Fa
kü
lte
si
Hu
ku
k
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
2
2
İçindekiler
04 Dekanın Mesajı
07 Hukuk Fakültesi
3
4
Dekanın Mesajı
Fakültemizde siz yeni öğrencilerimizi karşılamak ve sizinle tanışmak heyecanı taşıdığımız
bugünlerde başarılı bir eğitim ve öğretim yapmanızı diliyorum. Hep vurguladığımız üzere,
ülkemizin şiddetle ihtiyacı olan gerçek demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ulaşma
mücadelesinin en önemli yapıtaşı olan, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ genç hukukçuları
siz olacaksınız.
Zamanın hızla aktığını unutmamalısınız. Fakülteye başladığı günü çok iyi hatırladığımız
öğrencilerimiz avukat, hakim, noter ve bürokrat ve hatta öğretim görevlisi olarak hukuk
hayatına atıldılar. Edindiğimiz tecrübeler ile sizler için Fakültemizde sağladığımız tüm
olanaklar, meslek hayatınızda karşınızda çıkacak zorluklara sizleri hazırlamak, adalete
ulaşmak için girdiğiniz bu uzun yolda size hep yardımcı olacak donanımı sağlamak içindir.
Başkent Hukuk ailesinin öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ile Cumhuriyeti Ulu
Önder’in çizdiği yoldan ve Üniversitemiz Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın
ideallerinden ayrılmadan, halkının hak ettiği medeniyet düzeyine taşımak için çalışan
erdemli birer hukukçu olacak sizlerin, her zaman yanında olduğunu aklınızdan bir an olsun
çıkarmayınız. Bir ferdi olduğunuz Başkent ailesinin her bir üyesi, bu uzun yolda sizinle
beraber yürüyecek, sizin başarılarınızla gururlanacaktır.
Fakültemizin sadece teorik hukuk bilgileri vermekle yetinmediğini, sizleri uygulamaya
hazırlamak için de çalıştığımız unutmayınız. Derslere aktif biçimde katılımınızın yanı
sıra Fakültemizin ve diğer hukuk kurumlarının düzenlediği etkinliklere katılmanızın sizi
gelecekteki meslek yaşamınıza hazırlamaktaki önemini göz ardı etmemeniz yönündeki
önerilerimi bir kez daha yineliyorum. Erasmus başvurularını, spor merkezince verilen
kursları ve Hukuk Topluluğu başta olmak üzere öğrenci topluluklarının faaliyetlerini iyi
değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Öğretim dönemi boyunca Üniversitenizin sizler için
düzenleyeceği konferanslara, panellere düzenli biçimde katılmanızı da üniversite hayatının
vazgeçilmezleri arasında saydığımı bilmenizi istiyorum.
Mezun olan öğrencilerimize söylediğim sözleri size de yinelemek istiyorum; hukukun
sürekli sorgulandığı, hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğu unutulup, bir zorlama aracı
olarak gösterilmeye çalışıldığı bu günlerde hukuk aleminin şiddetle ihtiyaç duyduğu taze
kanı sağlamak size düşmektedir. Omuzlarınıza yüklenen bu sorumluluğun gereğini yerine
getirmek için çok çalışmanız gerekiyor.
Bir hukukçunun asla ve asla elinde olanla yetinemeyeceğini, sürekli değişen ve gelişen
dünyada, onu yakalamak ve önüne geçmek için sadece eğitim ve öğretim döneminde değil,
hayatının ondan sonraki her anında da çalışması gerektiğini hatırlatmak isterim.
Bu konuda size olan güvencim tamdır.
Hepinize sağlık mutluluk ve başarılar dilerim,
Prof. Dr. Kudret GÜVEN
Dekan
5
6
Hukuk
Fakültesi
Bölüm TM2 puanıyla öğrenci
almaktadır.
