak etkinliğidir.
18:00 - 18:15
CLOSING SESSION
Danuta Wasserman
Wolfgang Gaebel
Peter Falkai
Simavi Vahip
Kahve Arası
18:00 - 18:15
KURS: DÜNDEN BUGÜNE EKT
Oturum Başkanı: Tarık Kutlar
19:30 - 20:00
19:30 - 20:00
20:00 - 21:00
20:00 - 21:00
KURS B: FRONTAL İŞLEVLERİ DEĞERLENDİRME KURSU
Tartışmacı: Işın Baral Kulaksızoğlu
Saat Çizme Testi
Serdar Süleyman Can
Sayı Menzili Testi ve İz Sürme Testi
Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Sözel Akıcılık Testi ve MOCA
Özlem Erden Aki
Frontal Değerlendirme Aracı
Berker Duman
Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Stroop Testi
Deniz Büyükgök
KURS: PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN DENEY
HAYVANLARINDA MODELLENMESİ
KURS: SİGARA BAĞIMLILIĞINDA BİLİŞSEL
DAVRANIŞSAL TERAPİ
Sigara bırakma tedavisinde bilişsel tedavinin yeri
Psikiyatrik hastalıkların modellenmesi ve temel davranış
F. Mükerrem Güven
testleri
Sigara bırakma tedavisinde davranışçı yaklaşım
Oytun Erbaş
Gülay Oğuz
Psikiyatrik hastalıklar ve modelleme ilkeleri
Hüseyin Serdar Akseki
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
Nereye kadar EKT
Turgut Önder
Bir EKT Merkezi: Organizasyon - Uygulama ve eğitim
Özge Canbek
EKT anestezisi
Okan Oktay Mengeş
Modern bir bakış açısıyla EKT tarihçesi
Şahap Erkoç
Kime EKT yapalım?
Endikasyon - Kontrendikasyon
Yasemin Görgülü
Özellikli olgular ve araştırma çalışmaları
Şeref Can Gürel
Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB etkinliğidir.
FİLM GÖSTERİMİ
KUSURSUZLAR
21:00 - 22:30
Paylaşılmış kusursuzluğumuz
Gamze Erzin
Kusur candır
Ayşegül Sütçü
Yönetmeninden "Kusursuzlar"
Ramin Matin
Oyuncusundan "Kusursuzlar"
Esra Bezen Bilgin
Çığlıklar ve fısıltılar
Gamze Özçürümez
KURS: ŞİZOFRENİDE BİLİŞSEL İŞLEVSELLİĞİN
DEĞERLENDİRMESİNDE BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME
GÖRÜŞMESİ (BDG) YARI YAPILANDIRILMIŞ
ÖLÇEĞİNİN KULLANIMI
Ölçeğin genel tanıtımı
Mustafa Yıldız
BDG'nin maddeleri ve karşılıkları
Şükriye Hacıhanefioğlu
BDG'nin örnek uygulaması
Esra Yazıcı
Psikiyatride Rehabilitasyon ÇB etkinliğidir.
14 Kasım 2014, Cuma
A SALONU
Spica Salonu
SAATLER
B SALONU
Maximus 1 Salonu
PANEL: BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE ZOR OLGULAR I
Oturum Başkanı: Figen Karadağ
09:00 - 10:30
KONFERANS: BAYES AĞLARI: PSİKİYATRİK TANIDA
BETİMSEL VE KATEGORİK YAKLAŞIMLARIN
KISITLILIKLARINI AŞMAK
Oturum Başkanı: Simavi Vahip
Soli Sorias
Duygudurum ve bağımlılık
Rabia Bilici
Sentetik kannabinoid kullanım bozukluğu
Müge Bozkurt
DEHB ve bağımlılık
Ebru Aldemir
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
C SALONU
Maximus 2 Salonu
D SALONU
Maximus 3 Salonu
E SALONU
Maia 1 Salonu
OLGULAR VE SORULAR İLE PSİKİYATRİDE GÜNCEL 1
PANEL: PSİKOTROP İLAÇLARIN YAN ETKİLERİYLE BAŞ FARKLI YÖNLERİYLE OBSESİF KOMPULSİF
ETMEDE SON GELİŞMELER
BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Haldun Soygür
Oturum Başkanı: Raşit Tükel, Mustafa Sercan
Psikotrop ilaçların kardiyolojik yan etkileri
Alp Üçok
Psikotrop ilaçların metabolik yan etkileri
Köksal Alptekin
Psikotrop ilaçların nörolojik yan etkileri
Sibel Çakır
Obsesif kompulsif bozuklukta fenomenoloji: Tedavi
yanıtı için önemli mi?
Lütfullah Beşiroğlu
Obsesif kompulsif bozuklukta ektanılar ve tedavisi
M. Murat Demet
Dirençli obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi
Raşit Tükel
F SALONU
Maia 2 Salonu
G SALONU
Maia 3 Salonu
H SALONU
Maia 4 Salonu
I Salonu
Mira 1 Salonu
PANEL: NASIL ANLARIZ? HASTA MI, TAKLİTÇİ Mİ?
