T.C Ekonomi Bakanlığı
e exportaworld.com
international B2b trade portal
0
%7
Devlet Hibe Destekli
international B2b Portal
Dünya`da artık elektronik ticaret çağı yaşanıyor.
e-ticaret, her geçen gün dünya ticaretindeki payını
artırıyor. Türkiye`de bu alanda¸ Avrupa`nın enbüyük pazarları
arasında yerini aldı bile...
e export aworld.com
international B2b trade portal
Dünya e-ticaret hacmi, net olarak hesaplanamasa da
istatistikler rakamın 10 trilyon doları aştığını gösteriyor.
Artık ticaret yapan herkesin küresel rekabet şarlarında
e-ticaret ve sanal dünyaya ayak uydurması gerekiyor.
Türkiye 30 milyonu aşan kullanıcısıyla, dünyanın en büyük
12'nci internet pazarı konumuna yükseldi ve Türkiye
internet kullanımında ortalama her yıl yaklaşık yüzde
50 büyüyor.
2015
T.C Ekonomi Bakanlığı Ön Onaylı
Exportaworld.com ihracat portali hakkında bilgilendirme içerir.
Exportaworld.com Nedir?
Ülkemiz ihracatına katkı sağlamak üzere yerli sermaye ile kurulmuş olan
www.exportaworld.com T.C Ekonomi Bakanlığı Ön onaylı %70 Devlet Hibe
desteği ile çalışan bir ihracat portalidir.
•
Exportaworld.com Size ne fayda sağlar?
• Portalimize üye olan firmalar, boyutlarının küçüklüğüne, müşterilerinin
uzaklığına bakmadan dünyanın her yerine ürün ve hizmet satabiliyor.
• Exportaworld.com KOBİ’ler ve yeni firmaların yeni pazarlara yeni ürünler
satmasının önünü açıyor.
• Aynı zamanda e-ihracat Türkiye’nin son 10 yılda daralan ihracat menzilini
arttırmayı hedeflemektedir.
• Üreticiler açısından bakıldığında ise ihracatta boyut ve tecrübe faktörlerinin
öneminin azalması ve uzak pazarlara erişimin kolaylaşması, sınır ötesi
e-ticaretin en önemli avantajlarıdır.
• www.exportaworld.com a üye olup e-ihracata yeni başlayan firmalar pazar
paylarını geleneksel ihracatçılara göre çok daha hızlı arttırmaktadır
• Boyut açısından bakıldığında ise en küçük yüzde 10 firmanın yüzde 94’ü,
en büyük yüzde 10 firmanın ise yüzde 99’u ihracat yapmaktadır
• Mesafeye etkisi açısından bakıldığında da e-ihracat, işlem maliyetlerini
yüzde 60 oranında düşürerek mesafenin ticarete olan negatif etkisini
azaltmaktadır.
• Artan İnternet kullanımı küresel ticaret dinamiklerini değiştirerek sınır ötesi
ticaret üzerinde pozitif etki yapmakta ve küresel boyuttaki e-ticaret hacminin
de genişlemesini sağlamaktadır
• Ayrıca;
günümüz şartlarında, çeşitli ölçekteki şirketler, sınır ötesi ticaretlerini devam
ettirmek ve geliştirmek için bilgi ve iletişim teknolojisinin avantajlarından
faydalanmaktadır.
e exportaworld.com
international B2b trade portal
E-ihracat`ın firmanıza ve ülkemize katkıları
E-ticaret, dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen bir olgu olmasının yanı sıra,
internet ekonomisinin de en önemli unsurlarından biridir. E-ticaretin sunmuş
olduğu avantajlar, küçük ve orta ölçekli firmaların gerek yurt içi gerekse
uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırmakta ve firmaların rekabet
güçlerini arttırmaktadır.
Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için geleneksel ihracat
yöntemleri önemli olmakla birlikte firmaların ihracat büyümesine katkıda
bulunması ve teknolojiye dayalı yeni ihracat yöntemlerinden daha yoğun
olarak faydalanması sağlanmaktadır.
E-ihracatın sadece yeni ve uzak pazarlara açılmak için yeni bir araç
olmadığını, aynı zamanda katma değeri daha yüksek ürünlerin ihracatını
arttırmak için de bir fırsat olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle e-ihracat,
Türkiye sanayisinin niteliksel dönüşümüne de katkı sağlama potansiyeline
sahiptir.
e exportaworld.com
international B2b trade portal
Bulunabilirlik önemlidir
İnternette milyarca site içesinde bulunabilir olun.!
Bulunabilir olmak güzeldir, ama satmak daha da güzeldir.
Bu yüzden exportaworld.com sizin Web ziyaretçilerinizi müşteriye
dönüştürmenize yardımcı olacak kullanışlı çözümler tasarlıyor.
Exportaworld.com'a katıldığınız da fimanız adınına bir web sayfası
oluşturulur.
Resimler, videolar, ve belgeler ekleyerek gerçek bir vitrin oluşturun.