7
Bölümün Tanıtımı
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1997-1998 akademik yılında öğretim
hayatına başlamıştır. Ülkemizde hukuk fakültelerine çok büyük talep olmasına
karşın, modern hukuk eğitimi verebilmek amacıyla fakülteye fazla öğrenci
alınmamaktadır. Kaliteli ve modern bir hukuk eğitimini kendisine amaç edindiği
için, Fakülteye olan başvurular da oldukça yüksek olmaktadır. Nitekim öğretim
yılına başladığımız 1997-1998 öğretim dönemi ve sonraki tüm öğretim dönemleri
dahil olmak üzere kontenjanlarımız tamamen dolmuştur. Fakültemizde öğretim
Türkçe yapılmaktadır. Ancak, günümüzde hukukun uluslararası boyuta ulaşması
ve bir hukukçunun uluslararası alanda geçerli bir yabancı dili çok iyi bilmesi
gerektiğinden, yabancı dili çok iyi bilmeyenler için İngilizce Hazırlık Programı
uygulaması getirilmiştir. Hazırlık Programında verilen yabancı dil öğrenimine
dört yıllık eğitim öğretim süresince de devam edilmektedir. Ayrıca çeşitli dersler,
İngilizce okutularak, yabancı dilin kullanılabilir düzeye çıkması sağlanmaktadır.
İyi bir hukukçu olabilmek için, yabancı dil ile birlikte geniş bir genel kültüre ve
bilgisayar kullanma yeteneğine de sahip olmak gereklidir. Bu amaçla Fakültemizde
özellikle eğitim-öğretimin ilk yıllarında genel kültür ve bilgisayar kullanımı
derslerine ağırlık verilmektedir.
Modern bir hukuk eğitim ve öğretimi için sözü edilen bilgiler ve edinilmesi zorunlu
olan hukuk bilgilerinin dışında, ekonomi, işletme, muhasebe ve uluslararası
hukuk gibi bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin öğrencilere verilmesi
ise seçmeli derslerle yapılmaktadır.
Fakülte bünyesi içinde özel olarak tesis edilmiş olan mahkeme (duruşma)
salonunda, öğrencilere öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya yansıtma imkânı
hazırlanmıştır.
Bütün bu imkânlarla, Ülkemize bir yabancı dili çok iyi bilen, geniş genel kültüre
ve bilgisayar kullanma yeteneğine sahip, gerektiğinde kullanılabilecek ekonomi
ve uluslararası hukuk bilgilerini kendisinde toplamış ve üst düzeyde hukuk
bilgilerini kendisinde toplamış ve üst düzeyde hukuk bilgisi edinmiş hukukçular
kazandırılmaya çalışılmaktadır.
8
Bölümün Avantajları
• Öğrencilerimiz alanında çok iyi
tanınan
hukukçulardan
ders
almış olmanın avantajıyla hukuk
nosyonu edinmektedirler.
• Öğrencilerimize
öğrenim
hayatları boyunca etkin akademik
danışmanlık verilmektedir.
• Öğrencilerimiz, genel İngilizce
derslerinde başarılı oldukları
takdirde Hukuk İngilizcesi dersleri
de almaktadırlar.
• Öğrencilerimiz,
birçok
farklı
alanda uzmanlaşmaya imkan
veren seçmeli ders alternatiflerine
sahiptir.
• Hukuk Fakültesinden mezun olan
öğrencilerimiz kamu veya özel
sektörde, geniş bir alternatifte
çalışma imkanına sahiptir.
• Üniversitemizde yüksek lisans/
doktora yaparak öğrenimine devam
etmek isteyen mezunlarımıza %30
indirim imkanı sunulmaktadır.
Akademik Kadro
Prof. Dr. Kudret GÜVEN (Dekan)
Prof. Dr. Sadi ÇAYCI (Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Fikret EREN (Özel Hukuk Böl. Bşk.)
Prof. Dr. Ahmet MUMCU (Kamu Hukuku Böl. Bşk.)
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN
(Ekonomi Maliye Böl. Bşk.)
