SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ ADI
IT2-Sıhhi Tesisat
SORU/PUAN
İMZA
NO
TARİH
26.11.2014
1/35
2/25
3/40
4/
5/
6/
7/
8/
TOPLAM/100
ALINAN PUAN
2m
2m
1) Şekilde gösterilen pompa tesisatının her bir
kolonuna
saatte
2000
lt
su
basılması
istenmektedir. Emme borusu yüksekliğini 5 m,
basma borusu yüksekliğini 12 m ve tesisatta
kullanılan boruların çapı 11/4” alarak,
a) Manometrik yüksekliği (mSS),
b) Kritik devreyi belirleyiniz.
c) Pompa ve elektrik motorunun verimlerini
sırasıyla %85 ve %75 alarak gerekli pompa
gücünü (kW) olarak hesaplayınız.
KOLON I
KOLON II
Serbest
vana
A
2) Yukarıdaki tesisatta A noktasına yerleştirilecek bir
hidrofor tankı için şebeke basıncını 2 bar, en az
akma basıncını da 1.5 bar alarak,
a) Hidroforun alt ve üst çalışma basıncını (bar),
b) Pompa şalt sayısını 8 alarak pratik olarak
hidrofor tank hacmini (lt) hesaplayınız.
8m
1
1/ 4
2
3m
21/2
2m
3) Yandaki şekilde verilen bahçe, zemin, 1. ve 2.
kattan oluşan bir binada şehir şebekesindeki su
basıncını 40 mSS, musluktan akma basıncını 5
mSS, su sayacındaki basınç kaybını 5 mSS alarak
temiz su boru çaplarını tayin ediniz.
3m
9m
1
Z
5m
Bahçe
musluğu
10 m
4m
21/2
8m
5m
Not: Notlar kapalı olup, sadece basınç kaybı tablosu, eşdeğer boru uzunlukları ve sürtünme direnci
tabloları açıktır.
Süre: 70 dk.
Gerekli Formüller
hw 
hv L
100
VN  Q maks z
P
VP

PA PE
PV ( PA  PE )
H m  1.1(he  hb  hw )
VK  V N
Q maks  Q T k
Q maks  zQ p i
PV  PE  0.2
Q p  Q maks a
Download

Yalova Valilik Hizmet Binasının Engellilere uygun