Oturum Başkanı: M. Can Ger
WORKSHOP A: HOW TO WRITE A PAPER FOR A
JOURNAL?
Phillip Gorwood (One of editors-in-chief of European
Psychiatry)
Psikiyatri pratiğinde simülasyon
Özlem Devrim Balaban
Simülasyonda tanı araçları
Ali Keyvan
Tutuklu ve hükümlü olgularda simülasyon
Nihan Didem Lijohiy
J SALONU
Mira 2 Salonu
K SALONU
Mira 3 Salonu
ÇALIŞMA GRUBU: DSM-5 BÖLÜM III'ÜN KİŞİLİK
DEĞERLENDİRMESİNE GETİRDİKLERİ
Tartışmacı: Hüseyin Güleç
WORKSHOP: RESIDENCY TRAINING AND BOARD
EXAMINATIONS IN TURKEY
Marc Hermans (UEMS President)
Mustafa Sercan (Turkish Psychiatric Board President)
MEET THE EXPERT: EVIDENCE BASED TREATMENT
OF SUICIDAL PATIENTS AND SUICIDE PREVENTION
Danuta Wasserman
E. Timuçin Oral
MEET THE EXPERT: HOW TO ORGANIZE ANTISTIGMA INTERVENTIONS (CAMPAIGNS)?
Wolfgang Gaebel
Mustafa Yıldız
Adli Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
Klinisyen için kişilik özellikleri derecelendirme
formunun tanıtılması ve uygulaması
İshak Saygılı
Kişilik işlevi düzeyi ölçeğinin tanıtılması ve
uygulaması
Medine Yazıcı Güleç
L SALONU
Atria Salonu
PANEL: KÜLTÜR VE TOPLUMSAL CİNSİYET
Oturum Başkanı: Hakan Karaş
ÇALIŞMA GRUBU: KİŞİLİK BOZUKLUKLARI İÇİN YENİ
DSM-5 MODELİ
Ertuğrul Köroğlu
Gündelik yaşamdaki kurmaca: Cinsiyet
Hira Selma Kalkan
Toplumsal cinsiyet rollerinde emosyonlara ilişkin
Natur-Nurtur tartışması
İlker Küçükparlak
Cinsiyetin kuruluşundaki özdeşleşmelerin
evrenselliği ve olumsallığı
Saffet Murat Tura
Kültürlerarası Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
Kahve Arası
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
PANEL: EVLİLİĞİNİZİ NASIL MUTLU YA DA MUTSUZ
EDERSİNİZ?
Panel: Duygu Tanımanın Nörobiyolojisi
Oturum Başkanı: Koray Başar
Evliliğin mutlulukla devamını ne sağlar?
Mehmet Zihni Sungur
Evlilik stilleri: İyi, kötü, çirkin ve değişken
Ünsal Söylemezoğlu
Evlilikte tehlike çanları kimin için ve nasıl çalıyor?
Berk Murat Ergun
Duygu tanıma süreçleri
Mevhibe İrem Yıldız
Şizofrenide duygu tanıma süreçleri
Hatice Özdemir Rezaki
Demansta duygu tanıma süreçleri
Yavuz Ayhan
Aile-Çift Terapileri ÇB etkinliğidir.
Nöropsikiyatri ÇB etkinliğidir.
OLGULAR VE SORULAR İLE PSİKİYATRİDE GÜNCEL 2
FARKLI YÖNLERİYLE OBSESİF KOMPULSİF
BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ
PANEL: PSİKİYATRİDE POLİFARMASİ ÇAĞI: ÇOK İLAÇ
Oturum Başkanı: Raşit Tükel, Mustafa Sercan
VERMEK ZORUNDA MIYIZ?
Oturum Başkanı: Berna Uluğ
Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç dışı biyolojik
tedaviler
Türkiye’de ve Dünyada giderek artan polifarmasiye
Selçuk Candansayar
bir bakış
Tedavi yaklaşımları açısından çocukluk çağı obsesif
Şeref Can Gürel
kompulsif bozukluğu
Duygudurum bozukluklarında polifarmasi
Ayşegül Selcen Güler
E. Timuçin Oral
Obsesif kompulsif bozuklukta özel durumlar ve
Şizofreni ve otizm spektrum bozukluklarında
tedavisi: Gebelik, doğum sonrası dönem ve yaşlılık
polifarmasi
Selim Tümkaya
E. Cem Atbaşoğlu
Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel davranışçı
terapi
Erhan Ertekin
PANEL: PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN GENETİĞİNDE
GÜNCEL GELİŞMELER VE ENDOFENOTİPLER
Oturum Başkanı: Ömer Böke
WORKSHOP B: HOW TO WRITE A PAPER FOR A
JOURNAL?
