ÖLÇME TEKNİĞİ DERSİ DENEY FÖYÜ 9:
KUMPAS VE MİKROMETRE KULLANIMI
Kumpas
Kumpas; iki çenesi arasında kalan uzunluğu ölçen, sürgülü bir ölçü aletidir.
Kumpaslar uzunluk ölçmelerde, dış çap, iç çap, derinlik ve et kalınlığı ölçümlerinde kullanılır.
Ölçüm yapılacak malzeme çeneye şekildeki gibi yerleştirilir.
Daha hassas ölçümler için geliştirilmiş kumpas çeşitleri mevcuttur.
Mikrometre
Kumpaslara nazaran daha hassas ve okuma kolaylığı sağlayan ölçü aletleridir.
Genellikle daire kesitli parçaların çaplarını ve düz parçaların kalınlıklarını ölçme işleminde
kullanılır.
Mikrometrenin Kısımları
Ölçüm Örnekleri:
1) Aşağıdaki şekilde; 5+0,5+0,28=5,78 mm olarak ölçülür.
2) Aşağıdaki örnekte 3,75 mm gösterilmiştir.3+0,5+0,25=3,75 mm
3) Aşağıdaki resimde 34,10 mm gösterilmiştir.34+0,10=34,10 mm
ÖN ÇALIŞMA
Laboratuvarda ölçmek için 5 farklı ölçüm malzemesi hazırlayınız ve bu malzemeleri derse getiriniz.
DENEY ÇALIŞMASI
1)Kumpas ile ölçümlerinizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.
Ölçüm Cinsi
Dış çap ölçümü
İç çap ölçümü
Derinlik ölçümü
Et kalınlığı ölçümü
Malzeme Adı
Kablo
Su borusu
Bardak
Vida
Ölçülen Değer
2)Mikrometre ile ölçümlerinizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.
Ölçüm Cinsi
Dış çap ölçümü
Malzeme Adı
Bobin teli
Ölçülen Değer
3)Kullanılan laboratuar malzemelerini yerlerine yerleştiriniz.
Download

ÖLÇME TEKNİĞİ DERSİ DENEY FÖYÜ 9: KUMPAS VE