İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
TEPECİK HÖYÜK KAZISI
Tepecik-Çiftlik höyüğü, Orta Anadolu Platosu'nun
güneyinde, Niğde ili Çiftlik ilçesinde yer almaktadır.
Tepecikte M.Ö. 6 ve 7. binli yıllarda, ovanın kısmen göl
olduğu, yerleşmenin de göl kıyısında veya yakınında bulunduğu
anlaşılmaktadır.
2000 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarda yaklaşık
750 m2 genişliğinde bir alan kazılmıştır.Dört dönemin tespit
edildiği bu açmalarda Geç Roma-Bizans, Orta Kalkolitik, ilk
Kalkolitik ve Neolitik dönem tabakalar ortaya çıkartılmıştır.
PROJE ADI
ÖDENEĞİ
HARCANAN
İHALE BEDELİ
TEPECİK HÖYÜK
KAZILARI
160.000 TL
102.000 TL
160.000
FİZİKÎ
GERÇEKLEŞME
DEVAM EDİYOR
Download

tepecik höyük kazısı