Phillip Gorwood (One of editors-in-chief of European
Psychiatry)
Psikiyatrik hastalıkların genetiğine güncel bakış ve
öne çıkan kavramlar
Funda Şar
Şizofreni ve duygudurum bozukluklarında
endofenotipler
Cem Cerit
Anksiyete bozukluklarında endofenotipler
Gökçe Elif Sarıdoğan
MEET THE EXPERT: SEARCHING BIOMARKERS FOR
PSYCHOSIS AND SCHIZOPHRENIA
Peter Falkai
Alp Üçok
MÜNAZARA: EKMEK GETİRENE KARŞI SAÇINI
SÜPÜRGE EDEN: KİM DAHA DERTLİ? (TOPLUMSAL
CİNSİYET VE RUHSAL HASTALIKLAR)
Oturum Başkanı: Tunç Alkın
Kadınlık halleri
Ayşe Devrim Başterzi
Erkeklerin halleri
Meram Can Saka
ÇALIŞMA GRUBU: BİPOLAR BOZUKLUKTA
PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI
Tartışmacı: Ali Bozkurt
MEET THE EXPERT: UNDERSTANDING AND
TREATING TURKISH PATIENTS IN GERMANY
Meryam Ocak-Schouler
Hans Rohlof
Can Cimilli
Bipolar bozuklukta BDT
Sedat Batmaz
Bipolar bozuklukta aile terapisi
Evrim Erten
Bipolar bozuklukta destekleyici psikoterapi
Özge Doğan Avşargil
Duygudurum Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
PANEL: HOMO HOMICIDALIS: HABİL LİE KABİL'DEN
GÜNÜMÜZE ÖLDÜRME EYLEMİ
Oturum Başkanı: Ejder Akgün Yıldırım
ÇALIŞMA GRUBU: SHIP: ŞİZOFRENİDE WEB TEMELLİ
ORTAK VERİ KAYDETME PROGRAMI
Homisidin evrimsel yanları
Köksal Alptekin
Belinda Maşalı
Haldun Soygür
Suisidin evrimsel psikolojideki yeri
Eren Yıldızhan
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB etkinliğidir. İnfantisidin evrimsel değerlendirmesi
İlker Küçükparlak
Evrimsel Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
Öğle Yemeği + Poster Bildiri Tartışmaları 2
Oturum Başkanı: Can Cimilli
Tartışmacı: Eylem Şahin Cankurtaran
12:30 - 13:30
İSDS / ABDİ İBRAHİM OTSUKA
ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNİN BUGÜNÜ VE YARINI; ENGELLERİMİZ VE ÇÖZÜMLERİMİZ
13:30 - 14:30
Oturum Başkanı: Alp Üçok
Konuşmacı: John M. Kane
TPD FORUM
14:30 - 16:30
16:30 - 16:45
Kahve Arası
16:45 - 17:45
İSDS / J & J
ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE SÜREKLİLİK
Ahmet Ünal, Yasin Bez, Elif Anıl Yağcıoğlu
OSBK: 10 SORUDA AİLE VE ÇİFT TERAPİLERİ
Oturum Başkanı: Mehmet Zihni Sungur
Mehmet Zihni Sungur
Emre Konuk
Murat Dokur
Osman Seçkin
Eda Arduman
17:45 - 19:15
Aile-Çift Terapileri ÇB etkinliğidir.
19:15 - 20:15
ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI 1
FİLM GÖSTERİMİ
ÜÇ RUHLU KADIN -THREE FACES OF EVE İSİMLİ FİLM
GÖSTERİMİ VE TARTIŞMASI
Oturum Başkanı: Umut Mert Aksoy
YUVARLAK MASA TOPLANTISI
PSİKİYATRİDE TÜRKÇE BİLİMSEL TERİMLERİN
YERLEŞMESİ VE YAYGINLAŞMASINDAKİ SORUNLAR
Tartışmacılar:
Şahap Erkoç
Cem Kaptanoğlu
Oturum Başkanları: M. Orhan Öztürk, Cengiz Kılıç
20:30 - 22:00
Psikiyatri Tarihi ÇB etkinliğidir.
PANEL: GENÇLERDE GELİŞİM: NORMAL OLAN VE
OLMAYAN
Oturum Başkanı: Bengi Semerci
PANEL: GÖÇ VE RUH SAĞLIĞI
Oturum Başkanı: Doğan Şahin
Göçmenlerde ruh sağlığı
Genç ve duyguların öğrenilmesi
Okan Taycan
Haluk Özbay
Duygusal bir anestezi: Türkiye'nin göçmen sağlığı
Gençlerde beyin gelişimi ve davranışlarına yansıması politikası ve mülteciler
Bedriye Öncü
Caner Bingöl
Genç beyin gelişimi sosyalleşme süreçlerini nasıl
Zoru başarmak: Göçmenlerin psikiyatrik sağaltımı
etkiler?
Ürün Özer
Emine Zinnur Kılıç
Göçte ikinci perde, yeni dram: İkinci kuşak
göçmenler
Gençlik Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
Veysi Çeri
PANEL: ANHEDONİ: GRİNİN TONLARI
Oturum Başkanı: E. Timuçin Oral
Şizofreni ve anhedoni
Alp Üçok
Çocukluk ve ergenlikte anhedoni
Yankı Yazgan
Anhedoninin nörobiyolojisi
Ali Saffet Gönül
Depresyon ve anhedoni
E. Timuçin Oral
PANEL: PERİNATAL PSİKİYATRİNİN BİYOLOJİK YÖNÜ
Oturum Başkanı: Fisun Akdeniz
Gebelikte hormon karmaşası
Melike Nebioğlu
Hormon duygu etkileşimi: Aslında neler oluyor?
