MDN 2016 Madencilikte Temel Mühendislik Pratiği(PBL)
Prof. Dr. Turgay ONARGAN
2011-2012
MADEN SU DRENAJI
AMAÇ : Madencilikte su drenajının önemi ve hesaplamalarda akışkanlar mekaniği
prensiplerinin kullanılması
ÖN ŞARTLAR : Fizik temel bilgisi ve akışkanları mekeaniği
ANAHTAR KELİMELER : Debi, hız. Manometrik yükseklik, drenaj, açık işletme
1. BÖLÜM
Bir maden açık işletmesinde aşağıdaki şekilde görüleceği üzere pompa seviyesinden 40 mSS
kot farkı ve 610 metre mesafede bulunan konsantratör tesisindeki bir su toplama havuzuna
Q = 75 m3/h su basma kapasitesine sahip pompa seçimi yapılacaktır. Sistemde kullanılacak
emme borularının çapı 5 inch, basma borularının çapı ise 4 inch olacak ve taşımadaki borular
demir boru olarak seçilecektir.
1
MDN 2016 Madencilikte Temel Mühendislik Pratiği(PBL)
Prof. Dr. Turgay ONARGAN
2011-2012
Gruplardan istenenler:
Maden işletmesi için seçilecek pompanın Q = 75 m3/h su basma kapasitesine ulaşmasında
manometrik yükseklik değerinin ne olması gerektiğini hesaplayarak tartışınız.
2
MDN 2016 Madencilikte Temel Mühendislik Pratiği(PBL)
Prof. Dr. Turgay ONARGAN
2011-2012
2. BÖLÜM
Belirlenmiş olan debi(Q) ve manometrik yükseklik (Hm) değerlerine göre seçilecek
olan pompanın gücü hakkında ne söyleyebilirsiniz. Tartışınız?
VERİLER:
Motor Verimi = 0,85
Pompayı tahrik eden elektrik motoru verimi= % 93,6
ÇÖZÜM:
Güç= 18,32 kW
Pompa Mil Gücü = 18,32 / 0,85 = 21,56 kW
Elektrik Motorunun Şebekeden Çektiği Güç = 23,03 Kw
(25 Kw)
GRUP ÜYELERİ
Sıra
Numarası
Adı ve Soyadı
İmza
No
Grup No:
Tarih :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
MDN 2016 Madencilikte Temel Mühendislik Pratiği(PBL)
Prof. Dr. Turgay ONARGAN
2011-2012
Bilgi Notu:
4
Download

modül adı