TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TURKISH SAILING FEDERATION
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
OPTİMİST TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
16 – 22 HAZİRAN 2014
ARSUZ – İSKENDERUN – HATAY
Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2014 yılı Faaliyet Programı’nda yer alan Optimist
Türkiye Şampiyonası Yarışları, 16 – 22 Haziran 2014 tarihleri arasında Arsuz – İskenderun Hatay bölgesinde Optimist – Optimist Junior sınıflarında yapılacaktır.
Bu yarışlar, Türkiye Optimist Takım Yarışı Şampiyonası için Seçme Yarışı niteliğinde
olacaktır.
1) KURALLAR
1.1) Yarışlar, ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2013-2016), TYF 2014 yılı İlke Kararları, TYF
2014 Genel Yarış Talimatı, yarışan sınıfların geçerli Sınıf Kuralları ile bu Yarış İlanı ve
yayınlanacak Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır.
1.2) Yarışların Rank Katsayısı 1 olacaktır.
1.3) Yarış Kurulu, sınıf bazında 80 veya üstü kayıt varsa, gruplandırma yapacak ve bu
takdirde ilan edeceği gruplar ile yarışları planlayarak duyuracaktır.
1.4) Protesto Kurulunun kararları RRS 70.5 gereği nihaidir, temyiz edilemez.
1.5) Suda Kural 42 uygulaması vardır.
2) REKLAM
Yarışlarda ISAF Yönetmelik 20 Reklam Kodu ve TYF Reklam Talimatı hükümlerince
uygulanacaktır.
3) KAYITLAR
3.1) Yarışlar, Optimist, Optimist Junior sınıflarında yapılacaktır.
3.2) Optimist Türkiye Şampiyonası için kontenjan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Halit
Narin Kupası sonuçlarına göre genel klasman ilk % 25’i olarak belirlenmiştir. Optimist
Türkiye Şampiyonası’na kontenjan harici kendi imkanları ile katılacak sporcularda,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Halit Narin Kupası sonuçlarına göre toplam sporcu sayısının
ilk % 70’i içinde olma ve aynı zamanda yarıdan bir fazla yarış bitirme şartı aranacaktır. Bu
kriterlere uymayan sporculara kayıt işlemi yapılmayacaktır. Milli Takım ve Milli Takım Aday
kadrosunda bulunan sporcuların mazeretleri TYF tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
3.3) Optimist Junior Türkiye Şampiyonası için kontenjan, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Halit Narin Kupası sonuçlarına göre, genel klasman ilk % 25’i olarak belirlenmiştir.
Optimist Junior Türkiye Şampiyonası’na kontenjan harici kendi imkanları ile katılacak
sporcularda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Halit Narin Kupası sonuçlarına göre toplam
sporcu sayısının ilk % 70’i içinde olma ve aynı zamanda yarıdan bir fazla yarış bitirme şartı
aranacaktır. Bu kriterlere uymayan sporculara kayıt işlemi yapılmayacaktır. Milli Takım ve
Milli
Takım
Aday
kadrosunda
bulunan
sporcuların
mazeretleri
TYF tarafından ayrıca değerlendirilecektir.
3.4) Ön kayıtlar [email protected] eposta adresine veya TYF Ankara Ofisi faksına en geç
12 Haziran 2014 günü mesai bitimine kadar gönderilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan
kayıtlarda kayıt ücreti iki katı olarak tahsil edilecektir.
3.5) Lisans tescil ve vize işlemleri için 12 Haziran 2014 tarihine kadar TYF İstanbul Ofisine
başvuru yapmayan sporcular Geçici Lisans ile yarışlara katılacaklardır.
3.6) Kesin kayıtlar, İskenderun Yelken Kulübünde oluşturulacak Yarış Ofisi’ne; Ön Kayıt
Formları, Ölçü Kontrol Formları, Lisanslar ve Kayıt Ücreti Ödenti Makbuzu ile başvurularak 16
Haziran 2014 günü akşamı saat 20.00’a kadar yapılacaktır.
Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı Ulus İş Hanı A Blok Kat:2 No: 207-208 06050 Ulus / ANKARA
Tel : 0 312 311 23 61
Fax: 0 312 311 00 78
e-posta [email protected] web adresi: www.tyf.org
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TURKISH SAILING FEDERATION
3.7) Antrenörler, ‘Antrenör Kayıt Formu’ ve ‘Takip Botu Ekipman Kontrol Formu’ nu Madde
3.6’deki süre içinde Yarış Ofisine teslim ederek kayıtlarını yaptıracaklardır. Destek Botu
Kullanma Talimatına uygun olmayan antrenör botlarının görev yapması mümkün
olmayacaktır.
3.8) Kesin kayıtlar sırasındaki zaman kayıplarını önlemek/azaltmak amacıyla yukarıda bahsi
geçen formlar Federasyonun web sitesinden daha önce alınarak doldurulacak ve ilgilisi
tarafından imzalanarak sekreterliğe hazır olarak teslim edilecektir. Kesin kayıtlar öncesinde
‘Ölçü Kontrolü’ yapılmayacak, beyanlar esas alınacaktır.
3.8) Yarış sonuçlarına göre en iyi 16 takım, 01-03 Ağustos 2014 tarihleri arasında yeri daha
sonra bildirilecek olan Türkiye Optimist Takım Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaktır.
4) KAYIT ÜCRETİ
4.1) Kayıt Ücreti, Optimist ve Optimist Junior Sınıfı için 20 TL.; 12 Haziran 2014 günü mesai
bitimine kadar aşağıda yazılı IBAN numarasına yatırılıp, dekontu kesin kayıt esnasında yarış
sekreterliğine ibraz edilecektir.
TEB ULUS ANKARA
TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94
4.2) Antrenörlerden herhangi bir kayıt ücreti alınmayacaktır.
5) PROGRAM
5.1) 16 Haziran 2014 Pazartesi (12:00-20.00) İntikal-Kayıtlar(Yarış Ofisinin çalışma
saatleri)
(13:00)
Yarış Kurulu Toplantısı
17 Haziran 2014 Salı
(09:00)
Sporcu ve Antrenör Toplantısı
(11:00)
Günün ilk start saati
18 Haziran 2014 Çarşamba (Bir gün önce ilan edilecektir) Günün ilk start saati
19 Haziran 2014 Perşembe (Bir gün önce ilan edilecektir) Günün ilk start saati
20 Haziran 2014 Cuma
(Bir gün önce ilan edilecektir) Günün ilk start saati
21 Haziran 2014 Cumartesi (Bir gün önce ilan edilecektir) Günün ilk start saati
22 Haziran 2014 Pazar
(Bir gün önce ilan edilecektir) Günün ilk start saati
(14:00)
Günün son Uyarı İşareti
(16:00)
Ödül Töreni ve Kapanış
5.2) İlk üç gün 3’er, sonraki iki gün 2’şer, son gün ise 1 yarış yapılması planlanmıştır. Toplam
14 yarış yapılması planlanmaktadır. Günde 3 yarıştan fazla yapılmayacaktır.
5.3) GYT Madde 8.3’e uygun olarak günde bir fazla yarış yapılabilecektir.
6) ÖLÇÜ & GÜVENLİK KONTROLLERİ
6.1) Yarışta kullanılacak Optimist teknelerinde sınıf kurallarının öngördüğü güvenlik donanımı
bulunacaktır.
6.2) Her yarışmacı, teknesini geçerli Sınıf Kurallarındaki ölçülere uygun bulundurmakla
yükümlüdür. Yarış Kurulu uygun görürse, yarış öncesi kayıt sırasında, yarışlar arasında veya
sonunda teknelerde ölçü ve güvenlik donanımı kontrolü yapabilir.
6.3) Tüm optimistlerde Optimist IODA yelken butonu ve ISAF tekne plaket numarası olması
gerekmektedir. Olmayanların yarışmalarına izin verilmeyecektir.
7) EK YARIŞ TALİMATLARI
Yarış Ofisi Duyuru Panosunda ilan edilecektir.