Esra Yazıcı
Perinatal psikiyatride biyolojik göstergeler: BDNF
Mine Şahingöz
Gebelikte nörokognisyon: Mit mi gerçek mi?
Ali Gökhan Daloğlu
Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar ÇB
etkinliğidir.
PANEL: TÜRKİYE'DE NEOLİBERAL DÖNEMDE
PSİKİYATRİ
Oturum Başkanı: Mehmet Bekaroğlu
Neoliberalizm, cezaevleri, psikiyatri
Mehmet Bekaroğlu
Neoliberalizm, gündelik yaşam kalıpları ve benliğin
sunumu
Göksel Aymaz
Psikiyatrinin neoliberal dönüşümü
Cemal Dindar
ÇALIŞMA GRUBU: HASTA İLE KARŞILIKLI
OTURURKEN AYRILMA-BİREYLEŞME KURAMINDAN
MEET THE EXPERT: SOCIAL INCLUSION OF PERSONS
NASIL YARARLANIYORUZ?
WITH DISABILITIES: A NEW PROJECT FOR TURKEY
Işıl Vahip
Matt Muijen
Güneş Berk
Akfer Karaoğlan
Psikanalitik Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
PANEL: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE RUH
SAĞLIĞI YASALARI VE TARTIŞMALARI
Oturum Başkanı: Şahap Erkoç
Osmanlı Devleti’nde ruh sağlığı yasası: Girişimler,
uygulama ve sonuçlar
Fatih Artvinli
Ruh sağlığı ile ilgili talimatnameler ve hastane
yönetmelikleri
Şahap Erkoç
Türkiye Psikiyatri Derneği ve ruh sağlığı yasası
Ejder Akgün Yıldırım
15 Kasım 2014, Cumartesi
SAATLER
A SALONU
Spica Salonu
B SALONU
Maximus 1 Salonu
PANEL: NÖROBİLİM VE PSİKOTERAPİLER; BİR
ARAYÜZ OLARAK KOGNİTİF DAVRANIŞ TERAPİLERİ
Oturum Başkanı: Mehmet Zihni Sungur
09:00 - 10:30
Anksiyete bozukluklarında kognitif davranışçı terapi
ve nörobilim
Şükrü Uğuz
SCHIZOPHRENIA GENETICS, A SYNTHESIS OF Panik bozukluğunda kognitif davranışçı terapi ve
nörobilim
COMMON AND RARE FINDINGS
Erhan Ertekin
Michael O'Donovan
Travma sonrası stres bozukluğunda kognitif
davranışçı terapi ve nörobilim
Çağdaş Öykü Memiş
Obsesif kompulsif bozuklukta kognitif davranışçı
terapi ve nörobilim
Sedat Batmaz
C SALONU
Maximus 2 Salonu
PANEL: SENTETİK KANNABİNONİDLER: ARTIK
HEPİMİZİN SORUNU
Oturum Başkanı: Cüneyt Evren
Sokakların yeni trendi sentetik kannabinoidler
Serdar Nurmedov
Sentetik kannabinoidlerin tespiti ve yasal süreçler
Yeşim Can
Sentetik kannabinoidlerin kliniğe yansıması
Artuner Deveci
Klinik deneyimlerimizle sentetik kannabinoid
gerçeğine bakış; Bir çalışmanın ön sonuçları
Menekşe Sıla Yazar
D SALONU
Maximus 3 Salonu
PANEL: TSSB'DE BİYOLOJİK BELİRLEYİCİLER VE
FARMAKOTERAPİDE YENİLİKLER
Oturum Başkanı: Nevzat Yüksel
TSSB risk faktörleri ve genetik bulgular
Kaan Nahit Özmenler
TSSB nörobiyoloji
Yasemin Görgülü
Farmakoterapide yenilikler
Oğuz Karamustafalıoğlu
E SALONU
Maia 1 Salonu
PANEL: BİLİNÇDIŞI, DİL, ŞİİR VE EDİP CANSEVER
Oturum Başkanı: Zeynep Atbaşoğlu
Bilinçdışı şiir gibi kurulmuştur
Cem Kaptanoğlu
Anısındayım, Edip Cansever'in
Ayşegül Sütçü
Divanda "Yalnız sözler vardır"
Gamze Özçürümez
Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB
etkinliğidir.
F SALONU
Maia 2 Salonu
G SALONU
Maia 3 Salonu
PANEL: OBSESYONLAR VE PSİKOTİK BELİRTİLERİN
BİRLİKTELİĞİ: VAKA ÖRNEKLERİ VE TEDAVİ
YAKLAŞIMI
Oturum Başkanı: Aytekin Sır
İçgörüsü bozuk ya da psikotik OKB
Volkan Topçuoğlu
Şizofrenide görülen obsesif belirtiler
Yasin Bez
Vaka örnekleriyle psikoz ve OKB birlikteliği
M. Kemal Sayar
H SALONU
Maia 4 Salonu
I Salonu
Mira 1 Salonu
J SALONU
Mira 2 Salonu
PANEL: UYKU-UYANIKLIK DÖNGÜSÜ BOZUKLUKLARI
VE PSİKOPATOLOJİ İLİŞKİSİNE GENEL BİR BAKIŞ
Oturum Başkanı: Yavuz Selvi
K SALONU
Mira 3 Salonu
L SALONU
Atria Salonu
UZMANLIK ÖĞRENCİSİ OLGU SUNUMU: PSİKOZ
GELİYORUM DER!
