ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Tanju Oktay YAŞAR
Doğum Tarihi: 1964
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Hukuk
Özel Hukuk
Özel Hukuk
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Bern Üniversitesi (İsviçre)
Yıl
1986
1989
1998
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Enflâsyonun İstisna Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi ve “clausula rebus sic stantibus” İlkesi.
Prof. Dr. Ali Naim İNAN
Doktora Tezi Tezi Başlığı ve Danışmanı:
Übergang der Leistungsgefahr bei den internationalen Kaufverträgen unter Berücksichtigung von
INCOTERMS und WKR (Incoterms ve Viyana Satım Sözleşmesi Göz Önünde Bulundurularak
Uluslararası Satım Sözleşmelerinde Edim Hasarının İntikali)
Prof. Dr. iur. Eugen BUCHER
Görevler:
Görev
Unvanı
Ar.Gör.
Yar.Doç.
Yar.Doç.
Yar.Doç.
Yar.Doç.
Yar.Doç.
Görev Yeri
İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD, Hacettepe
Üniversitesi
İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD, Hacettepe
Üniversitesi
İİBF İşletme Bölümü Ticaret Hukuku ABD, İzmir Ekonomi
Üniversitesi
İletişim Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, Girne Amerikan Üniversitesi
Yıl
1987-1998
1998-2001
2001-2005
2005-2010
2010-2011
2011-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Murat Eren, The European Company, İzmir Ekonomi Üniversitesi 2006.
Projelerde Yaptığı Görevler:
Goslar (Almanya) Kentinde İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından Uluslararası Bir Özel
Üniversite Kurulması Projesi, 2007-2008.
İdari Görevler :
GAÜ Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölüm Başkanı (2013 - ).
İEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürü (2006-2009).
İEÜ Goslar Üniversite Projesi Direktörü (2007-2008).
İEÜ Genel Sekreteri (2001-2002, 2003-2004).
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2011-2012
İlkbahar
Yaz
Güz
2012-2013
İlkbahar
Dersin Adı
LAW105 Legal Philosophy I
LAW203 Contract Law I
LAW301 Law of Torts I
LAW401 Company Law I
LAW204 Contract Law II
LAW302 Law of Torts II
LAW402 Company Law II
JRB204/PRE206 Media Law
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
40
18
16
3
23
22
13
47
LLM523/MGMT512 Legal
Environment of Business
3
0
31
LAW320 Intellectual Property Law
HUK103 Medeni Hukuk I
LAW401 Company Law I
JRB502 Communication and Law
HUK104 Medeni Hukuk II
HUK110 Roma Hukuku
3
4
3
3
4
4
0
0
0
0
0
0
18
115
10
8
122
122
ESERLER
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1. Übergang der Leistungsgefahr bei den internationalen Kaufverträgen unter Berücksichtigung von
INCOTERMS und WKR (Incoterms ve Viyana Satım Sözleşmesi Göz Önünde Bulundurularak
Uluslararası Satım Sözleşmelerinde Edim Hasarının İntikali), 1998 Ankara (Basılmış Doktora Tezi,
ISBN 975-338-245-6).
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Denizaşırı Satım Sözleşmelerinde Uluslararası Ticarî Kayıtların (Incoterms) Önemi, Deniz
Hukuku Dergisi, İstanbul 1998.
D2. Çeklerde Keşide Tarihinin Önemi ve Bulunmamasının Sonuçları, H.Ü. İİBF Dergisi, Ankara 1988.
F. Diğer yayınlar :
F1. Türk Hukukunu Etkileyen Güncel Değişiklikler (Panel-İzmir Barosu 2011), Fikri Mülkiyet Hakları ve
Çatışan Menfaatler.
F2. Uluslararsı Atıf: Thomas Koller, Der Übergang der Leistungsgefahr bei internationalen
Kaufverträgen unter der CIF- und der FOB-Klausel, Tradition mit Weitsicht, Festschrift für Eugen
Bucher zum 80. Geburtstag, Bern 2009, s. 401, dn. 59.
F3. Küreselleşme ve Yeni Medyanın İletişim Hukukundaki Etkileri (Girne Amerikan Üniversitesi İletişim
Fakültesi, Uluslararası İletişim Sempozyumu: Küreselleşme ve Yeni Medya Politikaları, “Prof. Dr. Erol
Mutlu ve Yrd. Doç. Dr. Merter Oral Anısına 2006”).
F4. 5070 sayılı Kanun Çerçevesinde Elektronik İmza, İzmir 2004 (KOSGEB-Elektronik İmza
Konferansı).
Download

özgeçmiş ve eserler listesi özgeçmiş - Hukuk Fakültesi