8) YARIŞ ÜSSÜ VE İRTİBAT ADRESLERİ
Yarışlar İskenderun Arsuz TC Devlet Demiryolları ev sahipliğinde gerçekleşecektir.
9) KONAKLAMA
9.1) Hakemlerin konaklaması ile ilgili bilgi ev sahibi kulüp tarafından verilecektir.
Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı Ulus İş Hanı A Blok Kat:2 No: 207-208 06050 Ulus / ANKARA
Tel : 0 312 311 23 61
Fax: 0 312 311 00 78
e-posta [email protected] web adresi: www.tyf.org
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TURKISH SAILING FEDERATION
9.2) Ev sahibi kulüp, hakemler dışındaki kişilerin konaklaması için bilgi amaçlı yardımcı
olacaktır.
10) UYGULANACAK ROTALAR
Ek Yarış Talimatı ile birlikte Duyuru Panosunda ilan edilecektir.
11) CEZA SİSTEMİ
11.1) RRS Bölüm 2 Kurallarının ihlalinde, Kural 44.1 ve 44.2 uygulanacaktır.
11.2) Bu yarışlar için su üzerinde Juri görevlendirilecek olup, ISAF Yarış Kuralları Ek P, ‘Kural
42 için Özel Uygulamalar’ geçerli olacaktır.
11.3) Protesto Kurulunun kararları RRS 70.5 gereği nihaidir, temyiz edilemez.
12) PUANLAMA
TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 20 uygulanacaktır.
13) DESTEK BOTLARI
13.1) TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 26 uygulanacaktır.
13.2) TYF Destek Botu Kullanma Talimatı uygulanacaktır.
13.3) Yarışlar öncesinde, esnasında ve sonrasında Yarış Protesto Kurulları güvenlik donanımı
eksik olan botları denetleyebilir, gerektiğinde görevden edebilir.
14) TEKNE PARKI
Tekneler kendilerine tahsis edilen mahaller dışında park edemezler.
15) TELSİZ İLETİŞİMİ
TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 28 uygulanacaktır.
16) ÖDÜLLER
TYF İlke Kararlarında belirtildiği şekilde dağıtılacaktır.
17) SORUMLULUK
17.1) Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar(RRS Kural 4Yarşma Kararı). TYF Yarış Kurulu ve Organizatör yarıştan önce, yarış esnasında ve sonrasında
oluşacak her türlü can ve mal hasarından ötürü sorumluluk kabul edilmez. Yarışa kaydını
yaptıran her yarışmacı bu konuyu peşinen kabul eder. Reşit olmayan sporcuların kayıt
formunda kendi imzasının yanı sıra velisinin veya idarecisinin de imzasının bulunması yasal
zorunluluktur.
17.2) GYT Madde 21 Güvenlik Uygulamaları gereği deniz üzerinde görev yapan tüm personel
can yeleği takacaktır.
18) DİĞER HUSUSLAR
18.1) Yarışlara katılacak illerin ve kulüplerin sporcu masrafları, nakliye giderleri, il, sponsor
ve/veya kulüp imkanlarıyla karşılanacaktır.
18.2) Yarış Kurulu Üyelerinin ve TYF görevlilerinin tüm ulaşım, konaklama, yemek masrafları
ve görev tazminatları ev sahibi kulüp veya kurum tarafından ödenecektir.
19) GÖREVLENDİRMELER
19.1) TYF Yarış Sorumlusu: Meriç Özkaya
19.2) TYF Optimist Yarış Sınıfı Sorumlusu: Tamer Başlığ
19.2) Yarışlarda görev yapacak Yarış Kurulu üyeleri daha sonra ilan edilecektir.
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
02 HAZİRAN 2014
Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı Ulus İş Hanı A Blok Kat:2 No: 207-208 06050 Ulus / ANKARA
Tel : 0 312 311 23 61
Fax: 0 312 311 00 78
e-posta [email protected] web adresi: www.tyf.org
Download

türkiye yelken federasyonu turkısh saılıng federatıon