Oturum Başkanı: Hayriye Elbi
Mevsimsel affektif bozukluk dışındaki
depresyonlarda parlak ışık tedavisinin yeri
Mustafa Güleç
Psikotrop ilaçların uyku-uyanıklık döngüsü üzerine
etkisi ve tedavide kullanımı
Elif Oral
Çocuklarda uyku-uyanıklık döngüsü bozukluklarının
psikopatoloji oluşumuna etkisi
M. Tayyip Kadak
SÖZLÜ BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanı: Şeref Özer
ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLÜ SUNUMLARI 1
Psikotik yaşantı, psikotik bozukluk ilişkisi: Olgu
sunumu
Umut Kırlı
Eşik altı psikotik yaşantı / Belirtilerden psikotik
bozukluklara dönüşümde risk faktörleri
Hayriye Elbi
Eşik altı psikotik yaşantı / Belirtilere yaklaşım
Bülent Kayahan
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
Kahve Arası
10:30 - 11:00
PANEL: DEPRESYONDA BİLİŞSEL İŞLEV
BOZUKLUKLARI: TANI VE TEDAVİDE YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: Ali Bozkurt
PANEL: BİR ARZU NESNESİ OLARAK MEME
Oturum Başkanı: Ayşe Devrim Başterzi
11:00 - 12:30
SOCIO-ENVIRONMENTAL FACTORS AND
PSYCHOSIS: AN UPDATE
Craig Morgan
Politik ve ticarileştirilmiş meme
Altan Eşsizoğlu
Psikolojik ve erotik meme
Cem Kaptanoğlu
Kutsal, domestik ve özgür meme
Demet Güleç Öyekçin
Klinisyen için depresyonda görülen bilişsel işlev
bozuklukları
Vesile Şentürk Cankorur
Depresyonda bilişsel işlev bozuklukları / Sorunları
nasıl değerlendirilir?
Ömer Aydemir
Depresyonda bilişsel işlev sorunları ile ilgili
psikoterapi bağlamında ne yapılabilir?
Selçuk Aslan
Depresyonda bilişsel işlev sorunları ile ilgili
farmakoterapi bağlamında ne yapılabilir?
Ali Bozkurt
Duygudurum Bozuklukları ÇB Etkinliğidir.
PANEL: KLİNİĞİNDEN TEDAVİSİNE KARMA
PANEL: PSİKOTROP İLAÇLARIN HAYATI TEHDİT EDEN
DEPRESYON
YAN ETKİLERİ VE ETKİLEŞİMLERİ; İZLEME VE
Oturum Başkanı: Ayşegül Özerdem
ÖNLEMLER
Oturum Başkanı: Nevzat Yüksel
Karma depresyonun klinik yansımaları
Kürşat Altınbaş
Kardiyak yan etkiler, izleme ve önlemler
Karma depresyon ve cinsiyet ilişkisi
Hayriye Elbi
Ayşegül Özerdem
Metabolik ve endokrin yan etkiler
Karma depresyonda tedavi
Duygu Kaya
Mehmet Yumru
NMS ve serotonin sendromu
Özlem Orhan
Duygudurum Bozuklukları ÇB Etkinliğidir.
Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB
etkinliğidir.
PANEL: PSİKOTERAPİDE DUYGU AÇIĞA ÇIKARMA
Oturum Başkanı: Mehmet Ak
Eylemle duygu açığa çıkarma
Nergis Lapsekili
İmajinasyonla duygu açığa çıkarma
Zekeriya Yelboğa
Psikoterapide duygu açığa çıkarmanın önemi nedir?
Alp Akça
Metaforla duygu açığa çıkarma
Süheyla Doğan Bulut
Pfizer firmasının koşulsuz eğitim desteği ile
düzenlenmektedir.
PANEL: PSİKİYATRİDE FARKLI TEDAVİ
MODALİTELERİNİN BEYİN ÜZERİNDE ETKİSİ
Oturum Başkanı: Cem Atbaşoğlu
EKT'nin beyin üzerindeki etkinliği
Ayşe Gül Yılmaz Özpolat
Psikoterapinin beyin üzerindeki etkinliği
Orhan Murat Koçak
BDT'nin beyin üzerindeki etkinliği
Kadir Özdel
Psikofarmakolojik Ajanların Beyin Üzerindeki
Etkinliği
Ercan Altunöz
MÜNAZARA: MADDE KULLANIMI YARATICILIĞI
ARTTIRIR MI? ARTTIRMAZ MI?
