Basın bülteni
PR122012
30 Mart 2012
PC Tabanlı Kontrol
Sayfa 1 / 5
Matbaa ve kağıt makineleri için PC tabanlı Kontrol
Matbaa endüstrisine yönelik Bilimsel
Otomasyon ile işlemci gücünden optimum
düzeyde faydalanın
Beckhoff, 3 ila 16 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf
kentinde düzenlenen Drupa fuarında basım ve kağıt endüstrisine
yönelik PC tabanlı kontrol teknolojisini sergiledi. Teknoloji, güçlü
Endüstriyel PC’ler, hızlı EtherCAT iletişim sistemi ve TwinCAT
otomasyon yazılımı ile ileri düzeyde entegrasyon sağlıyor. Bu çözüm
bu sayede, temel fonksiyonlar, PLC, Hareket Kontrolü ve
görselleştirmeye ek olarak yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojisini,
Durum İzleme ve güvenlik teknolojisini özel ilave donanıma ihtiyaç
duyulmaksızın tek bir PC platformuna entegre etmektedir. Ayrıca,
Beckhoff Endüstriyel PC’ler kenar kontrol ve renk örtüştürme
kontrolü gibi uygulama yazılımına yönelik uygun kapasite
rezervlerine sahiptir. PC-tabanlı kontrol yüksek verimliliğe ilave
olarak aynı zamanda daha düşük donanım maliyetliyle daha etkili
mühendislik sağlamaktadır.
Beckhoff’un PC tabanlı Kontrol teknolojisi kullanıcılara saha seviyesinden
IT seviyesine uzanan, basım öncesi, basım ve basım sonrası dahil olmak
üzere tüm aşamaları kapsayan dahili bir kontrol ve sürücü platformu
sunmaktadır. PC tabanlı kontrol, üretim etkinliğini ve esnekliğini, aynı
zamanda baskı makinelerinin uygulama kapsamını geliştirir. Ambalaj
basımına, üretim süreci takip edilebilirliğine ya da küçük parti boyutlarında
üretime yönelik giderek artan karmaşık gereklilikler dikkate alındığında bu
konu daha da fazla önem kazanmaktadır.
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Gardenya-3 Plaza No:18-19-20
34758 Ataşehir İstanbul
Türkiye
Telefon: 0 (216) 580 9830
Faks: 0 (216) 580 9833
E-posta: [email protected]
www.beckhoff.com.tr
Basın İletişim
Serkan Çiftçi
Telefon: 0 (216) 580 9830
Faks: 0 (216) 580 9833
E-posta: [email protected]
Basın bülteni
PR122012
30 Mart 2012
PC Tabanlı Kontrol
Sayfa 2 / 5
Son derece entegre PC Kontrol çözümü özel donanımın yerini
almaktadır
Beckhoff Bilimsel Otomasyon, tüm otomasyon ve uygulama
fonksiyonlarının tek bir merkezi PC üzerinde çalıştığı ve yazılımda
haritalandırıldığı genişletilmiş bir otomasyon türüdür. İleri seviye işlemci
teknolojisi kullanan yüksek performanslı PC donanımını esas almaktadır.
®
Beckhoff’un ürettiği Endüstriyel PC serileri Intel Core™ i3, Core™ i5 ve
®
Core™ i7 gibi en yeni ikinci nesil Intel işlemcileri dahil etmektedir.
CX2000 Gömülü PC serisi şimdi çok çekirdekli işlemci teknolojisini
kompakt gömülü cihazlara sığdırıyor.
Uygulamanın mevcut CPU çekirdekleri boyunca optimum düzeyde
dağıtımı gibi aktif çok-çekirdekli işlemci desteğine sahip TwinCAT 3 işlemci
gücünün tam olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Özel donanıma gerek
duyulmaması yalnızca işlem iletişimini basitleştirmekle kalmıyor, aynı
zamanda tüm fonksiyonların tek bir geliştirme ortamıyla bütünleşmesi
sayesinde donanım ve mühendislik maliyetlerini de azaltıyor. Yüksek hızlı
Ethernet sistemi EtherCAT ile birlikte yüksek işlemci gücünün kullanılması
kontrol ve iletişim mimarisinde XFC (eXtreme Fast Control – Aşırı Hızlı
Kontrol) teknolojisi olarak bilinen optimizasyonu sağlıyor.
XFC ve EtherCAT – baskı makinelerinde yüksek hızlı otomasyon
Beckhoff XFC teknolojisinde son derece hızlı bir kontrol çözümü sunuyor:
100 μs’nin altında I/O tepki sürelerini mümkün kılarak makine
performansında önemli ölçüde geliştirme sağlanıyor. Örnek vermek
gerekirse, EtherCAT I/O’lar ile birlikte renk örtüşme standart kontrol ve
sürücü bileşenleri ile özel donanım tahsis edilmiş sürücü kontrolörlerine
gereksinim duymaksızın uygulamak mümkün oluyor. I/O sinyalleri ve
kontrolör arasındaki yüksek hızlı iletişim makine üreticilerine EtherCAT'in
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Gardenya-3 Plaza No:18-19-20
34758 Ataşehir İstanbul
Türkiye
Telefon: 0 (216) 580 9830
Faks: 0 (216) 580 9833
E-posta: [email protected]
www.beckhoff.com.tr
Basın İletişim
Serkan Çiftçi
Telefon: 0 (216) 580 9830
Faks: 0 (216) 580 9833
E-posta: [email protected]
Basın bülteni
PR122012
30 Mart 2012
PC Tabanlı Kontrol
Sayfa 3 / 5
dağıtılmış saatleri (100 μs’de 100 eksen) aracılığıyla nanosaniye
hassaslığında senkronize edilen çok eksenli Hareket Kontrolü gibi ileri
düzey seçenekler sunmaktadır. Dağıtılmış saat işlevselliği benek
işaretlerinin hızlı ve kesin şekilde tanımlanmasını garanti etmektedir.