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
Prof. Dr. Rıza AYHAN
Prof. Dr. Ülker GÜRKAN
Prof. Dr. Emine Tuncay S. KAPLAN
Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI
Prof. Dr. Atilla ÖZER
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Doç. Dr. Mustafa ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin AKGÜL
Yrd. Doç. Dr. Ezgi AYGÜN EŞİTLİ
Yrd. Doç. Dr. Sema ÇÖRTOĞLU KOCA
Yrd. Doç. Dr. Nur ULUŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Z. İpek YÜCER
Öğr. Gör. Dr. Atalay ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Dr. Işık ÖZER
Öğr. Gör. Dr. Ş. Esra BASKAN
Öğr. Gör. Orhan TEKİNSOY
Ar. Gör. Selahattin Samet BİLGE
Ar. Gör. Ceren DEMİREL
Ar. Gör. Rasime EŞELİOĞLU
Ar. Gör. Derya KARAKOÇ
Ar. Gör. Fatma Candan KAVŞAT
Ar. Gör. Onur KİREÇTEPE
Ar. Gör. Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR
Ar. Gör. Ali Akın METİNER
Ar. Gör. Ümit Vefa ÖZBAY
Ar. Gör. Bersun SARIGÜL
Ar. Gör. Ardahan ŞENYUVA
Ar. Gör. Müge ÖZKAN USTA
Ar. Gör. A. Cemil ÜNAL
Yarı zamanla öğretim elemanları
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
Prof. Dr. Cafer Tayyar SADIKLAR
Doç. Dr. Erhan BÜKEN
Yrd. Doç. Dr. H. Emir ÜLGER
Öğr. Gör. Dr. Bülent Hayri ACAR
Öğr. Gör. Volkan SIRABAŞI
Öğr. Gör. Tuncay SONGÖR
Öğr. Gör. H. Emir ÜLGER
Öğr. Gör. Nihat YAVUZ
9
Bölüm mezunları hangi alanlarda çalışmaktalar
Mezunlarımız öncelikle avukat, hakim ve Cumhuriyet savcısı olarak çalışmaktadır.
Ayrıca kamuda çeşitli bakanlıklar, üst kurullar ve diğer kuruluşlarda uzmanlık,
müfettişlik gibi kariyer meslek kadrolarına başvurabilmektedir. Özel sektörde ise;
bankalar, aracı kurumlar, borsalar, bağımsız denetim ve danışmanlık firmaları,
mali müşavirlik firmaları, dış ticaret şirketleri, ulusal ve uluslararası firmalar,
mezunların çalıştığı yerler arasındadır. Ayrıca mezunlarımız, vakıf üniversiteleri
veya devlet üniversitelerinde akademisyen olabilirler.
Mezunların çalıştıkları kurumlar
Hukuk Fakültesi kuruluşundan bu yana her sene tüm kontenjanlarını doldurmuş,
ve mezun olan öğrenciler de neredeyse diğer hiçbir bölümde sağlanamayacak bir
avantajla hukuki, idari, mali ve denetim-teftişi kapsayan bir skala içinde istihdam
edilmiştir. Malum olduğu üzere mezunlarına %100’e varan istihdam sağlamak
bugünkü ekonomik hayat içinde çok önemli bir ayrıcalıktır.
Üstün başarılı öğrencilerimiz, çift anadal lisans programına dahil olarak aynı
zamanda ikinci bir lisans diploması alabilirler veya başarılı öğrenciler, ilgi duydukları
başka bir dalda bilgilenmek amacıyla yan dal programına başvurabilirler. Böylece
farklı bir alanda sertifika alma şansları vardır. Burslu öğrencilerimiz, çift anadal
ve yan dal programlarından da burslarının sağladığı indirimlerle yararlanabilirler.
Öğrenciler Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim
sürelerinin bir dönem ya da bir yılını, program kapsamında bulunan Avrupa’daki
üniversitelerden birinde sürdürebilirler.
Staj ve uygulamalı eğitim imkanları
Fakültemizde zorunlu staj uygulaması olmamakla birlikte öğrencilerimizin
staj yapmaları desteklenmektedir. Öğrencilerimiz; yıllardır Ankara Barosu’nun
gelenekselleşmiş ön staj programına katılmaktadır, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
Sermaye Piyasası Kurulu gibi üst kurullarda, kamu kuruluşlarında ve bankalar,
hukuk büroları, ulusal ve uluslararası şirketler gibi özel sektör kuruluşlarında staj
yapmayı da tercih etmektedirler.