Oturum Başkanı: Kültegin Ögel
Madde kullanımı yaratıcılığı arttırmaz
Ender Altıntoprak
Madde kullanımı yaratıcılığı arttırır
Levent Tokuçoğlu
SÖZLÜ BİLDİRİLER 2
Oturum Başkanı: Haluk Özbay
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLÜ SUNUMLARI 2
ÇALIŞMA GRUBU: BİR OLGUYA İKİ AYRI YAKLAŞIM:
FORMULASYON VE TEDAVİ PLANI OLUŞTURMA
Olgu sunucusu: Şükrü Uğuz
Tartısmacılar:
Psikodinamik yaklaşım
Işıl Vahip
Bilişsel davranışçı yaklaşım
Mehmet Z. Sungur
TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ OTURUMU 1
TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ TARİHİ BELGESEL
GÖSTERİMİ
Oturum Başkanı: Mustafa Sercan
Görüş ve değerlendirmeler
Betül Yalçıner
Şahap Erkoç
Lundbeck firmasının koşulsuz eğitim desteği ile
düzenlenmektedir.
Öğle Yemeği + Poster Bildiri Tartışmaları 3
Oturum Başkanı: Nevzat Yüksel
Tartışmacı: Vesile Altınyazar
12:30 - 13:30
İSDS / AstraZeneca
13:30 - 14:30
E. Timuçin Oral, Ömer Aydemir, Alp Üçok
14:30 - 16:00
YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Michael O'Donovan
Craig Morgan
Meram Can Saka
E. Cem Atbaşoğlu
Alp Üçok
Hasan Herken
Ayşegül Özerdem
Vesile Altınyazar
Kürşat Altınbaş
PANEL: BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE ZOR OLGULAR 2
Oturum Başkanı: Ender Altıntoprak
Yas süreci ve bağımlılık
Özyıl Sarıkaya
TSSB ve bağımlılık
Ercan Dalbudak
Psikotik bozukluklar ve bağımlılık
Abdullah Akpınar
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
PANEL: RÜYALAR VE BİLİNÇ ÜZERİNE SON
NÖROBİLİMSEL GELİŞMELER VE BU GELİŞMELER
IŞIĞINDA RÜYA-TERAPİ İLİŞKİSİNİN YENİDEN ELE
ALINMASI
Oturum Başkanı: Hayrettin Kara
PANEL: YENİ BİLİŞSEL TERAPİLER: BENZERLİKLER,
FARKLILIKLAR VE BÜTÜNLEŞME
Oturum Başkanı: M. Hakan Türkçapar
Metakognitif terapi
Psikoterapide rüyalarla anlaşılır, kolay ve etkin
Sedat Batmaz
biçimde çalışmak: Fenomenolojik bir rüya modeli
Kabullenme ve kararlılık terapisi
Hayrettin Kara
K. Fatih Yavuz
Son dönem nörogörüntüleme çalışmaları üzerinden Düşünsel duygulanımcı davranış terapisi
rüya ve uyanıklıktaki bilişsel süreçlerin
Olga Guriz
karşılaştırılması
Bilişsel terapi
Mustafa Bilici
Kadir Özdel
Son dönemlerdeki integratif, bilişsel, fenomenolojik Bütünleşme
rüya modelleri ve Willam James’den kalan miras
M. Hakan Türkçapar
Cansu Kamar
PANEL: OBEZİTE CERRAHİSİ VE PSİKİYATRİK
DEĞERLENDİRME: ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR
Oturum Başkanı: Asena Akdemir
PANEL: ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA BULANIK
ALANLAR
Oturum Başkanı: Tunç Alkın
PANEL: ELEŞTİREL GÖZLE KADINLAR VE KİŞİLİK
BOZUKLUKLARI
Tek başına agorafobi: Farmakoterapi mi? Psikoterapi Oturum Başkanı: Peykan Gökalp
Cerrahi öncesi psikiyatrik değerlendirme ve bir
mi?
üniversite hastanesi örneği
Şükrü Uğuz
Kadınlar ve kişilik bozuklukları; Genel bakış
Başak Yücel
Tedavisi bilinmeyen hastalık: Ayrılma anksiyetesi
Ayşe Devrim Başterzi
Bir devlet hastanesi uygulaması ve yaşanan güçlükler bozukluğu
Kız çocuk ve erkek çocuklarda ruhsal gelişim
Selime Çelik
Tunç Alkın
Işıl Vahip
Operasyon sonrası değerlendirme, yeme
Sosyal anksiyete bozukluğu ile DEHB birlikteliği:
Kadınlarda kişilik bozukluklarının kliniği ve tedavisi
bozuklukları ve izlem
Tedavide ne yapılabilir?
Leyla Gülseren
Güzin Sevinçer
Ahmet Koyuncu
Kadınlarda kişilik bozukluklarına psikanalitik açıdan
Cerrahi adayları ve egzersiz ile kilo vermeye çalışan Madde kullanımı ve anksiyete bozukluğu: Tavuk mu eleştirel bakış
grubun farklılıkları
yumurtadan, yumurta mı tavuktan?
Özge Doğan Avşargil
Hatice Sodan Turan
Figen Karadağ
Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB etkinliğidir.
Yeme Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB
etkinliğidir.
