MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
14.07.2014
I.ÜRÜN & ÜRETİCİ TANIMI
Ürün Adı
Islak Mendil
Ürün Kodu
0001
Ürün Tipi
Kozmetik (Temizlik) Ürünü
Üretici / Adresi
AKRAPAK-RAMAZAN AKSOY
Yüzüncüyıl Mahallesi Fazıl Meto
Bulvarı No:50/1
Çukurova / ADANA
İletişim
Tel
: +90 322 231 00 71
Fax
: +90 322 231 10 72
E-Mail: [email protected]
Web :www.akrapak.com
II. TEHLİKE TANIMI
Görünüm : Haf opak, beyaz
Fiziksel durum : Islak
Koku : Karakteristik
Genel Tehlike
Göz Tahrişine Neden Olabilir
Potansiyel Sağlık Etkileri:
Maruz Kalmanın Başlıca Yolları:
Yok
Cilt teması.
İnsan Sağlığı Açısından;
Gözler:
Tahrişe neden olabilir.
Cilt:
Cildin tahriş ve hassasiyete bir potansiyel teşkil etmez.
Soluma:
Bilinen etkisi yok
Yutma:
Bilinen etkisi. Yenmesi tahrişe neden olabilir.
Güvenlik Açısından;
Parlayıcı değil, fakat yanıcıdır
Bilinen ağırlaştırılmış medikal koşullar yoktur.
Çevresel Açıdan;
Ekolojik Bilgi çevresel tehlike bakınız Bölüm 12
III. KOMPOZISYON ve ICERIK BILGILERI
Polyester Bükümlü Kumaş
Sol syon
Sayfa 1/4
IV. İLK YARDIM BİLGİLERİ
Göze Temas Ederse;
Bol su ile iyice durulayın. Tahriş devam ederse, bir doktora başvurunuz.
Cilde Temas Ederse;
Normal kullanım koşulları altında etkisi yok
Teneffüs edilirse;
Normal kullanım koşulları altında etkisi yok
Yutulursa;
Ağzı su ile çalkalayın ve daha sonra su içirin
V. YANGINLA MÜCADELE
Alevlenme:
Yok
Patlama Riski:
Yok
Özel Maruz Kalma Riski:
Yok
Uygun söndürme maddeleri: Su, köpük, kuru kimyevi söndürme, Co2
Yanma esnasında:
Fiziksel veya simyasal zehirli gaz ve buhar oluşmaz.
Koruyucu malzeme:
Normal yangın ile mücadele koruyucu malzemeleri.
VI. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER
Göze Temas Ederse;
Bol su ile iyice durulayın. Tahriş devam ederse, bir doktora başvurunuz.
Toprağa Dökülürse:
Atıkları toplayınız ve Atık işlemi güvenli bir şekilde yerel ve ulusal
düzenlemelere göre yapılmalıdır.
Suya Dökülürse:
Eğer malzeme atığı denize dökülmüşse, yetkililere yüzen bir atık olduğu
belirtilmelidir.
VII. KULLANMA & DEPOLAMA
Kullanma;
Cilde herhangi bir zararı yoktur. göz ile temastan kaçınınız.
Depolama:
Orjinal paketinde ortam şarlarında (tercihen 25 °C, 50% bağıl nemde)
saklanmalıdır.
Sayfa 2/4
VIII. MARUZ KALMA & KİŞİSEL KORUMA
Maruz Kalma Kuralları;
Bu ürün, herhangi bir zararlı maddeler içermez.
Kişisel Koruma;
Gözün / yüzün korunması;
Özel koruma ekipmanı gerektirmez.
Cilt ve Vücut korunması;
Özel koruyucu ekipmanı gerekmez.
Solunum Koruması;
Normal kullanım şartlarında özel koruyucu ekipman gerektirmez
Hijyen Önlemleri;
İyi Üretim Kuralları ve hijyen güvenlik uygulamalarına uygun olarak taşıyınız ve
kullanınız.
IX. FİZİKSEL & KİMYASAL ÖZELLİKLER
Renk: Şeffaf, beyaz.
Koku: Karakteristik parfümsü.
Erime Noktası, °C : 160'dan 165'e
Parlama Sıcaklığı (ASTM D1929),°C: 350
Kendinden Alev Alma Sıcaklığı °C: >380
Patlama Limiti: Uygulanabilir değil.
Yoğunluk (20°C),(kg/m3): 50-100
Su içindeki Çözünürlük at 20 °C (mg/l): Çözünmez
Organik Solventteki Çözünürlük at 20 °C (mg/l): Çözünmez
X. KARARLILIK & TEPKİME
Kararlılık;
Uygun depolama şartlarında ürün kararlıdır,özellikleri değişmez.
Uyumsuz Ürünler: Yok
Isı, alevler ve kıvılcımlar: Kaçının
Tehlikeli Ayrışma Ürünleri: Yok
Tehlikeli Reaksiyon:Tehlikeli reaksiyon meydana gelmez.
XI. TOKSİKOLOJİK BİLGİ
Akut Zehirlenme;
Malzeme biyolojik olarak etkileşimsiz ve zararsızıdır.
Kronik Zehirlenme;
Bilinen bir etkisi yoktur
XII. EKOLOLİK BİLGİ
Bilinen bir etkisi yoktur. Çevreye saçılması engellenmelidir.
Sayfa 3/4
XIII. BERTARAF BİLGİLERİ
Atık Bertaraf Yöntemleri;
Ulusal ve Yerel Kanun, yönetmenlik ve düzenlemelere göre bertaraf ediniz.
edilmelidir.
Çevre düzenlemelerine göre tehlikeli atık değildir.
Kirlenmiş Ambalaj: Ulusal ve Yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
XIV. TRANSFER BİLGİLERİ
Un Numarası: Uygulanabilir değil.
Karayolu (ADR)/Demir Yolu (RID): Taşımacılık için sınırlandırılmamıştır.
Deniz Yolu (IMO-IMDG): Taşımacılık için sınırlandırılmamıştır.
Hava Yolu (ICAO/IATA): Taşımacılık için sınırlandırılmamıştır.
XV. MEVZUAT BİLGİLERİ
Ulusal;
İlgili Yasal Kurum : Sağlık Bakanlığı
İlgili Yönetmenlik: 5324/24.03.2005 Kozmetik Kanunu
Kozmetik Yönetmenliği
Uluslararası;
Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatı 76/768/EEC Konsey Direkti
96/335/EC sayılı Komisyon Kararı
XVI. DİĞER BİLGİLER
Bu bilgiler sadece belirtilen ürün/ürünleri kapsamaktadır. Ürünün başka bir ürünle veya
başka amaçla kullanılması durumunda bu bilgiler geçerli olmayabilir. Bu belgedeki bilgi
ve öneriler AKRAPAK 'ın belirtilen tarihteki mevcut bilgisine bağlı olarak bilgilendirme
amaçlı düzenlenmiştir. Ürün ile ilgili bir garanti veya sözleşme olarak kabul edilmez.
Ürünü kullananlar bu bilgilerin, yasa ve yönetmenliklere uygunluğunu ve yeterliliğini
takip etmekle sorumludur.
Sayfa 4/4
Download

92007730_Wet Ones Sensitive Skin Wipes