Komparatör-­‐Passametre-­‐Passimetre-­‐Endikatör KOMPARATÖRLER Atölyelerde en çok kullanılan bir ibreli ölçü ale;dir. Mukayese amacı ile kullanıldıkları için bu ölçü aletlerine “komparatör” adı da verilir. Kompratör iki kısımdan meydana gelir. 1. Kompratör saa9 2. Kompratör sehpa ve bağlama parçaları Komparatörlerin 0.01mm ile 0.001 mm arasında değişen hassasiyetleri ile, boyutların; − Mukayeseli ölçümlerinde − Küçük ölçü farklarının okunmasında − Geometrik biçim değişimlerinin kontrolünde kullanılan ölçü aletleridir. Komparatörler ile; 1.  Dış çap kontrolü 2.  Aynı anda çok boyutlu kontrol 3.  İç çap kontrol 4.  Doğrusal hareke;n kontrolü 5.  Yükseklik kontrolü 6.  Yüzeye diklik kontrolü 7.  Karşılıklı konum kontrolu 8.  Derinlik kontrolü 9.  Salgı kontrolü 10. Üre;m kontrolü yapılabilir. Ölçü saatleri (komparatörler) ile ölçme , Kompratör saa;nin bir kadranı ve bu kadran merkezinde dönen bir ibresi bulunur. Kadran çevresi 100 eşit parçaya bölünmüştür. İbre bir tam devir yap]ğında kompratör ucu 1 mm. aşağı veya yukarı hareket eder. İbrenin sağa dönmesi ile uç yukarıya, sola dönmesi ile de uç aşağıya iner. Böylece ölçme ve kontrol işlemi yapılır. Ölçü saatlerinin (komparatörler) Ölcü aralıkları: 0-­‐0.25 mm 0-­‐0.5 mm 0-­‐1 mm 0-­‐5 mm 0-­‐10 mm 0-­‐30 mm arasında değişir. PASSAMETRE-­‐PASSİMETRE Passametreler: İbreli ölçü ve kontrol aletlerindendir. Dış çapları kontrol etmeye yarar. Passametrelerde ölçme hassasiye; 0,002 mm. dir. Ölçme alanları 0 – 25 mm, 25 – 50 mm. v.b. olarak yapılır. Seri üre;mde parçaların birbirine özdeş ve istenilen toleranslar içerisinde olup olmadıklarının kontrolünde kullanılır. Passimetreler: İbreli ölçü ve kontrol aletlerindendir. Delik çaplarının kontrolünde kullanılır. Delik içinde üç noktadan temas ile ölçme yaparlar. Ölçme hassasiye; 0,002 mm. dir. Bazılarında ise 0,001 mm. dir. Ölçme alanları ise 11 – 18 mm, 18 – 30 mm ve 30 – 50 mm. dir. nde k
ENDİKATÖR Endikatörler, delik çaplarının ölçülmesinde ve kontrolünde kullanılan aletlerdir. Kompratör saa; ucuna çeşitli çapların ölçülmesinde kullanılan ortası kanallı esnek uçlar kullanılır. Bu ölçü ale; ile çeşitli çaplar 0,001 mm. ölçme hassaslığında ölçülebilir. Kaynaklar:
1. Ölçme Tekniği Ders Notları, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
2.  Ölçme ve Kontrol Ders Notları, Öğr. Gör. Bülent TURAN
3.  Endüstriyel Ölçme ve Kontrol Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ
Download

Dosyayı İndir