PANEL: PSİKİYATRİ EĞİTİMİ HASTA VE
HASTALIKLARA BAKIŞIMIZI DEĞİŞTİRİYOR MU?
Oturum Başkanı: Can Cimilli
Can Cimilli
Gamze Erzin
Ersin Uygun
TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ OTURUMU 2
SÖZLÜ BİLDİRİLER 3
Oturum Başkanı: Bedriye Öncü
"Araf"taki olgular: Görünenlerin kökleri
Oturum Başkanı: Şahap Erkoç
Murat Kürtüncü
Mustafa Sercan
KAHVE ARASI
16:00 - 16:30
PANEL: MÜZİK VE BAĞIMLILIK
Oturum Başkanı: Berna Uluğ
Tarihsel süreç içinde müzik ve bağımlılık
Kültegin Ögel
Sex, drugs and Rock'n Roll
Cüneyt Evren
Haz ve jazz
Elif Mutlu
16:30 - 18:00
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
PANEL: ŞİZOFRENİDE TEDAVİYE YANITSIZLIKTA
SEÇENEKLER VE YENİ ARAYIŞLAR: KLOZAPİN VE
ÖTESİ
Oturum Başkanı: Elif Anıl Yağcıoğlu
Klozapinin hikayesi: Neden farklı?
Aygün Ertuğrul
Klozapin tedavisine yetersiz yanıt veren hastalarda
antipsikotik kombinasyonları
Berna Kıvırcık Akdede
Klozapin tedavisine yetersiz yanıt veren hastalarda
diğer ek tedaviler
Elif Anıl Yağcıoğlu
Şizofreni tedavisinde yeni arayışlar
Köksal Alptekin
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
19:00 - 20:00
ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI 2
20:00 - 21:00
ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI 3
PANEL: SOMA MADEN FACİASI DENEYİMİ
Oturum Başkanı: Hira Selma Kalkan
Türkiye Psikiyatri Derneği yönünden saha deneyimi
Şahut Duran
Bürokrasi yönünden
Selin Demet
Çalışma birimi yönünden
Feyza Çelik
Bir gönüllü yönünden saha deneyimi
Umut Kırlı
PANEL: TRANSKRANİAL MANYETİK UYARIM
Oturum Başkanı: Ömer Böke
TMS uygulama pratiği ve güvenliği
Gökben Hızlı Sayar
TMS klinik endikasyonlar ve hasta seçimi
Eylem Özten
Depresyon dışı tanılarda TMS kullanımı
Gül Eryılmaz
PANEL: LGBT'İ VE CİNSEL ÇEŞİTLİLİKLERLE
PİSKOTERAPİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE BİR
ERENKÖY DENEYİMİ
Oturum Başkanı: Emrem Beştepe
OSBK: 10 SORUDA YAŞAM BOYU DEHB
GÜNCELLEMESİ-10 SORUDA YENİ BİLGİLERLE DEHB
Bir ruh sağlığı eğitim ve araştırma hastanesinde LGBT
Oturum Başkanı: Cengiz Tuğlu
bireylerle grup psikoterapisi: Bir Erenköy deneyimi
Emrem Beştepe
Umut Mert Aksoy
Bir LGBT grup psikoterapisi sürecinde asistan olmak
Bedriye Öncü
İbrahim Fuat Akgül
Hasan Herken
Cinsel Çeşitlilik Terapileri'nde güncel kavramlar
Gülay Özdemir
Gökçe Elif Sarıdoğan
Dünya'da LGBY'li bireyler ve diğer cinsel çeşitliliklerle
psikoterapinin tarihsel gelişimi; hangi noktadayız?
Özay Özdemir
TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ OTURUMU 3
MÜNAZARA: BİR İNTİHARIN OTOPSİSİ "SULTAN
ABDULAZİZ'İN ÖLÜMÜ CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?
Oturum Başkanı: Gamze Özçürümez
Sultan Abdulaziz'in ölümü - Bir intihar mı?
Şahap Erkoç
Sultan Abdulaziz öldürüldü mü?
Fatih Artvinli
Psikiyatri Tarihi ÇB etkinliğidir.
"TOPLUMSAL YASA"NIN NÖROBİYOLOJİK
KÖKENLERİ VE UZANIMLARI
SÖZLÜ BİLDİRİLER 4
Oturum Başkanı: İsmet Kırpınar
Oturum Başkanı: Saffet Murat Tura
Toplumsal kaos ve norm oluşumunun nörobiyolojisi
Ejder Yıldırım Akgün
'Ahlak hormonu' Oksitosin'in hazin öyküsü
İlker Küçükparlak
Yasayı içselleştirmenin ön koşulu olarak emosyon
Hakan Karaş
16 Kasım 2014, Pazar
SAATLER
B SALONU
Maximus 1 Salonu
PANEL: YAŞAM BOYU DİKKAT EKSİKLİĞİ
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
Oturum Başkanı: Hasan Herken
09:00 - 10:30
Erişkin DEHB’de mizaç özellikleri, bilişsel esneklik ve
kişiler arası yaşantılar
Esin Erdoğan
Erişkin DEHB’de ne zaman tedavi?
