INCOTERMS : INternational
COmmercial TERMS
“INCOTERMS alıcı ve satıcının dış
ticaretten doğan yükümlülüklerini ifade
etmektedir. Risk maliyet ve belgelerle ilgili
sorumlulukları ifade etmektedir.”
UNCTAD, 1990
Nedir?
En çok kullanılan dış ticaret terimlerini ve
kurallarını oluşturmaktadır.
Neden Önemli?
Çeşitli ülkelerin uygulamalarından
kaynaklanan farklılıkları azaltmaktadır.
Uluslararası ticaretteki sözleşmeleri
kolaylaştırmaktadır.
Sözleşme yükümlülüklerinin kolaylıkla
anlaşılmasını sağlamaktadır.
Klozlar
Incoterms
Ex works
Free carrier
Free alongside ship
Free on board
Cost & freight
Cost, insurance & freight
Carriage paid to
Carriage and insurance paid to
Delivered at frontier
Delivered ex ship
Delivered ex quay
Delivered duty unpaid
Delivered duty paid
Kod
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP
E Grubu
F Grubu
C Grubu
D Grubu
The Steps of Global Logistics
İhracat Gümrüklemesi
2
1
Yükleme
3
Sınırdan
Çıkış
4
İlk Taşıma
5
Paketleme
6
İthalat
Gümrüklemesi
11
10
Boşaltma
Son Taşıma
9
Sigorta
Uluslararası
Taşıma
7
8
Sınıra
Giriş
ALICI
Export
Clearance
Import
Clearance
SATICI
Goods
PRE -CARRIAGE
Seller’s Risk
Seller’s Cost
MAIN CARRIAGE
ON-CARRIAGE
E Grubu: Departure
 EXW
Satıcı riskini azaltır. Riski sözleşme mal
teslimine kadardır.
SELLER
Export
Clearance
Import
Clearance
BUYER
Goods
PRE -CARRIAGE
Seller’s Risk
Seller’s Cost
MAIN CARRIAGE
ON-CARRIAGE
EXW = Ex Works
Satıcı yükümlülüğünü malın teslimi ile birlikte
yerine getirmiş olmaktadır.
Satıcı, alıcı tarafından temin edilen araca
yükleme yapmak zorunda değildir.
Satıcı aksi kararlaştırılmamışsa ihracat ve
ithalat gümrüklemesine karışmaz.
Alıcı malı teslim aldığından itibaren her türlü
risk ve maliyete katlanmaktadır.
F Grubu: Main Carriage Not Paid by Seller /
Ana taşıma satıcı tarafından ödenmez



FAS - Free Alongside Ship
FCA - Free CArrier
FOB - Free On Board
Satıcı, ihracat gümrüklemesine kadar
olan taşımadan sorumludur. FCA ve FOB
klozlarında ihracat gümrüklemesini de
yapmaktadır.
FAS (…named port of shipment)
Satıcı
• Malları gemiye kadar getirir
• Taşıma belgelerini verir
SELLER
Export
Clearance
Import
Clearance
BUYER
Goods
PRE-CARRIAGE
Seller’s Risk
Seller’s Cost
MAIN CARRIAGE
ON-CARRIAGE
Buyer
• export documents
• nominates carrier,
• contracts carriage
• pays freight
FCA (…named place)
Seller
• clears export customs, ihracat gümrüklemesi
• delivers goods to carrier, malların taşıyıcıya teslimi
• evidence of delivery, belgelerin teslimi
Export
Import
SELLER
Clearance
Clearance BUYER
Goods
PRE-CARRIAGE
MAIN CARRIAGE
ON-CARRIAGE
Seller’s Risk
Seller’s Cost
Buyer
• nominates carrier,
• contracts carriage
• pays freight
FOB (…named port of shipment)
Seller
• clears export customs,
• delivers and loads goods on ship
• evidence of delivery
SELLER
Export
Clearance
Import
Clearance
BUYER
Goods
PRE-CARRIAGE
MAIN CARRIAGE
ON-CARRIAGE
Seller’s Risk
Seller’s Cost
Buyer
• nominates carrier,
• contracts carriage
• pays freight
C Grubu: Main Carriage
Paid by Seller




to
CFR - Cost & FReight
CIF - Cost, Insurance & Freight
CPT - Carriage Paid To
CIP - Carriage & Insurance Paid
C Grubunda Satıcı; ana taşımayı düzenler
ve öder, risklerini üstlenmez.
CFR (…named port of destination)
SELLER
Export
Clearance
Import
Clearance
BUYER
Goods
PRE-CARRIAGE
Seller’s Risk
Seller’s Cost
MAIN CARRIAGE
ON-CARRIAGE
CIF (…named port of destination)
SELLER
Export
Clearance
Import
Clearance
BUYER
Goods
PRE-CARRIAGE
Seller’s Risk
Seller’s Cost + Insurance
MAIN CARRIAGE
ON-CARRIAGE
Ocean vs Other
Ocean Terms
CFR
CIF
Other Terms
CPT
CIP
D Grubu: Varış Yeri





DAF - Delivered At Frontier
DES - Delivered Ex Ship
DEQ - Delivered Ex Quay
DDU - Delivered Duty Unpaid
DDP - Delivered Duty Paid
D Grubu klozlarda satıcının maliyetleri ve riski
maksimumdur. Malları belirlenen yere ulaştırmaktadır.
DEQ ve DDP klozlarında ithalat gümrüklemesini de
yapmaktadır.
DAF (…belirlenen Yer)
SELLER
Export
Clearance
Import
Clearance
BUYER
Goods
PRE-CARRIAGE
Seller’s Risk
Seller’s Cost
MAIN CARRIAGE
ON-CARRIAGE
DES (… ithalatçının belirlenen
limanı)
SELLER
Export
Clearance
Import
Clearance
BUYER
Goods
PRE-CARRIAGE
Seller’s Risk
Seller’s Cost
MAIN CARRIAGE
ON-CARRIAGE
DEQ (…named port of destination)
SELLER
Export
Clearance
Import
Clearance
BUYER
Goods
PRE-CARRIAGE
Seller’s Risk
Seller’s Cost
MAIN CARRIAGE
ON-CARRIAGE
Ocean vs Other
Ocean Terms
DES
DEQ
Other Terms
DDU
DDP
Quick Quiz
IncoTerms & “Price”
Sources
www.wto.org
www.icc.org
UNCTAD at United Nations
Local Chambers of Commerce
International Chamber of Commerce New York City Office
Download

4.Ders