10
Ders programı
Katalog Ders Yükü: 6 Ders, 19 Kredi
D: Haftalık teorik ders saati
U: Haftalık uygulama ders saati
ÖK: Ön koşul
K: Dersin toplam kredi saati Z/S: Zorunlu/Seçmeli
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
11
ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
BTU100
Bilgisayar Okur Yazarlığı
2
-
2
ÖK
Z/S
AKTS
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ATA101
2
-
2
2
ENG131
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Academic English I
4
-
4
5
HUKXXX
Alan Dışı Seçimlik Ders I
2
-
2
4
HUKXXX
HUK104
Alan Dışı Seçimlik Ders II
Hukuk Başlangıcı
Medeni Hukuk I (BaşlangıçKişiler Hukuku)
Anayasa Hukuku I (Genel
Esaslar)
Türk Dili I
3
3
-
3
3
4
4
4
1
4
5
3
-
3
4
2
-
2
2
30
2
DÖNEM I (Güz)
HUK113
HUK123
TÜRK101
TOPLAM
ÖK
Z/S
AKTS
DÖNEM II (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ATA102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Academıc Englısh II
Seçmeli Güzel Sanatlar/İlk
Yardım
Alan Dışı Seçimlik Ders III
2
-
2
4
-
4
-
2
1
1
2
-
2
4
Alan Dışı Seçimlik Ders IV
Medeni Hukuk II (Aile
Hukuku)
Anayasa Hukuku II (Türk
Anayasa Hukuku)
Roma Hukuku
Türk Dili II
3
-
3
4
4
1
4
5
3
-
3
4
3
2
-
3
2
3
2
30
ENG132
GSBHSH
HUKXXX
HUKXXX
HUK114
HUK124
HUK136
TÜRK102
TOPLAM
ÖK
Z/S
AKTS
2
ENG131
5
DÖNEM III (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ÖK
ENG231
HUKXXX
HUKXXX
Academıc Englısh III
Alan Seçimlik Ders V
İngilizce Seçimlik Ders VI
Borçlar Hukuku I (Genel
Hükümler)
Ceza Hukuku I (Genel
Hükümler)
Türk Hukuk Tarihi
İdare Hukuku I
4
1
2
2
-
4
2
2
ENG132
3
1
3
5
3
1
3
4
3
3
1
3
3
3
5
30
HUK213
HUK235
HUK257
HUK263
TOPLAM
12
Z/S
AKTS
5
4
4
DÖNEM IV (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ÖK
ENG232
Academıc Englısh IV
4
-
4
ENG31
HUKXXX
Alan Seçimlik Ders VII
1
2
2
4
HUKXXX
Alan Seçimlik Ders VIII
Borçlar Hukuku II (Genel
Hükümler)
Ceza Hukuku II (Genel
Hükümler)
Avrupa Birliği Hukuku
İdare Hukuku II
Maliye
1
2
2
4
3
-
3
3
3
1
3
3
2
3
3
-
2
3
3
3
4
4
30
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ENG315
Translatıon I
2
-
2
2
HUKXXX
HUKXXX
HUK351
HUK355
HUK361
1
1
3
2
3
2
2
1
2
2
3
2
3
4
4
3
3
4
4
1
4
4
HUK381
Alan Seçimlik Ders IX
Alan Seçimlik Ders X
Vergi Hukuku
Hukuk Felsefesi
Eşya Hukuku I
Borçlar Hukuku (Özel
Hükümler)
Medeni Usul Hukuku I
3
1
3
3
HUK391
Ticaret Hukuku I (Ticari
İşletme Hukuku)
3
-
3
3
HUK214
HUK238
HUK256
HUK264
HUK286
TOPLAM
Z/S
AKTS
5
DÖNEM V (Güz)
HUK371
ÖK
Z/S
TOPLAM
AKTS
30
DÖNEM VI (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ENG316
Translatıon II
HUKXXX
Alan Seçimlik Ders XI
HUKXXX
2
-
2
3
1
2
2
4
1
2
2
4
4
1
4
4
HUK358
Alan Seçimlik Ders XII
Ceza Hukuku (Özel
Hükümler)
Hukuk Sosyolojisi
2
2
2
4
HUK362
Eşya Hukuku II
3
-
3
3
HUK382