Cengiz Tuğlu
Erişkin DEHB’de nörolojik parametreler ne kadar
geçerli?
Hasan Herken
DEHB’de doğru tanı koyuyor muyuz?
Bengi Semerci
C SALONU
Maximus 2 Salonu
PANEL: DEMENTİA PRAECOX´DAN GÜNÜMÜZE
BİLİŞSEL İŞLEVLERDE NEREYE GELDİK? NEREYE
GİDECEĞİZ?
Oturum Başkanı: E. Cem Atbaşoğlu
Şizofrenide bilişsel işlevlerin tarihsel süreci
Pınar Erarslan
Dementia Praecox ile demansta görülen bilişsel işlev
farklılıkları
Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Bilişsel işlevlerin gelecekteki tedavilere etkisi
Eylem Şahin Cankurtaran
Kişilik örgütlenmesi ve kişilik
Yücel Yılmaz
Nesne ilişkileri ve kişilik kuramı
İshak Saygılı
Projektif yöntemlerin kişilik değerlendirmesinde yeri
Sera Elbaşoğlu
E SALONU
Maia 1 Salonu
PANEL: SOMATOFORM BOZUKLUKLAR
Oturum Başkanı: İsmet Kırpınar
Fonksiyonel somatik sendromlar
İsmet Kırpınar
Hastalık algısı ve somatoform bozukluklar
Ali Çayköylü
Geriatrik hastalarda somatoform bozukluklar
Semra Ulusoy Kaymak
Somatoform bozukluklar ardındaki gerçekler
İrem Yıldız
F SALONU
Maia 2 Salonu
PANEL: EKSİKLİK EV AŞKINLIK DİYALEKTİĞİNDE
REMBRANDT
Oturum Başkanı: Berna Diclenur Uluğ
Eksiklik ve aşkınlık diyalektiğinde Psikiyatri ve
yaratıcılık
Burhanettin Kaya
Rembrandt: Işığın efendisi
Meral Turhan
Psikodinamik pencereden Rembrandt
Reyhan Algül
Somatoform Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
Kahve Arası
PANEL: BENLİK KONUSUNDA NÖROPSİKANALİZİN
SÖYLEYEBİLECEĞİ YENİ BİR ŞEY VAR MI?
Oturum Başkanı: Hakan Atalay
Nöropsikanalitik kendiliğe giriş
Eren Yıldızhan
Nöropsikanaliz: Kültür ve biyolojinin kesişme noktası
Hakan Atalay
Uzayda kendilik için bir sabitleyici olarak serebellum
Barış Önen Ünsalver
PANEL: ŞİZOFRENİ VE İYİLEŞME
Oturum Başkanı: Mustafa Yıldız
Şizofrenide iyileşmenin değerlendirilmesinde
kullanılan ölçekler
Mustafa Yıldız
Şizofreni ve iyileşme: Sağaltıcı topluluktan koruyucu
ve iyileştirici topluma
Haldun Soygür
Şizofrenide bilişsel işlevin değerlendirilmesinde pratik
bir araç olarak BDG
Şükriye Boşgelmez
Nöropsikanaliz ÇB etkinliğidir.
Psikiyatride Rehabilitasyon ÇB etkinliğidir.
12:30 - 13:00
PANEL: KLİNİK UYGULAMALARDA NESNE İLİŞKİLERİ
KURAMINA DAYALI KİŞİLİK ÖLÇEKLERİNİN YERİ
Oturum Başkanı: Cem Kaptanoğlu
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
D SALONU
Maximus 3 Salonu
PANEL: ANKARA'DA PSİKİYATRİ UYGULAMASINDA
YAŞANAN GÜÇLÜKLER
Oturum Başkanı: Makbule Çiğdem Aydemir
Adli psikiyatri uygulamasında yaşanan sorunlar ve
genel çözüm önerileri
Makbule Çiğdem Aydemir
Alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde yaşanan
güçlükler
Tuncer Okay
Dışkapı Eğitim Araştırma'nın tecrübesi
Hasan Karadağ
Acil başvurular ve sevk zincirinde yaşanan güçlükler
Elif Tatlıdil Yaylacı
KAPANIŞ TÖRENİ
PANEL: PSİKİYATRİDE PSİKOPATOLOJİK GELİŞİM VE
YORDAYICILARI
Oturum Başkanı: Semra Ulusoy Kaymak
Nöroplastisite ve psikopatolojideki rolü
Birgül Elbozan Cumurcu
Epigenetik mekanizmalar ve psikopatolojideki rolü
Işıl Göğcegöz Gül
Eşikaltı travma ve psikopatolojik yansımaları
Aziz Mehmet Gökbakan
Biyolojik Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
PANEL: VELEVKİ HİSTERİ
Oturum Başkanı: Zeynep Atbaşoğlu
Kabul görmek ve görülmek adına: Histeri
Serpil Vargel
Yaratıcılığın kaynak ve bedelleri: Van Gogh örneği
İskender Savaşır
Cinsiyetçi yaklaşım ve damgalama
Gökçe Silsüpür
Beden üzerindeki toplumsal "His"teri
Sibel Koçbıyık
Download

12 Kasım 2014, Çarşamba