Coğrafi Bilgi Sistemleri Öğretmen Eğitimi
Amerikan Robert lisesi’nde 16-21 Haziran 2014 tarihleri arasında “Coğrafya Eğitiminde
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Kullanılması” başlıklı bir eğitim programı düzenlenecektir.
Program özel okullarda 9-12 seviyelerinde coğrafya öğretimi yapmakta olan coğrafya
öğretmenlerine yönelik olup CBS hakkında temel bilgi, beceri ve deneyim kazandırmayı
amaçlamaktadır. Okulumuz bilgisayar labaratuarında ArcGIS 10.1 CBS yazılımı üzerinden
yürütülecek olan eğitim programına 24 coğrafya öğretmeni kabul edilecektir. Proje
kapsamında öğretmenleri CBS ile verilerin üretilmesi, görselleştirilmesi, sorgulanması, analiz
edilmesi ve haritalanması gibi temel becerileri kazanabilecekleri etkinlikleri içeren
uygulamalı eğitim etkinliğine davet ediyoruz.
Projenin Amacı
Özel ortaöğretim kurumlarındaki coğrafya öğretmenlerine CBS ile ilgili temel düzeyde bilgi,
beceri ve deneyim kazandırmak olup planlanan program kapsamında katılımcılara teori ile
birlikte CBS yazılımı eşliğinde eğitim verilmesi öngörülmektedir.Ayrıca CBS’yi derslerinde
uygulayarak geliştirmek amacıyla nasıl kullanacakları, kendi uygulamalarını nasıl
geliştirecekleri, CBS ile proje tabanlı öğretimi nasıl gerçekleştirecekleri arazi çalışması ve
uygulamalı eğitim eşliğinde gösterilecektir.
Projenin Kapsamı
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) son 20 yıldır çeşitli ülkelerin ortaöğretim kurumlarında başta
coğrafya olmak üzere mekânı konu alan derslerin öğretilmesinde kullanılmaktadır. Etkin bir
öğretim ve öğrenim aracı olarak görülen CBS’nin ortaöğretimde kullanılması son 10 yıldır hız
kazanmış ve günümüzde kullanılan önemli bir öğretim aracı haline gelmiştir.
Ortaöğretim kurumlarında CBS’den daha fazla yararlanabilmek için pek çok ülkede web
tabanlı sistemler üzerinde durulmakta, farklı öğretim materyalleri geliştirilmekte, özellikle
öğretmenlerin bu konuda donanımlı hale getirilebilmesi için eğitim programları, kurslar ve
çalıştaylar düzenlenmektedir.Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere uluslar arası
ortaklıklarla da öğretmenlerin CBS konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasına
çalışılmaktadır.
Ortaöğretim Coğrafya Dersi Programı çerçevesinde 2005 yılında yenilenmiş olan coğrafya
müfredatı, öğretmenlerin CBS’yi derslerinde etkin bir şekilde kullanımını öngörmektedir.Bu
amaçla pek çok öğretmene programın öğretilmesini amaçlayan kurslar düzenlenmektedir.
Ancak bu kursların yaygın ve yeterli sayıda olmaması ortaöğretim kurumlarında yeterli
düzeyde kullanılamamasına da sebep olmuştur.Robert Lisesi bu ihtiyacı gidermeye yönelik bu
profesyonel gelişim fırsatını öğretmenlere sunmuştur.
Projenin Hedef Kitlesi
Özel Okullar Birliği’ne bağlı özel okulların orta öğretim seviyelerinde görev yapmakta olan
Coğrafya Öğretmenlerine yöneliktir.
Proje Ekibi
Doç Dr. Ahmet KARABURUN Fatih Üniversitesi Harita Mühendisliği
Serhat ÖZEREN Esri Türkiye İşlem
Eğitim Programı
Eğitim Amerikan Robert Lisesi Bilgisayar labaratuarında ArcGIS 10.1 yazılımı üzerinden
verilecektir. Aşağıda proje kapsamında verilecek eğitim programı genel hatları ile
sunulmuştur. Ayrıntılı program etkinliğin başladığı gün katılımcılara iletilecektir.