Medeni Usul Hukuku II
3
1
3
4
HUK392
Tcaret Hukuku II ( Şirketler
Hukuku)
3
1
3
4
HUK314
TOPLAM
ÖK
Z/S
AKTS
30
13
DÖNEM VII (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
HUKXXX
Alan Seçimlik Ders XIII
1
2
2
4
HUK411
HUK427
HUK465
HUK467
Adli Tıp
İnsan Hakları
Devletler Özel Hukuku I
İş Hukuku
İcra-İflas Hukuku I (İcra
Hukuku)
Ticaret Hukuku I (Kıymetli
Evrak Hukuku)
2
2
3
3
-
2
2
3
3
3
3
4
4
3
1
3
4
3
1
3
4
Ceza Usulü Hukuku I
3
-
3
4
30
HUK471
HUK481
HUK491
TOPLAM
ÖK
Z/S
AKTS
DÖNEM VIII (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
HUKXXX
HUKXXX
HUK434
HUK450
HUK466
HUK468
Alan Seçimlik Ders XIV
Alan Seçimlik Ders XV
Genel Kamu Hukuku
Miras Hukuku
Devletler Özel Hukuku II
Toplu İş Hukuku
İcra-İflas Hukuku II (İflas
Hukuku)
Ticaret Hukuku II (Sigorta
Hukuku)
Ceza Usulü Hukuku II
1
1
3
4
3
3
2
2
1
-
2
2
3
4
3
3
4
4
3
4
3
3
2
-
2
3
2
-
2
3
3
-
3
HUK472
HUK482
HUK492
ÖK
Z/S
AKTS
3
TOPLAM
30
ALAN SEÇMELİ DERSLER
14
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
HUK268
HUK272
HUK273
HUK275
HUK276
HUK277
HUK278
HUK279
HUK281
HUK288
HUK290
HUK363
Viktimoloji
Fikri Mülkiyet Hukuku
Türkiye Ekonomisi
Parlamento Hukuku
Avrupa Birliği Ekonomisi
Hükümet Sistemleri
Avrupa İnsan Hakları Hukuku
Tüketici Hukuku
Anayasa Yargısı
İhale Hukuku
Türk Siyasi Tarihi
İmar Hukuku
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ÖK
AKTS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
HUK364
HUK365
HUK366
HUK367
HUK369
HUK372
HUK373
HUK374
HUK375
HUK376
HUK377
HUK378
HUK379
HUK384
HUK432
HUK442
HUK473
HUK474
HUK475
HUK476
HUK477
HUK479
HUK483
HUK484
HUK485
HUK486
HUK487
HUK488
HUK493
HUK494
HUK496
Sermaye Piyasası Hukuku
Çocuk Hukuku
Vergi Uygulamaları
Toprak ve Kadastro Hukuku
Vakıf Hukuku
Banka Hukuku
İdari Yargılama Hukuku
Kültür Varlıklarını Koruma Hukuku
Spor Hukuku
Türk Vergi Sistemi
Hayvan Hakları
Uzlaştırma/Arabuluculuk
Yerel Yönetimler Hukuku
Kamu Malları
Sosyal Güvenlik Hukuku
Deniz Ticaret Hukuku
Toprak Hukuku
Dış Ticaret Hukuku
Basın Hukuku
Fikri ve Sınai Haklar
Rekabet Hukuku
Çevre Hukuku
Bilişim Hukuku
Avukatlık Ve Noterlik Hukuku
Uygulamalı Hukuk II
Uygulamalı Hukuk I
Askeri Ceza Hukuku
Mülteci Hukuku
Sağlık Hukuku
Kooperatifler Hukuku
Seçim Hukuku
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
İNGİLİZCE SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
HUK239
HUK291
HUK349
HUK370
HUK436
Law And Economıcs
Internatıonal Law
Crımınology
Legal Concepts
Internatıonal Crımınal Law
2
2
2
2
2
-
2
2
2
2
2
ÖK
ECTS
4
4
4
4
4
15
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusü, Eskişehir Yolu 20.km Etimesgut / ANKARA
Tel: (312) 246 66 40 Faks: (312) 246 66 44
http://hukuk.baskent.edu.tr/
www.baskent.edu.tr
Download

Hukuk Fakültesi