Standart bileşenlerle uygulanmaktadır ve TwinCAT 3 otomasyon yazılımı
ortak programlama dilleri aracılığıyla programlamayı desteklemektedir.
TwinCAT 3: etkili mühendislik ve programlama dili seçiminde
serbestlik
®
Entegre bir geliştirme ortamı olan Microsoft Visual Studio yazılımına dahil
edilmesiyle etkili yazılım mühendisliği olanaklı kılınmıştır. TwinCAT 3,
®
®
C/C++, Matlab /Simulink entegrasyonu ve nesneye dayalı IEC 61131-3
uzantısı dahil olmak üzere tüm yaygın programlama standartlarını
desteklemekte ve bu sayede ilgili görev için optimum programlamayı
olanaklı kılmaktadır. Ağ gerginliği kontrolüne yönelik hazır halde bulunan
ve sıkça kullanılan IEC 61131-3 blokları, sarma ve çözme algoritmaları,
çok hızlı sinyal işleme ve kapsamlı Hareket Kontrolü fonksiyonları ile
birlikte kayıt kontrolü yazılım kütüphaneleri halinde kullanıma
sunulmaktadır. Bu sayede kullanıcı için önemli mühendislik faydaları elde
edilir.
Matbaa ve kağıt makineleri için son derece dinamik sürücü teknolojisi
Beckhoff, kapsamlı ölçeklendirilebilir sürücü çözümleri serisi ile baskı
silindirlerini ayarlamaya yönelik eksenler, gerçek baskı ünitelerine yönelik
yüksek hassasiyetli sürücüler ve yüksek performanslı sarma ve çözme
üniteleri dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamaları kapsamaktadır.
200 W’a kadar olan servomotorların doğrudan bağlantısına yönelik
EL7201 servo terminal, posta idaresi, taşıma ve tasnif gibi süreçlere uygun
tam ve kompakt bir Servo Sürücü teşkil etmektedir. AX5000 serisi
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Gardenya-3 Plaza No:18-19-20
34758 Ataşehir İstanbul
Türkiye
Telefon: 0 (216) 580 9830
Faks: 0 (216) 580 9833
E-posta: [email protected]
www.beckhoff.com.tr
Basın İletişim
Serkan Çiftçi
Telefon: 0 (216) 580 9830
Faks: 0 (216) 580 9833
E-posta: [email protected]
Basın bülteni
PR122012
30 Mart 2012
PC Tabanlı Kontrol
Sayfa 4 / 5
EtherCAT Servo Sürücüler 170 A seviyesine varan daha yüksek yükler için
tasarlanmıştır. AM8000 serisi Beckhoff servomotorlar yüksek elverişliliğin
yanısıra optimum dinamikler ve enerji verimliliği sağlamaktadır. AM8000
motorların dikkat çeken bir diğer özelliği de tek kablo teknolojisidir. Bu
sayede geri besleme ve güç bağlantısı için yalnızca tek bir standart
bağlantıya ihtiyaç duyulur ve bu sayede malzeme ve kurulum
masraflarında önemli ölçüde azalma ve uygulamada esneklik sağlanır.
 www.beckhoff.com.tr/drupa
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Gardenya-3 Plaza No:18-19-20
34758 Ataşehir İstanbul
Türkiye
Telefon: 0 (216) 580 9830
Faks: 0 (216) 580 9833
E-posta: [email protected]
www.beckhoff.com.tr
Basın İletişim
Serkan Çiftçi
Telefon: 0 (216) 580 9830
Faks: 0 (216) 580 9833
E-posta: [email protected]
Basın bülteni
PR122012
30 Mart 2012
PC Tabanlı Kontrol
Sayfa 5 / 5
Basın resmi
Resim yazısı:
Yeni TwinCAT yazılım nesli, PLC, Durum Gözleme ve kayıt işareti kontrolü
dahil olmak üzere tüm önemli kontrol ve uygulama fonksiyonlarını tek bir
merkezi PC platformu üzerinde entegre etmektedir.
Metni ve resmi indirme:
download.beckhoff.com/download/press/2012/ turkish /
pr122012_Beckhoff_tr.pdf
download.beckhoff.com/download/press/2012/presskit/
pr122012_Beckhoff.zip
Hakkındaki okuyucu sorularını lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz:
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti., Gardenya-3 Plaza No:18-19-20,
34758 Ataşehir İstanbul, Türkiye
Telefon: 0 (216) 580 9830, Faks: 0 (216) 580 9833
e-posta: [email protected], Internet: www.beckhoff.com.tr
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Gardenya-3 Plaza No:18-19-20
34758 Ataşehir İstanbul
Türkiye
Telefon: 0 (216) 580 9830
Faks: 0 (216) 580 9833
E-posta: [email protected]
www.beckhoff.com.tr
Basın İletişim
Serkan Çiftçi
Telefon: 0 (216) 580 9830
Faks: 0 (216) 580 9833
E-posta: [email protected]
Download

Matbaa ve kağıt makineleri için PC tabanlı Kontrol