Özel ürün sayfalarıyla ürünlerinizi sergileyin.
Yeni müşteri bulmak, yeni ziyaretçi çekmek ve yeni satış talepleri
almak için en iyi çözümdür.
Sizde üye olun...
Firmanızın ürettiği veya satışını yaptığı ürünlerin anahtar kelime kodlamalarını yapalım
Alexa Dünya Sıralamamız;
Alexa tüm dünyada ki yayında olan siteleri sıralamaya alan bir sitedir.
En çok girilenden en az girilene doğru sıralanmaktadır ve bu sıralamaya
müdahele edilemez.
İnternet teknolojilerin`den maxsimum faydalanmanın tam zamanı
Hedef pazarlarınıza göre üyelik paketleri seçin.
Pazarlama faaliyetlerinizde, dijital pazarda yerinizi alın.
Yeni pazar, yeni müşteri bulma işlerinizi exportaworld.com`a bırakın,
zamandan tasarruf edin.
Sizde exportaworld.com'a katılın, sizi arayan daha fazla kişiye ulaşın.
Toplam Maliyet`in %70`ini Devlet hibe deteği olarak geri alıyorsunuz
Üyelik Paketlerimiz
•
••
••
•
•
•
Bronz Paket
Online kontrol paneli
3 dil Tr, ing, Ar
300 ürün yayınlama
2 ayrı portalde reklam
(1 yıl süre ile) yayını
Sektörünüzle alakalı
talep yönlendirmesi
2 Videolu firma veya
ürün tanıtım yayını
Diğer sitelerimizde
haber, reklam tanıtım
yayınları
3,500
••
••
•
•
•
•
•
Altın Paket
••
••
•
•
•
•
Online kontrol paneli
5 dilTr, ing, Ar, Ru,Fa
500 ürün yayınlama
*
Gümüş Paket
Online kontrol paneli
4 dil Tr, ing, Ar, Ru
400 ürün yayınlama
*
2 ayrı portalde reklam
(1 yıl süre ile) yayını
Sektörünüzle alakalı
talep yönlendirmesi
2 Videolu firma veya
ürün tanıtım yayını
Diğer sitelerimizde
haber, reklam tanıtım
yayınları
+Farklı 2 Sektör
talep yönlendirmesi
2 ayrı portalde reklam
(1 yıl süre ile) yayını
Sektörünüzle alakalı
talep yönlendirmesi
Banner firma veya
ürün tanıtım yayını
6 Videolu firma veya
ürün tanıtım yayını
+Farklı 3 Sektör
talep yönlendirmesi
2 portal ve diğer
sitelerimizde logo
tanıtım yayınları
4,500
5,500
Paket Seçimi
firma
kasasına
giren
miktar
143,00
117,00
91,00
65,00
4,543,00
3,717,00
2,891,00
2,065,00
Altın Paket
5,500
%70 iade tutarı
Ödediğiniz tutar
+KDV
%18
Maliyet
hesabı
Faturanz
6,490 - 4,543
= 1,947
KDV Dahil
- 990
- 1,100
------Firma kasasına giren miktar +143
Kdv mahsub
%20 Kurumlar
vergi mahsup
E-ihracatın getirdiği önemli bir diğer fırsat, her ölçekte firma için pazar
çeşitliliği sağlamasıdır.
Türkiye’de geleneksel yollarla ihracat yapan firmalar ortalama 3 ülkeye
ihracat yaparken, e-ihracat yapan firmalar ortalama 34 ülkeye erişebilmektedir.
E-ihracatın sağladığı bu çeşitlilik küçük ölçekli firmalar için de geçerlidir.
E-ihracat yapan firmaların en küçük yüzde 10’luk kesiminin ortalama pazar
sayısı 23 iken, en büyük yüzde 10’da bu sayı 45’tir.
Türkiye’deki e-ihracatçı firmalar ABD’deki firmalara nazaran daha fazla
ülkeye erişebilmektedir. ABD’de e-ihracatçı firmaların ortalama pazar
sayısı 9’dur.
T.C Ekonomi Bakalnığı E-Ticaret sitelerine üyelik desteği
MADDE 14- (1) 2011/1 sayılı Tebliğin 13 üncü maddesi uyarınca nihai tüketiciye yönelik
olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla
10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
(2) Bu destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla
3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.
(3) Bir şirket için, site başına verilecek destek tutarı yıllık en fazla 2.000 ABD Dolarıdır.
Not: Bu bilgilere; www.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz..
e exportaworld.com
İletişim Bilgileri
e exportaworld.net
international B2b trade portal
international B2b trade portal
ihracat.biz
ihracatofisim.com
ihracatofisim.net
ihracattalepleri.com
[email protected]
Tel:+ 90 332 234 24 32
Fax:+90 332 220 00 32
www.exportaworld.com
www.exportaworld.net
haberler.exportaworld.net
urunler.exportaworld.com 0850 455 1 801
firmalar.exportaworld.com
a.ş
Download

exportaworld.com