Etkinlik Adı
Zaman
Yer
Tanışma - Oryantasyon
08.00-09.00
Gould-Faculty Parlor
CBS'yi Tanıyalım,ortaöğretimde
CBS,Türkiye’de Coğrafya derslerinde
CBS kullanımı
09.00-09.35
CBS Laboratuvarı 3
Çay Arası
09.35-10.00
Faculty Parlor
CBS Yazılımına Giriş I
10.00-10.45
CBS Laboratuvarı 3
CBS Yazılımına Giriş II
10.50-11.35
CBS Laboratuvarı 3
Öğle Yemeği
11.35-12.35
Yemekhane
CBS’de Veri Görüntüleme I
13.00-14.30
CBS Laboratuvarı 3
Çay Arası
14.30-15.00
Faculty Parlor
CBS Teknik Gezi
15.00-16.30
CBS Laboratuvarı 3
CBS'de Görselleştirme
08.30-10.00
CBS Laboratuvarı 3
Çay Arası
10.00-10.30
Faculty Parlor
CBS'de Görselleştirme II
10.30-12.00
CBS Laboratuvarı 3
Öğle Yemeği
12.00-13.00
Yemekhane
CBS'de Harita Tasarımları
14.00-18.00
Esri-Türkiye İstanbul
16 Haziran 2014
17 Haziran 2014
18 Haziran 2014
Lokasyon Haritalarının Hazırlanması
08.30-10.00
CBS Laboratuvarı 3
Çay Arası
10.00-10.30
Faculty Parlor
CBS'de Görselleştirme I
10.30-12.00
CBS Laboratuvarı 3
Öğle Yemeği
12.00-13.00
Yemekhane
CBS'de Görselleştirme II
13.00-14.30
CBS Laboratuvarı 3
Çay Arası
14.30-15.00
Faculty Parlor
CBS'de Sayısallaştırma I
15.00-16.00
CBS Laboratuvarı 3
CBS'de Sayısallaştırma II
16.00-17.35
CBS Laboratuvarı 3
19 Haziran 2014
CBS'de Sorgulama ve Analizler
08.30-10.00
CBS Laboratuvarı 3
Çay Arası
10.00-10.30
Faculty Parlor
CBS'de 3 Boyutlu Uygulamalar
10.30-12.00
CBS Laboratuvarı 3
Öğle Yemeği
12.00-13.00
CBS'de Dağılım Haritaları
13.00-14.30
CBS Laboratuvarı 3
Çay Arası
14.30-15.00
Faculty Parlor
CBS'de Tampon ve Bindirme Analizi
15.00-16.30
CBS Laboratuvarı 3
CBS Tabanlı Projeler
08.30-10.00
CBS Laboratuvarı 3
Çay Arası
10.00-10.30
Faculty Parlor
Kendi Projemi Yürütüyorum I
10.30-12.00
CBS Laboratuvarı 3
Öğle Yemeği
12.00-13.00
Yemekhane
Kendi Projemi Yürütüyorum II
13.00-13.45
CBS Laboratuvarı 3
Değerlendirme
13.50-14.35
CBS Laboratuvarı 3
Çay Arası
14.35-15.00
Faculty Parlor
Kendi Projemi Yürütüyorum II
15.00-16.00
CBS Laboratuvarı 3
08.30-09.15
CBS Laboratuvarı 3
09.15-11.30
Robert Lisesi
Kampüsü ve Çevresi
11.30-12.30
Yemekhane
Yemekhane
20 Haziran 2014
21 Haziran 2014
Coğrafya Derslerinde CBS Uygulamaları
Türkiye'nin Depremselliği
Dünya Nüfus Coğrafyası
Öğle Yemeği
Kendi CBS Uygulamamı Geliştiriyorum I
12.30-14.00
Robert Lisesi Kampüsü ve Çevresi
Çay Arası
14.30-15.00
Faculty Parlor
Kendi CBS Uygulamamı Geliştiriyorum II
15.00-16.30
CBS Labaratuarı 3
Kapanış
Katılım Şartları
Eğitim Programı, Amerikan Robert Lisesi kampüsünde düzenlenecektir.Katılımcıların
İstanbul ili içinde farklı semtlerden programa gelmek ve program sonrasında geri dönmek için
yapacakları seyahat masrafları kendilerine aittir.
Katılım Ücreti
Katılımcılardan eğitim, yemek ve çay-kahve giderleri için talep edilecek ücret toplam 650 tl.
dir.
Eğitim Programına Katılım Şartları:


Eğitim programına tüm İstanbul genelindeki özel ortaöğretim kurumlarında görev
yapmakta olan coğrafya öğretmenleri başvurabilir.
Programa 24 coğrafya öğretmeni kabul edilecektir.
Projeye kayıt yaptıracak öğretmenlerin temel bilgisayar becerilerine sahip olmaları
beklenmektedir.(Word, Excel,İnternet)
Programa Başvuru :
Bu eğitim programına katılmak isteyenlerin ilgili hedef kitleye göre belirlenmiş katılım
şartlarını dikkate almaları, bu şartları sağlıyorlarsa başvurularını aşağıda belirtilen son
başvuru tarihi olan 23 Mayıs 2014 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular için
aşağıdaki linkten kayıt formuna ulaşabilirsiniz.Başvuru şartlarını sağlamayan ve geç yapılan
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sonuçları e-posta ile bildirilecektir.
Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.
http://goo.gl/iwR4JO
Başvuru Tarihleri:
Etkinlik için Başvuru Tarihleri : 08 Nisan 2014 - 23 Mayıs 2014
Hesap adı: İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi
Garanti Bankası Ulus Şubesi
Şube kodu: 395
Hesap NO: 6297262
IBAN
TR80 0006 2000 3950 0006 2972 62
İletişim Bilgileri:
E-mail: [email protected]
Cep tel: 0530 464 85 13
Download

Coğrafi Bilgi Sistemleri Öğretmen Eğitimi